رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۰

چهارشنبه ۰۵ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۹ مدیریت

نامه الکترونیک چاپ PDF

چکیده: مذهب شیعه مهم‌ترین خصوصیت مذهبی ایرانیان با احکام اجتماعی ، عبادی و اخلاقی خاص می‌باشد که مهم‌ترین خصوصیت آن ،اهمیت دادن به اجتماع مسلمانان است، لذا در آیات بسیاری از قرآن کریم این اهمیت نمایان می‌باشد. در احکام نیز تمام احکام عبادی اسلام با نگاهی اجتماعی قابل تأمل می‌باشد به همین خاطر«وحدت مسلمین» مهم‌ترین سد و مانع در اجرای اهداف دشمن شمرده می‌شود و لذادشمن به تفرقه افکنی به وسیله راه‌های متعدد پرداخته است. از جمله اختلاف افکنی میان مسلمین، تأسیس و حمایت از فرقه‌های انحرافی مثل بهائیت می‌باشد که از زمان  تأسیس این فرقه تاکنون شواهدمتعددی بر وابسته بودن این فرقه به دولت‌های استعماری نظیر روسیه و انگلیس وجود دارد. در این میان امام خمینی، قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران با موضع‌گیری واحدی در مقابل این جریان انحرافی به مقابله با آن‌ها پرداخته و خطر آن‌ها را گوشزد کرده است. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی، به بررسی این فرقه  ضاله و مواضع امام خمینی (ره) در این رابطه می پردازد.

مقدمه : مذهب تراشی از دیرزمان رایج بوده و همیشه در کنار دعوت حق پیامبران عده ای داعیه ی مذهب و مسلک جدید داشتند تا به منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... دست یابند. در عصر حاضر این امر شکل جدیدی به خود گرفته و همراه با پیشرفت دانش بشری بعضی از مسلک ها و مکاتب نو ایجاد شده، چهره ی علمی و سیاسی به خود گرفته، و با ایسم ها ظهور نموده اند. مسلمانان از گذشته تا حال شاهد پیدایش انحراف فکری و عملی در جریان خلافت، حکمیت، خوارج و به وجود آمدن فرق مختلف مذهبی در قرون دوم و سوم بوده اند.   سوالی که در این مقاله به آن پرداخته می شود، بررسی علل مخالفت شدید با بهائیان توسط رهبر کبیر انقلاب بوده و فرضیه ای که در پی اثبات آن بر آمدیم، استعماری بودن بهائیان، انحراف عقیدتی داشتن بهائیان و بدعت گذاشتن در دین مبین اسلام توسط سران آن و جاسوسی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بود. احتمال هر عمل نسنجیده و سنجیده‌ای توسط استعمار و دشمن می رود و لذا مذهب سازی نیز یکی از این احتمالات است که با توجه به خرافات و انحرافات عقیدتی که در دین مبین اسلام پیدا شده است و به تعبیر شهید مطهری در کتاب اسلام و مقتضیات زمان گل و لای هایی که در طول این 14 قرن در بستر این چشمه گوارای اسلام، پیدا شده است و نیز توجه شدید مردم به مباحث مهدویت و نگاه مردم به آسمان و معنویت و از طرفی گسترش ظلم در جهان، همیشه دشمن در پی ایجاد و حمایت از موارد بدلی است؛ یعنی هم اکنون که قادر به ساخت اصل نیست، بدل آنرا می سازد. وقتی نمی تواند این احساسات مذهبی مردم را که فطری است، پاسخ گوید و دستور به پیروی از دین حقیقی دهد، خود به ایجاد و یا حمایت از ادیان تقلبی می پردازد تا در سایه آن به مطامع خود بپردازد. حمایت از بهائیت  در راستای همین سیاست ،عملی شد و به خاطر شرایط تاریخی که مهیا شده بود که قسمتی از بهائیان در عکا و حیفای اسرائیل بودند به مقابله با جمهوری اسلامی ایران پرداختند و با مرکزیت بیت العدل اعظم (که مکان بسیار سرسبز و آبادی است) به رهبری بهائیان ایران می پردازد. آمریکا و انگلیس هم گر چه در بسیاری مواقع در مقابل هم در صحنه سیاسی ظاهر شده اند، در این مسأله در کنار هم و در حمایت از اسرائیل و بهائیان پرداختند و می پردازند و ایران را بخاطر مقابله با عده ای جاسوس، متهم می کنند.

 

«بهائیان» در کلام امام خمینی (رحمه ا... علیه) لزوم بررسی سخنان رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مورد این فرقه، از چندجهت می‌باشد:

1- امام خمینی (ره) به عنوان رهبر مردمی که برای استقلال وآزادی ملت خود قیام کردند. 2- امام خمینی (ره) به عنوان مرجع تقلید اعلم و صاحب فتاوای فقهی و اجتماعی در مورد این فرقه. 3- امام خمینی (ره) به عنوان یک فرد مسلمان که قبال افرادی که عمال استعمار هستند، موضع می‌گیرد. اگر رهبر یک انقلاب، سخنانی بصورت مکرر و موضع‌گیری‌هایی  در مورد افراد خاصی انجام میدهد، نشان دهنده حساسیت این موضوع می‌باشد،لذا اهمیت صحبت‌ها، پیام‌ها، سخنرانی‌ها، نامه‌ها و دیگر آثار امام در مورد این فرقه ضاله دارای ارزشی والاست. در ادامه مطالب امام خمینی در این زمینه، در سه قسمت جمع آوری شده است: الف: اقدامات بهائیان برای براندازی اسلام . ب: حمایت‌های استعمار از بهائیان. ج: اعلام مخالفت صریح.

1- اقدامات بهائیان برای براندازی ایدئولوژی اسلامی 1-1- ارتباط داشتن بین خود و قیام برای رسیدن به مطامع خویش: امام در اولین پیام تاریخی خود به ملت ایران فرمودند: خوب است دینداری را دست کم از بهائیان، یاد بگیرید، که اگر یک نفر آن‌ها در یک دیه ]تلفظ قدیم کلمه ده[ زندگی کند، از مراکز حساس ، آن‌ها با او رابطه دارند و اگر جزئی تعدی به او بشود، برای او قیام می‌کنند، شما که به حق مشروع حق قیام نکردید، خیره سران بی دین از جای خود برخاستند و در هر گوشه، زمزمه بی دینی را آغاز کردند و به همین زودی بر شما تفرقه‌ زده‌ها، چنان چیره شوند، که از زمان رضا خان روزگارتان سخت‌تر شود. «و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله» (سوره نساء،آیه100)(صحیفه امام،ج1،ص21)  1-2-  احیای سنت‌ها و رسوم غیر اسلامی مثل جشن گرفتن در سالروز کشف حجاب: امام در دیدار رؤسای شهربانی و ساواک قم (آقایان پرتو و بدیعی) مطالبی را مبنی بر اجتناب از تحریک افکار و احساسات مردم فرمودند و در ادامه نیز خاطرنشان کردند که روحانیون پشتیبان اصلاحات‌اند. بعد در توضیح برنامه‌های نمایشی رژیم در 17 دی (سالروز کشف حجاب رضاخانی در سال 1314 ه. ش) گفتند: خوب است آقایان به ادارات مرکزی خود گزارش دهند که مراسم روز 17 دی را، بیش از آنچه هست جلوه ندهند و مردمی را که اعصابشان تحریک شده بوسیله دستگاه تلویزیون بهائی‌ها ،تهیج ننمایند. دستگاه بهائیت و کارخانه پپسی کولادستگاه جاسوسی یهود فلسطین ]رژیم صهیونیستی[ است. البته امام خمینی به آندو گفته بودند که: تلویزیونی که متعلق به یک اقلیت منفور ]یعنی بهائیان[ است، قصد دارد در 17 دی نمایش زنان سابق و امروزی را بدهد و در این صورت مردم تظاهرات می کنند و ... «همان،ص122»لازم به ذکر است تلویزیون در آن زمان توسط ثابت پاسال (یهودی بهائی شده) اداره می شد.

 

1-3- 1- حمله به معارف اسلامی و ابزار قرار دادن شعار تساوی حقوق زن و مرد: «محافل لا مذهب بهائی های یهودی الاصل ایران و آمریکا، اراده دارند درخواست تساوی حقوق زن و مرد را آلت تجاوز به حریم رسمی این مملکت قرار دهند و دین اسلام را که موجب بقای استقلال ظاهری این ملک و ملت است، تضعیف کنند.»  (همان ،ص192) حسین فردوست که از جمله نزدیک ترین افراد به محمد رضا شاه بوده است،مینویسد:«دردوران محمد رضا بهاییت در ایذان توسعه ی عجیبی یافت و آنها بر مبنای انگیزه ونقاط ضعف،به شدت افراد را جلب می کردند.چند مورد به اطلاعم رسید که فرد، مقروض بوده و سازمان بهاییت قروض او را پرداخت کرده است تا بهایی شود. زن نیز از وسایل مهم جلب افراد بود وترتیبی میدادند که از طریق روابط جنسی، جوان ها جلب شوند واصولاٌ ازدواج مسلمان و بهایی راتجویز می نمودند واز طریق دختران بهایی به عنوان مبلغ، عمل می نمودند. ایران بعد از آمریکا ، بیشترین تعداد بهایی ها را داشت.(بهایی ها در آمریکا بسیار قوی هستند و مراکز متعددی ازجمله در شیکاگو دارند.)در دورانی که بهاییت ایران قوی بود، در فرم های استخدام و غیره در مقابل مذهب، صراحتاٌ بهایی مینوشتند، ولی وقتی که در موضع ضعف قرار میگرفتند(مانند حرکت مردم تهران و تخریب حضیره القدس)خود را مسلمان معرفی میکردند. »(خاطرات ارتشبد سابق، حسین فردوست،ظهور وسقوط سلطنت پهلوی،ج 1،ص376)

حضرت امام خمینی (ره)در سخنرانی تاریخی در عصر عاشورای روز 13 خرداد 1342 در مدرسه فیضیه فرمودند:«...اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت دانشمند باشد؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت قرآن باشد؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت علماى دین باشند؛ اسرائیل نمى‏خواهد در این مملکت احکام اسلام باشد.... آقا، یک حقایقى در کار است، من باز سرم دارد درد مى‏گیرد؛ یک حقایقى در کار است. شما آقایان در تقویم دو سال پیش از این یا سه سال پیش از این بهاییها مراجعه کنید؛ در آنجا مى‏نویسد: تساوى حقوق زن و مرد، رأى عبدالبهاء است؛ آقایان از او تبعیت مى‏کنند. آقاى شاه هم نفهمیده مى‏رود بالاى آنجا، مى‏گوید: تساوى حقوق زن و مرد. آقا! این را به تو تزریق کردند که بگویند بهایى هستى، که من بگویم کافر است؛ بیرونت کنند. نکن اینطور؛ بدبخت! نکن اینطور. تعلیم اجبارى عمومى نظامى کردن زن، رأى عبدالبهاء است. آقا تقویمش موجود است، ببینید! شاه ندیده این را؟ اگر ندیده مؤاخذه کند از آنهایى که دیده‏اند و به این بیچاره تزریق کرده‏اند اینها را بگو. واللَّه، من شنیده‏ام که سازمان امنیت در نظر دارد شاه را از نظر مردم بیندازد تا بیرونش کنند و لهذا مطالب را معلوم نیست به او برسانند. مطالب خیلى زیاد است، بیشتر از این معانى است که شما تصور مى‏کنید. مملکت ما، دین ما، در معرض خطر است؛ شما هى بگویید که «آقایان! نگویید: دین در معرض خطر است». ما که نگفتیم دین در معرض خطر است، در معرض خطر نیست؟! ما اگر نگوییم شاه چطور است، چطور نیست؟ آقا یک کارى بکنید اینطور نباشد. همه چیز را گردن تو دارند مى‏گذارند. بیچاره! نمى‏دانى آن روزى که یک صدایى در آمد، یک نفر از اینهایى که با تو رفیق هستند، رفاقت ندارند. اینها همه رفیق دلارند؛ اینها دین ندارند؛ اینها وفا ندارند .»

1-3-2- حذف شرط اسلام و ذکوریت از شرایط قضات و نمایندگان: از برنامه های استعماری رژیم ستم شاهی که با دسیسه آمریکا انجام می شد تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در اوائل نخست وزیری اسدا.. علم بود با  این هدف که غیر مسلمانان ودر رأسشان بهائیان بدون هیچ منع قانونی بر پست های حساس کشور گمارده شوند و لذا با تصویب این قانون، سه موضوع مرد بودن ، مسلمان بودن و سوگند خوردن فقط به قرآن را تغییر داد. امام خمینی متوجه این خطر شدند و از هر سو با تلگراف ها، اعلامیه ها و نامه ها و سخنرانی ها ، اعتراض خود را اعلام نمودند که در کتاب مرحوم استاد علی دوانی (نهضت روحانیون ایران ) مضبوط  است . سرانجام،‌ رژیم و علم درتنگنا قرار گرفتند و مجبور به لغو آن گردیدند ولی امام خواستار لغو کامل و رسمی در جرائد رسمی کشور شدند.

بهائیان در مدت کوتاهی چنان رشد کردند و مشاغل حساس را به اشغال خود درآوردند که در کابینه هویدا نه وزیر بهائی راه یافت. آن ها علاوه بر پست های حساس نظامی و سیاسی بر بسیاری از منابع اقتصادی نیز تسلط یافتند مثلا هژ بر یزدانی، صاحب سهام بانک ایرانیان و بانک  توسعه کشاورزی و ثابت پاسال نیز از سرمایه داران بزرگ بهائی بودند. حتی مراکز فرهنگی مانند تلویزیون ایران نیز توسط حبیب ا... ثابت پاسال بهائی اداره می شد.»(حسینیان، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران،ص185)

امام در نامه ای به علمای یزد در ابتدا به اعمال رژیم گذشته نظری داشتند که مثلاٌ قرآن را در ردیف کتب ضاله قرار می داد ]و قرآن سوزی می کرد[ و اکنون می خواهد با اعلام تساوی حقوق، چندین حکم ضروری اسلام را محو کند و اخیراٌ وزیر دادگستری در طرح خود شرط اسلام و ذکوریت را از شرایط قضات لغو کرده است.(همان ،ج1،ص186) لازم به ذکر است این طرح و نیز طرح تبدیل سوگند به قرآن کریم در مراسم تحلیف نظامیان به سوگند به کتاب آسمانی، به جهت هموار نمودن راه نفوذ بهائیان در ارتش، قوه قضائیه ، شهادت دادن، ادارات و... می باشد. 1-4- قانونی کردن و به تصویب رساندن احکام بهائیان از جمله نظامی کردن زن: امام با سخنرانی تاریخی و کوبنده شان در عصر عاشورا در قم، ابتدا با مقایسه دشمنان امام حسین (علیه السلام) با رژیم شاه فرمودند: چون با اصل سر و کار داشتند غیر از امام حسین هم آن همه جنایت انجام دادند. ]در مورد کودکان و قافله امام حسین و یاران امام حسین و ماجراهای اشک آور کربلا[، نمی خواستند، شجره طیبه باشد. همین فکر در ایران هم وجود داشت. سید شانزده ، هفده ساله به شاه چه کرده بود؟ ]منظور سید یونس رودباری از شهدای ماجرای خونین فیضیه است[ و با تفسیر اینکه رژیم، با اصل اسلام مخالف است در ادامه به شاه اخطار کردند و شاه را تحت تأثیر بهائی ها دانستند. هنگامی که عبدالبها نظرش مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد بود،3 شاه هم نفهمیده از او تبعیت    می کند و حرف او را می زند. حضرت امام در توضیح علت این کار گفتند: آقا! این را به تو تزریق کردند که بگوئید، بهائی هستی، که من بگویم کافر است؛ بیرونت کنند... نکن اینجور! تعلیم اجباری عمومی، نظامی کردن زن، رأی عبدالبها است...

و از فروعاتی که برای این مسئله ذکر کرده اند این است که تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است.[7] حال که روشن شد چه کسانی در فقه اسلام و شیعه نجس می  باشند به کنکاش در آثار بهائیان می پردازیم تا از برخی عقاید آنها آگاه شویم بهائیت  فرقه ای است که توسط حسنعلی نوری معروف به بهاء الله به وجود آمده است. قبل از آن  به وسیله علی محمد باب که به پیروی از اندیشه های شیخیه خود را رکن چهارم یا انسان  کامل پنداشته بود، با بیت را به وجود آورده بود، وی در آغاز مدعی بود که باب امام  زمان(عج) می باشد ولی در نهایت ادعای الوهیت نموده و اعلام نمود که بعداً کسی را به  عنوان «من یضحصر الله» خواهد فرستاد. بعد از اعلام علی محمد، حسینعلی نوری مدعی شد  که او همان کسی است که علی محمد باب وعده آمدن او را داده است. بعد از آن با ادعای  نسخ دین اسلام، نغمة ایجاد دین تازه سرداد و به دین سازی روی آورد.[8] برخی از عقاید بهائیت از قرار زیر می باشد: 1. اعتقاد به الوهیت علی محمد باب و حسینعلی نوری یکی از سخیف ترین و غیر معقول ترین اعتقادات بهائیت و بابیت اعتقاد به اله بودن باب و حسینعلی نوری است علی محمد باب ادعا کرده است که رفیع ترین مراتب حقیقت یعنی الوهیت در او حلول کرده آن هم حلولی مادی و جسمانی.[9] این اعتقاد بهائیت با مبانی تمام ادیان آسمانی در تضاد می باشد زیرا در ادیان آسمانی الوهیت مختص حضرت حق، پروردگار و خالق جهان و جهانیان  است و در این مقام هیچ کس و هیچ چیز با او شریک نیست. 2. اعتقاد به مقام نبوت علی محمد و میرزا حسینعلی بهائیان می گویند: مقام قائم موعود به حکم برخی آیات قرآن کریم، مقام اصالت و نبوت است.[10] اما شیعه می گوید: قائم موعود تابع قرآن مجید و شریعت خاتم الانبیاء محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ و مقام او مقام خلافت و وصایت و امامت است نه اصالت و نبوت.[11]  3. اعتقاد به قائم موعود بودن علی محمد باب و میرزا  حسینعلی بهائیان می گویند: علی محمد و میرزا حسینعلی موعود دین اسلام هستند و  جمیع انبیاء بدان اشارت داده اندو علامات آن در کتابهای آسمانی ثبت است. اما  شیعه می گوید: موعود دین اسلام یکی قیامت کبری است و دیگری ظهور بقیة‌الله ارواحنا  له الفداء که در قرن سوم هجری در سُرّ من رآه متولد شد، نام مادرش نرجس می باشد. 4. اعتقاد به نسخ دین اسلام بهائیان می گویند: مقام قائم موعود، مقام شارعیت است نه تابعیت،[12] و نیز می گویند قائم در هنگام ظهورش حکم به نسخ دین اسلام  می کند و بتشریع شریعت جدیدی غیر از اسلام می پردازد.[13] اما شعیه می گوید: قائم موعود، تابع قرآن مجید و شریعت خاتم الانبیاء محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ و مجدد و محیی همان دین اسلام است و صاحب کتاب جدید و آورندة‌ شریعت جدیدی نیست.[14]

خلاصه آنکه بهائیان: اولا:ً مدعی الوهیت باب و بهاء و منکر خاتمیت نبی مکرم اسلام هستند، ثانیاً: منکر احکام ضروری دین مثل نماز، و روزه و... بوده و آنها را منسوخ می دانند. ثالثاً نه تنها منکر وجود نازنین حضرت بقیة الله الاعظم هستند بلکه دشمن او می باشند. در نتیجه می توان گفت که علت نجاست آنان، کفر آنان می باشد و ادله ای که به نجاست کفار و مشرکین دلالت  دارند، آنها را نیز در بر می گیرند. معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر: 1. توضیح المسائل مراجع عظام، قسمت نجاسات. 2. بهائیت دین نیست، ابوتراب هدائی. 3. تاریخ جامع بهائیت، بهرام افراسیابی. 4. وسائل الشیعه، حر عاملی، ج1، کتاب الطهاره، ابواب مقدمه عبادت باب2.

[1] خمینی، تحریر الوسیله، نجاسات، قم، اسماعیلیان نجفی، ط دوم، 1390هـ ق، ج1، صفحة 114، مسالة 1. [2] . رسالة توضیح المسائل با متن فتاوی آقای بروجردی و حواشی آیات عظام، جاویدان و فراهانی، علمیه، مسئلة 84، ص 26. [3] . محقق حلی، شرایع الاسلام، دارالاضواء، بیروت، ط دوم، 1403 هـ، کتاب الطهاره، ج1، ص 53. [4] .رسالة توضیح المسائل مسئلة 107، ص 30. [5] .توبه/‌28. [6] . حر عاملی، وسائل الشیعه، الاحیاء التراث، قم، ط اول، 1409 هـ ق، ج 1، کتاب الطهاره، ابواب مقدمه عبادت، باب 2، ح 3، ص 30،. [7] . رساله توضیح المسائل 108، ص 31. [8] .  زاهدانی، سید سعید زاهد، بهائیت در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ط دوم، 1381، ص 97. [9] . عامر النجار، البهائیة و جذورها البابیة، دارالمنتخب العربی، ط اول، 1419 هـ . ق، ص 44. [10] . بهائی چه می گوید، جواد تهرانی، ،‌ مشهد، ط دوم، 1341، ج 2، ص 2. [11] .  همان،‌ص 76. [12] . همان، ص 2. [13] . همان، ص 93. [14] . همان ، ص 76.

منبع :سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی

 

  • ۹۳/۰۶/۰۹
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی