رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

 • ۰
 • ۰

07:09:53سؤالاتی درباره‌ی دانش خانواده  

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اول

1)       ویژگی های مهم انسان چیست و آنها را نام ببرید.

 1. کرامت ذاتی 
 2. اختیاری بودن انسان
 3. نیاز به شریعت

2)       مهمترین آثار ازدواج چیست.

 1. رشدایمان وتقوا
 2. رشد عاطفی
 3. شکوفایی استعدادها در پذیرفتن مسولیت
 4. بدست آوردن استقلال
 5. تقویت انگیزه برای فعالیت
 6. تولید مثل

3)       قرآن کریم در باره فلسفه ازدواج وتشکیل خانواده چه چیزی بیان کرده است.

از جمله نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و میان شما الفت و رحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد به یقین در آنچه یاد شده برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی است »

4)       نتیجه مهم در تشکیل خانواده چیست.

تشکیل خانواده در توسعه فضایل فرهنگی وسلامت و امنیت اجتماعی نقش بسزایی دارد

5)       نیاز های انسان کدامند نام بیرید.

 1. نیازهای فیزیکی
 2. نیازهای مادی
 3. نیازهای امنتی
 4. نیازهای اجتماعی
 5. خود شکوفایی

6)       تشکیل خانواده چه پیامدهایی دارد.

  1. پیامدهای فردی 2. پیامدهای اجتماعی

فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دوم

7)       پیامدهای آزادی در رفتارهای جنسی چگونه است.

 1. تنزل جایگاه زنان به دنبال ترویج (نگرش کالایی) به آنان
 2. آسیب های مربوط به سلامت
 3. گسترش سو ء استفاده جنسی از زنان وکودکان
 4. کاهش تمایل به ازدواج ومحرومیت از آثار ازدواج
 5. دغدغه دائمی بر آوردن نیاز جنسی
 6. گسترش بیماریهای جنسی

7. تولد فرزندان نا مشروع

 1. گسترش زنان بی سر پرست       
 2. رواج انحرافات جنسی  بی توجهی به بسیاری از نیازهای انسانی

8)       آثار مهم ازدواج چیست.

تشکیل خانواده

9)       حیا را تعریف کنید.

حیا صفت وحالتی در انسان است که در فطرت ریشه دارد و با رشد اخلاقی و ایمان نیز تکامل یافته و  آثاری را در سطح ذهنی و رفتاری بر جای می نهد

10)  حیاء بر چند قسم است.

سه قسم        1- حیاء از دیگران    2- حیاء از خود      3- حیاء از خدا

11)  امام رضا (ع) در باره حیاء چه فرموده است.

حیاء ناشی از ایمان است

12)  پیامبر خدا در باره ادراکات حسی چه فرمایشی بیان کرده است.

هر که با زن  نا محرم دست بدهد به خشم خدا گرفتار خواهد شد

13)  اخلاق جنسی از دیگاه اسلام را بیان کنید .

 1. نهی از مجرد زیستن وتوصیه به ازدواج
 2. توصیه به تسریع در ازدواج
 3. توصیه به بهره مندی از جاذبه های جنسی همسر
 4.  انحصار ارضای جنسی به ارتباط با فردی از جنس مخالف
 5. خویشتن داری جنسی تا آستانه ازدواج
 6. جواز ازدواج موقت

14)  آثار و نتایج تربیت جنسی پیش از ازدواج را بیان کنید.

 1. تقویت ارتباط با خدا
 2. تقویت ارزش اخلاقی حیا
 3. کنترل ادراکات حسی جنسی
 4. کنترل ارتباط با نا محرم
 5. مدیریت رفتارها در زندگی فردی واجتماعی   
 6. آسان سازی ازدواج

15)  نتایج ازدواج چه پیامدهایی برای اجتماع دارد آنها را بیان کنید.

   گسترش امنیت اجتماعی در راستای تنظیم رفتارهی جنسی توسعه اقتصادی در جهت تقویت انگیزه متاهلان برای گسترش تولید و مدیریت و مصرف بهبود روابط اجتماعی به سبب توسعه جامعه پذیری افراد در کانون خانواده بقای جوامع بدلیل فرزند آوری و پرورش نسل در خانواده انتقال فرهنگ و ارزش ها از طریق تربیت نسل جدید رشد حمایتی و مراقبتی از نیازمندان (کودکان – سالمندان و معولان )

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل سوم

16)  موانع موجود در ازدواج کدامند.

1.موانع فردی

2.موانع خانوادگی

3.موانع فرهنگی

17)  موانع فردی موجود در ازدواج را نام ببرید.

4.مشکلات اقتصادی

5.نیافتن فرد متناسب

6.سن

7. فرهنگی یا ادامه تحصیل

8.خدمت سربازی

18)  موانع خانوادگی موجود در ازدواج را بنویسید.

1)        بیماری والدین

2)        تکفل خانواده

3)        اختلاف یا طلاق والدین

4)        سوابق ناپسند والدین

19)  موانع فرهنگی موجود در ازدواج چیست

الف – افزایش سطح انتظارات

ب – ترویج فردگرایی

ج – باورهای اشتباه

20)  باورهای اشتباه در موانع فرهنگی  ازدواج چیست.

الف- ترس از محدود شدن آزادی دوران مجردی

ب- ترس از تجربیات ناموفق دیگران

ج- ترس از مشکلات زندگی

د- مقایسه با دیگران

ه- تاکید بر ازدواج فرزندان بزرگ تر

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل چــــــهارم

21)  ملاک و معیارهای انتخاب همسر را نام ببرید.

1-       ملاک جسمانی      2- ملاکهای روان شناختی    3- ملاکهای اقتصادی          4- ملاکهای اعتقادی           5- ملاکهای فرهنگی

22)  ملاکهای جسمانی را نام ببرید :

1-       سلامت ظاهری و جسمانی                2- تفاوت سنی                  3- زیبائی چهره و اندام

23)  چند مصداق از روان شناختی اخلاقی را نام ببرید .

1-       سنجیده گویی و کنترل زبان 2- کنترل احساس های و هیجان ها 3- میانه روی 4- دور اندیشی و آینده نگری 5- انتقاد پذیری 6- قدرت تشخیص و تجزیه و تحلیل 7- استقلال فکری 8- حسن خلق

24)  ملاکهای اقتصادی را نام ببرید.

1-       تناسب مالی نسبی طرفین                             2- شغل مناسب پسر

25)  ملاک معیارهای اعتقادی را نام ببرید.

1-       تقوا و پرهیزکاری                                        2- دوری از گناه

26)  اهمیت هم کفوی و همتای در ازدواج را نام ببرید.

1-       همسانی اعتقادی                                        2-همسانی فرهنگی

27)  مهارتهای لازم برای رفع موانع ازدواج را نام ببرید.

1- خودشناسی  2- شناخت فرد مورد نظر  3- پر هیز از انتخاب احساسی  4- احساس خوشایندی 5- اهمیت به نظر خانواده  6- تفکیک بین ملاکهای اصلی و فرعی 7- درمان برخی بیماریها  8- مشورت  9- توکل

28)    معیارهای مشترک دختران و پسران را نام ببرید.

1-       ایمان و باورهای صحیح                    2- حسن خلق                  3- تقوا                4- سلامت جسم و روان.

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل پنجــــــــــــــــــــــــم

29)  عوامل آشنایی و دوستی بیش از ازدواج را نام ببرید.

1-       احساس رضایت از انتخاب                    2- دگرگونی در کارکردهای خانواده                 3- سخت گیری خانواده ها در امر ازدواج                4- دست نیافتنی به موقعیت مناسب

30)  فواید دوستی قبل از ادواج را نام ببرید :

1-       شروع زندگی مشترک با عشق و علاقه 2- آشنایی مستقیم و بدون واسطه 3- اطمینان از جاذبه های ظاهری 4- فرصت بیشتر برای شناخت کامل

31)  آسیب های ناشی از دوستی قبل از ازدواج را نام ببرید.

1-       نبود ساخت درست و واقع بینانه        2- آسب رسانی به ازدواج آینده          3- در معرض خطر قرار گرفتن آبروی فرد    4- تاخیر در ازواج   5- احساس گناه   6- محرومیت از حمایت و تجربه والدین    7- فریب خوردن

32)    فوائد جلسه خواستگاری را نام ببرید.

1-       از آن رو که خانه دختر مکانی آشنایی است، روح کلی خانواده، منش، سلیقه و سطح زندگی آنان آشنا می شود.

2-       والدین فرصت دارند با یکدیگر بیشتر گفتگو کنندو همدیگر را بهتر بشناسند.

3-       نوع رفتار هر یک از دو طرف با خانواده خود می تواند گویای تربیت و میزان احترام وی به دیگران باشد.

4-       به دلیل حضور بزرگترها در جلسه، مجلس بیشتر شناخت محور بوده و نقش احساسات کمتر است.

5-       به سبب همراهی والدین، اضطراب دو طرف کاهش می یابد.

33)  توصیه و رهنمودهای بزرگان اسلام را در مورد مراسم عروسی شرح دهید.

پیامبر خدا (ص) در مورد اطعام و ولیمه دوستان و آشنایان در مراسم عروسی می فرمایند: اطعام در ازدواج، از سنت پیامبران است.

امام صادق (ع) : هر مسلمانی که با مسلمانی دیدار کند و در برخورد او را شادمان سازد، خدای متعال نیز او را خوشحال و مسرور خواهد ساخت.

همچنین پیامبر (ص) در ازدواج حضرت علی (ع) و فاطمه (س) می فرمایند : شادی کنید، اما کاری که مورد رضایت خدا نیست، انجام ندهید.

34)    معیارهای اختصای بین مردان و زنان را نام ببرید.

1-       مردان: خوش رفتاری ، سخاوت.

2-       زنان: مهربانی و آسان گیری ، عفت و پاک دامنی، تواضع و فروتنی، پاکیزگی و آراستگی.

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ششـــــــــــــــــــــــــم

35)  تفاوت بین حقوق خانواده و اخلاق خانواده را شرح دهید.

در روابط خانوادگی بیش از حقوق بر اخلاق تاکید می گردد. قوانین حقوقی الزام آور است و اجرا نشدن آن پیگرد قانونی دارد، اما اخلاق خانواده به امور مطلوب یا نامطلوبی اطلاق می شود که انجام یا ترک آن با فضایل انسانی سازگار بوده و حسن روابط اعضای خانواده را نیز نسبت به یکدیگر ژرف تر می کند.

36)  حقوق و تکالیف مشترک در روابط همسران را نام ببرید.

1-       حسن معاشرت                   2-  تحکیم خانواده و مشارکت در امور آن                    3-حضانت و تربیت فرزندان.

37)  حسن معاشرت بین زن و مرد در روابط همسران را نام ببرید.

1-     اسکان مشترک                   2- روابط جنسی متعارف                              3- خوش رفتاری

38)  چهار مورد از عواملی که باعث تحکیم خانواده می شود را نام ببرید.

1-       همکاری در امور خانواده        2- عدم شکایت از همسر             3-  وفاداری همسران                4- گذشت از خطای همسر

39)  در قانون مدنی در مورد حضانت و تربیت فرزندان چه گفته اند.

1-       پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خود اقدام کنند.

2-       حضانت و نگهداری فرزندان از حقوق و وظایف مشترک زوجین است.

3-       حضانت اطفال برای حمایت از آنان است. از این رو هیچ یک از والدین حق ندارد از نگهداری اطفال امتناع نماید.

4-       شیردهی طفل نیز در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد، به عهده مادر است.

40)  حقوق اختصاصی مرد در روابط همسران را نام ببرید.

1-       مدیریت خانواده     2- تمکین                  3- منع اشتغال زن در موارد خاص             4- ولایت بر فرزندان

41)  حقوق اختصاصی زن در روابط همسران را نام ببرید.

1-       حق همسری                     2- حق نفقه زوجه              3- حق مهریه

42)  نفقه زوجه چیست .

  نفقه زوجه مخارجی است که شوهر باید به همسر بپردازید. برابر ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارتست از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، پوشاک، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی.

43)    حق مهریه را تعریف کنید.

در اصطلاح حقوقی، مهر یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج، مالک آن می شود و مرد نیز ملزم به دادن آن است.

44)  پیامبر اسلام (ص) در مورد زنی که از شوهر به بیرون شکایت می کند چه فرمودند.

فرمودند : من زنی را که از خانه خود دامن کشان برای شکایت از شوهرش بیرون شود، دشمن میدانم.

45)  در مورد خوش رفتاری در خانه سخنی از معصومین بیان کنید.

پیامبر اکرم (ص) : هر مردی به صورت همسرش یک سیلی بزند، خداوند عز و جل به مالک دوزخ فرمان می دهد در جهنم هفتاد سیلی به او بزنند.

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هفتـــــــــــــــــــــــــــــــم

46)  چهار مورد از عوامل استحکام خانواده را بیان کنید.

 1. عوامل اعتقادی 2. عوامل عاطفی 3. عوامل کلامی 4. عوامل رفتاری

47)  برخی از باورها و نگرش ها نسبت به استحکام خانواده بر مبنای آموزه های دینی را نام ببرید.

1.تقدس پیوند زناشویی 2. مثبت اندیشی 3. قناعت 4. جمع گرایی در خانواده

48)  یکی از عوامل بسیار مهم در تحکیم روابط خانواده چیست.

اعتقادها و باورهای دینی

49)  قرآن کریم از رابطه میان زوجین با کلمه ....... و ........  تعبیر  می کند.

الف) تفاهم  - تعامل  □       ب) مودت -  رحمت             ج) مهر -  محبت □

50)  عوامل کلامی که در استحکام خانواده موثر است را نام ببرید.

 1.  اظهار عشق و علاقه به همسر 2. خوش گفتاری با همسر 

51)  امام علی (ع) در رابطه با خوش گفتاری با همسر به فرزندش چه وصیتی فرمودند.

پسرم! با همسر خود خوش سخن باش تا زندگی ات صفا یابد  

52)  چند مهارت مهم در عوامل رفتاری در رابطه با استحکام خانواده بیان کنید.

1.خلوت با همسر 2. ارضای صحیح نیازهای جنسی 3. ایجادوحفظ آرامش ونشاط در خانواده 4. توجه به تفاوت ها در رفتار با همسر 5. احترام و ادب

53)  کلام  امیرالمومنین در مورد استحکام و تعالی خانواده را بنویسید.

هریک از شما مردان که تصمیم گرفت ازدواج کند  دو رکعت نماز بخواند ...  و بگوید: خدایا به من همسری شایسته عطا کن  ... که هرگاه که تورا یاد کردم مرا یاری کند و اگر تو را فراموش کردم به من یاد آوری نماید.

فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هشــــــــــــــــــــــــــتم

54)     چند مورد از معیارهای خانواده سالم ومتعادل را بنویسید.

 1. اعضای خانواده مسئولیت پذیر هستند   2. حقوق و وظایف متقابل رعایت میشود   3. رای حفظ آرامش حساس هستند   4. اخلاق اسلامی در روابط رعایت میشود

55)  چند مورد از معیار های خانواده ناسالم و نامتعادل را بنویسید .

 1. اعضای خانواده نسبت به یکدیگر مسئولیتی نمی پذیرند  2. حد و مرز حقوق ووظایف متقابل رعایت نمی شود   3.  به دلایل گوناگون آرامش از بین میرود.
 2. رفتار های غیر اخلاقی تکرار می شود .

56)   برای تقویت معنویت در خانواده به چه راهکارهایی باید توجه کرد.

1-       معرفت افزایی       2- حضور در مراکز و اماکن معنوی به همراه یکدیگر         3- توجه به خویشتن          4-  بزرگ نمایی اعمال نیک 5- عدم تحقیر سرزنش وبه رخ کشیدن

57)  حضرت رسول اکرم (ص) در مورد عذر خواهی چه فرموده اند.

کسی که عذرخواهی فردی را نپذیرد خواه عذرش راست باشد یادروغ به شفاعت من نایل نمیشود.

58)  چند مورد از عوامل رفتاری موثر در استحکام خانواده را نام ببرید.

1-       خلوت باهمسر          2-  ایجاد حفظ آرامش ونشاط در خانواده             3-  احترام به همسر             4-  احترام به خانواده همسر       5-  توجه به تفاوتهای جنسیتی و فردی در رفتار با همسر

59)  چند مورد از عوامل اعتقادی موثر در استحکام خانواده را بنویسید .

1-       تقدس پیوند زناشویی       2- مثبت اندیشی       3- قناعت        4- جمع گرایی در خانواده

60)    امام علی (ع) به فرزند خود امام حسن (ع) در مورد نفس چه فرمایشی کرده اند.

پسرم نفس خود را میزان خود و دیگران قرار ده پس آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند

61)   رسول اکرم (ص)به امت خود در مورد صله رحم چه سفارشی کرده اند.

   رسول اکرم (ص) می فرمایند : به امتم سفارش میکنم چه آنهایی که حاضرند وچه آنهایی که غایب اند تا روز قیامت صله رحم کنند اگر چه فاصله میان آنها یک سال راه باشد زیرا صله رحم جز دین است .

62)  پیامبر اکرم (ص)درمورد طلاق چه فرموده اند.

به حدی به من در مورد زن سفارش شد که گمان کردم طلاق دادن زن جز در ارتکاب زنا از سوی او سزاوار نیست .

63)   سخن امام صادق (ع)در مورد طلاق چه است.

تزویج کنید ولی طلاق ندهید زیرا از وقوع طلاق عرش خدا می لرزد .

64)  چند مورد از پیامد های اجتماعی طلاق را بنویسید.

 1. طلاق تعادل انسانهارا برهم میزند و موجب کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی میشود
 2. این پدیده به لحاظ کمی وکیفی بر ساخت جمعیت اثر می نهد زیرا تنها واحد مشروع و اساسی تولید مثل خانواده است که با وقوع طلاق از هم می پاشد .
 3. طلاق موجب میشود تعادل روحی نیروی انسانی در تولید و خدمات برهم خورد و بدین ترتیب آثار سهمگین در حیات اقتصادی جامعه ایجاد گردد.
 4. هیچ گاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی بدون توجه به طلاق امکان پذیر نیست طلاق سبب افزایش آسیب های اجتماعی از قبیل خود کشی و اعتیاد به مواد مخدر و الکل میشود.

65)  عوامل بروز مشکلهای خانوادگی را بنویسید.

1-       ضعف باورها و رفتارهای دینی     2- نا آگاهی از وظایف و مسئولیت های خانوادگی      3- اثر پذیری از رسانه ها

66)  راهکارهای کاهش طلاق کدام یک از موارد زیرمی باشد.

الف) پیش از طلاق  □        ب)گریز ناپذیری طلاق □         ج) هنگام وقوع طلاق□            د)گزینه الف و ج     

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نهـــــــــــــم

67)    نقش اقتصاد در پایداری خانواده چیست.

 1. ایجاد همبستگی و پیوند میان خانواده          2. ایجاد رفاه و آسایش خانواده   

68)    مسئولیت اقتصادی زنان ومردان را در خانواده بنویسید.

زنان:      1. قدر شناسی از  اشتغال همسر      2. مدیریت شایسته مصرف در خانواده       3. سازگاری با شغل همسر

مردان:    1. تامین معاش خانواده      2. مدیریت اقتصادی  

69)    مردان در مدیریت خانواده باید چه نکاتی را رعایت کنند.

 1. مشورت با اعضای خانواده          2. برنامه ریزی دقیق برای درآمد و مخارج

70)    علل اشتغال زنان چیست.

1.کسب درآمد و استقلال         2. کمک به تامین مخارج خانواده          3. بدست آوردن جایگاه اجتماعی     4. استفاده از توانمندی های خود         5. تامین برخی نیازهای جامعه

71)    سه مورد از آموزه هایی که اشتغال زنان را امری مطلوب می سازد را نام ببرید.

 1. رعایت حدود شرعی در رابطه با نامحرم         2. حفظ سلامت جسمانی و روانی         3. رعایت مصالح خانواده

72)    جلوگیری از اشتغال بی ضابطه زنان مشروط بر چیست.

 1. برای آنان فشار طاقت فرسا نداشته باشد     2. شغل آن ها خشن و با روحیاتشان در تضاد نباشد     3. شوهر را برای اشتغال کم انگیزه نکند          4. استقلال مالی سبب کم صبری در مقابل مشکلات خانوادگی نشود        5. فرزندان تحت نظارت آنان باشد

73)    چند مورد از فضایل اخلاقی خانواده را نام ببرید.

1.قناعت       2. اعتدال در مصرف         3. گشاده دستی مردان برای خانواده        4. مهمان نوازی       5. پرهیز از افراط و تفریط در کار  

74)    امیرالمؤمنین(ع) در مورد قناعت و تاثیر آن در اقتصاد خانواده چه می فرماید.

دارایی را جستجو کردم و آن را جز در قناعت نیافتم. قانع باشید تا دارا شوید.

75)    روایت پیامبـــــر اکرم (ص) در مورد پرکاری مردان را ذکر کنید.

خداوند نشستن مرد را در کنار همسرش از اعتکاف در مسجدالنبی(ص) بیشتر دوست دارد.

76)    چند مورد آثار پرکاری بدون ضابطه در مردان را نام ببرید.

 1. آسیب به سلامت جسم و روح                     2. سردی روابط همسر و فرزندان                    3. کوتاهی در رسیدگی به فرزندان            4. بی توجهی به حقوق پدر و مادر                5. بی حالی در انجام فرایض عبادی                   6. تقویت خصلت حرص و طمع

فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دهـــــــــــــــم

77)  اهمیت و فواید فرزند آوری را بنویسید.

 1. توسعه ارتباطات انسانی         2. طلوع امید و آرزوهای جدید            3. تداوم زندگی        4. کمال عشق        5. تامین نیازهای روحی 6. شور و نشاط مضاعف                7. استحکام پیوند زندگی                    8. پویایی خانواده

78)  اهداف فرزند پروری را بنویسید.

 1.  شکوفایی ظرفیت ها و استعدادها       2. تحول از حیات طبیعی به حیات معقول       3. تدارک قابلیت اجتماعی    4. بساط شخصیت

79)  ............ نخستین مرحله شکل گیری خانواده و دومین آن نیز ................ است . بدیهی است ................ نیز سومین مرحله تکامل خانواده بشمار می رود.

 ازدواج - فرزند آوری -  تربیت فرزند     ب) انتخاب همسر -  خواستگاری -  ازدواج  □     ج) خواستگاری- ازدواج – فرزند آوری  □   

80)  لازمه بسط شخصیت فرزند توسط والدین چیست.

 1. شخصیت محکم و یک دست و نسبتاً پایداری داشته باشند                2. در رفتارو گفتار و نیات خود دارای هماهنگی مناسبی باشند          3. ارزش های تقویت شخصیت فرزندشان آگاه باشند.

81)  عامل اثر گذاری در تربیت فرزند را نام ببرید.

 1. وراثت       2. ساختار اجتماعی      3. محیط طبیعی       4. نظام آموزش و پرورش         5. اراده خود ساز شخصیت

82)    نیازهای اساسی فرزندان را بنویسید.

 1. امنیت       2. محبت                 3. احترام             4. درک متقابل                5. زیبایی و زیباگرایی            6. خودشکوفایی 

83)  همکاری والدین در تربیت فرزندان چیست

 1. خانواده با الگوی مدیریتی متعارض          2. خانواده با الگوی تعامل        3. شیوه های رسیدن به الگوی تعامل در خانواده

84)  چند مورد از شیوه های رسیدن به الگوی تعامل در خانواده را بنویسید.

 1. داشتن رویکرد انسانی به همسر    2. مدیریت گفت و گو    3. هنر خوب شنیدن   4. شناخت بهتر همسر    5. احترام به همسر و فرزندان

فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل یـــــازدهـــــــــــــــــــــــــــم

85)  چهار نوع دیدگاه جمعیتی را نام ببرید.

-  طرف داران افزایش جمعیت

-  مخالفان افزایش جمعیت

-  طرف داران جمعیت ثابت

-  طرف داران جمعیت متناسب

 

 

 

86)  حضرت مریم و حضرت زکریا هر دو به دلیل پاک دامنی و پاک سرشتی پاداش گرفتند که آن چیزی نبود جز...

الف) اسمشان در قرآن ذکر شد. □    ب) تولد فرزند.       ج) از اولیاء شدند.□

87)  انواع سیاست های جمعیتی را نام ببرید.

-  سیاست جمعیتی مربوط به مرگ ومیر

- سیاست جمعیتی مربوط به باروری

- سیاست های مهاجرتی

- سیاست های حمایت از کودکان

- سیاست های حمایت از سالخوردگان

- سیاست های مربوط به بهبود نسل

88)  روش های پیشگیری از بارداری را نام ببرید.

-      ممانعت از آزاد شدن نخمک زن: استفاده از قرص های و آمپول ها

-      روشهای جراحی: بستن لوله ها در مردان و زنان

-      روشهای مکانیکی: استفاده از ابزارهای داخل رحمی و انواع داروها

-      روشهای طبیعی: نخمک واسپرم، عمر محدود دارند

89)  چند نکته مهم درمورد حاملگی را نام ببرید.

ü        اولین مقاربت نیز می توان منجر به حاملگی گردد.

ü        دوش گرفتن و شستشوی پس از نزدیکی نمی تواند  از حاملگی جلوکیری کند.

ü        حاملگی حتی با داشتن پرده بکارت ( دوره عقد) نیز احتمال دارد.

90)  طابق فتاوای مراجع عظام تقلید پیشگیری از بارداری به استثنای برخی از روش ها جایز است مگر آنکه...

الف) زیان جدی داشته باشد □   ب) لازمه آن نگاه و لمس حرام باشد□   ج) همسر راضی نباشد □  د) هرسه مورد

91)  علل ناباروری چیست.هریک را توضیح دهید.

-  علل مردانه: اشکال در کمیت و کیفیت اسپرم

-  علل زنانه: عدم تخم گذاری، انسداد لوله های رحمی، سابقه عفونت های دستگاه تناسلی 

-   علل غیرقابل توجیه: زمانی که به شکلی واضح نتوان علت را برای آن تعریف کرد

92)  چه رفتارهایی احتمال انتقال بیماری مقاربتی را افزایش می دهد.

1- روابط جنسی آزاد  2- ازدواج با فردی که روابط جنسی آزاد داشته باشد  3-  نزدیکی با همسری که دارای روابط غیر اخلاقی یا اعتیاد تزریقی است 4 - استفاده نکردن از کاندوم در روابط زناشویی با همسری که بیماری مقاربتی دارد

93)  راه های عمده سرایت بیماری ایدز چیست.

-  تماس جنسی با افراد آلوده به ایدز

-  تزریق خون و فراورده های آلوده به این بیماری، استفاده از سرنگ های مشترک و به کار بردن وسایل آلوده به آن

-  انتقال از مادر به جنین

 

 • ۹۳/۰۶/۱۰
 • رصد

نظرات (۲)

خیلی به درد بخور بود مررررررسییییی
این سوالات و نکات مهم مربوط ب پیام نوره؟؟؟؟؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی