رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۰

 

باسمه تعالی

 

نمونه سؤالات تفسیر موضوعی قرآن کریم دانشگاه های فرهنگ و هنر و کشاورزی- شهید علیمحمدی استان قم، ترم دوم  94- 93

 با سلام خدمت دانشجویان محترم لطف نموده نمونه سؤالات را با دقت مطالعه و برای اطمینان بیشتر به کتاب هم مراجعه فرمائید با تشکر و آرزوی موفقیت کامل شما انشاءالله....

 

1ـ خداوند برای تسلی دادن پیامبر (ص) و تهدید ابوجهل به خاطر آزارهایی که به حضرت روا می داشت کدام آیه را نازل فرمود؟

الف ) مگر ندانسته که خدا می بیند ؟ ( علق ـ 14)

ب) او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید (انهام ـ 6)

ج) پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده (جاثیه ـ 45)

د) که او آشکار و آنچه را که نهان است می بیند (اعلی ـ 87)

2 ـ چگونه فردی مانند ابوجهل باید بداند که خداوند می بیند ؟

ج ) این علم لازمه اعتقاد به هستی بخش مطلق است ، بت پرستان و مشرکان نیز اعتراف داشتند که جهان هستی بخش می خواهد یعنی کسی که خود هستی را از جایی دیگر برنگرفته باشد .

3ـ گستردگی علم الهی نیز از این حقیقت ریشه می گیرد . هرگاه آفریدگار هستی حیات را ......... کند و این حیات را ........... بخشد .

الف) آشکار ـ استمرار

ب) افاضه ـ استمرا

ج ) استمرار ـ افاضه

د ) استمرار ـ آشکار

4ـ جهر به چه معناست ؟

ج ) به ظهور کامل یک پدیده در برابر چشم یا گوش اطلاق می شود .

5 ـ کدام آیه به رابطه علم خداوند اشاره کرد ؟

الف ) و خداوند به آنچه در سینه دارد ، دانتر است . (انشقاق ـ 23)

ب) آیا کسی که آفریده است نمی داند ؟ با اینکه ا. خود باریک بین آگاه است ( ملک ـ 14)

ج ) و این کتاب الهی جز ذکر برای جهانیان چیز دیگری نیست (قلم ـ 68)

د) گزینه های الف و ب

6 ـ تدبیر و ثبات امور انسان و سایر موجودات عالم وجود ............................ و مدبر موجودات را به اثبات می رساند .

الف ) قدرت و هوشیاری

ب) قدرت و توانایی

ج ) قدرت و توانایی خالق

د) توانایی و هوشیاری

7 ـ در باب عظمت آسمان های هفت گانه کدام آیه نازل شده است ؟

الف ) خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین را آفرید ( المیزان)

ب ) ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم (طلاق ـ 12)

ج ) و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می داند (بقره ـ 235)

د ) گزینه های الف و ج

8 ـ قسمت نامحدود گسترده خداوند از چه راهی شناخته می شود ؟ توضیح دهید

ج) از راه آفرینش مرگ و زندگی ؛ مرگ در فرهنگ قرآن عدم حیات نیست ، بلکه انتقال از جهانی به جهانی دیگر است به تعبیر نیکوتر همانگونه که تولد نوزاد مرگ از رحم و انتقال به جهان خارج است مرگ انسان نیز مردن از دنیا و انتقال به جهان دیگر دانسته شده و درنتیجه هستی بخش عالم ، هم زنده کننده و هم میراننده و تعلق قدرت او به مرگ نیز تعلق قدرت به امری وجودی است .

 

9 ـ از مهمترین آثار یقین به عالم لاهوت را بیان نمائید ؟

ج ) بزرگ شدن خدا و کوچک شدن دیگران در دل است .

10ـ این آیه بیانگر چیست ؟ ( و پروردگارت را پرستش کن تا یقین تو را فرارسد حجر ـ 99)

ج ) بیانگر رمز و راز تمامی عبادات است . رسیدن به مرحله یقین ثمره عبادت است و در پرتو آن به اینکه جهان مبداء و معاد و مسیری دارد ، اعتقادی راسخ یافته و دودلی رها می گردیم و بدین رو سرنوشتمان به نیکی رقم می خورد .

11 ـ از عبارت «حتی یدتیک الیقین» چه استدلال می شود ؟

ج ) دانسته می شود که مرگ در پی آدمی است و خیلی زود به او می رسد و از این رو باید همچنان پروردگارش را عبادت کند .

12ـ جایگاه عالم ملکوت را بیان نمائید ؟

ج) این عالم بالاتر از عالم ملک و طبیعت و پایین تر از عالم فرشتگان و عقول مجرده محض است .

13ـ در اینکه حضرت ابراهیم (ع) در زمره اهل یقین قرار گیرد مهمترین هدف .................. بر آسمانها و زمین بوده است .

الف) غلبه قدرت الهی

ب) تصرف خداوند

 ج ) نمایاندن حکومت خداوند

د ) تدبیر و قدرت الهی

14ـ خداوند به چه طریقی خود را به حضرت ابراهیم (ع) نشان داده ؟ چرا؟

ج) خداوند از طریق نشان دادن اشیاء و از جهت استناد آنها به وی ، خود را به حضرت ابراهیم (ع) نشان داد ، زیرا بر پایه برهان خالقیت تنها کسی که آن سوی استناد اشیاء قرار می گیرد خداوند است .

15 ـ آیا در ملکوت آسمانها و زمین و هر چیزی که خدا آفرینده است نگریسته اند ؟ (اعراف ـ 185) در مورد چه کسانی است ؟ و از این افراد چه درخواستی می شود ؟

ج ) در مورد کسانی است که آیات الهی را تکذیب کرده را کفر و الحاد را می پیمایند . از اینان درخواست می شود که درباره ملکوت آسمانها و زمین و خلقت موجودات مطالعه کنند تا شاید ببینند . این نوع مطالعه اگر به مانعی برنخورد بهترین وسیله برای ایمان به خدا و خداپرستی است .

16 ـ منظور از برزخ چیست ؟

ج ) برزخ جهانی است که میان دنیا و عالم آخرت قراردارد توضیح اینکه وقتی روح از بدن جدا می شود پیش از آنکه باردیگر در قیامت به بدن اصلی برگردد در عالمی که میان این دو عالم است و برزخ نامیده می شود قرار خواهد گرفت .

17ـ در باب برزخ چه مباحثی مطرح است ( 6 مورد نام ببرید )

ج) اثبات عالم برزخ ، ویژگی این عالم ، سوال قبر ، فشار قبر ، رابطه ارواح برزخی با این جهان ، بهره گیری ارواح از اعمال نیک دیگران ، فلسفه برزخ ، همگانی بودن برزخ

18 ـ استغاثه به نام پروردگار چه معنایی دارد ؟

ج) به معنای دانستن و شناختن مالک و صاحب اختیار امور انسان در در این لحظات پراضطراب است . در واقع مهمترین تقاضای آنان بازداشت به دنیا و دادن فرصت جبران است .

19ـ به تعبیر قرآن (اگر بازگرداند باز همان رفتار گذشته را در پی می گیرد .(انعام ـ 28) چرا؟

ج ) زیرا عقاید و باورهایی صحیح نداند ضمن آنکه این گفتارشان نیز از روی ترس از مرگ است .

20ـ مراد از برزخ چیست ؟

ج) مراد از برزخ عالم قبر یا عالم مثال است ، عالمی که مردم در آن بعد از مرگ زندگی می کنند تا قیامت فرارسد و کیفیت این زندگی برای صالحان متفاوت است .

21 ـ اقسام گونه های وحی را نام ببرید ؟

ج ) 1ـ به شکل مستقیم وحی کردن به انسان 2ـ به شکل پنهان و پشت پرده 3ـ به شکل ارسال پیامبران و رسولان (جبرائیل)

22 ـ اهداف نزول قرآن را بنویسید ؟ و منظور از هدایت هدایت تشریحی چیست؟

ج) 1ـ هدایت به سوی رستگاری و سعادت دنیا و آخرت و در نهایت به سوی قرب الهی (هدایت پروردگار که همان قرب الهی است) منظور از هدایت هدایت تشریحی 2ـ ارسال رُسُل ، ارسال کُتُب

23 ـ راهبردی ترین هدف از اهداف نزول قرآن را بیان کنید ؟

ج ) هدایت به سوی رستگاری و سعادت دنیا و آخرت و در نهایت آخرت به سوی قرب الهی (هدایت به سمت پروردگار، هدایت به سوی خدای تعالی که همان قرب الهی است و منظور هدایت تشریحی است .

24 ـ قدیمی ترین تفسیر مدوّن قرآن که از آن نشانی در دست داریم کدام است ؟

ج) تفسیر سعید بن جبیر از اصحاب خاص امام سجاد (ع) است و سپس تفسری از مجاهد بن جبر که یکی از بزرگترین دست پروردگان این عباس ، شاگرد برجسته امیرالمومنین (ع) به شمار می آید .

25ـ یکی از بزرگترین دست پروردگان ابن عباس ، شاگرد بر جسته امیرالمومنین (ع) چه نام داشت ؟

ج ) مجاهدبن جبر

26ـ روشهای تفسیری را نام ببرید و توضیح دهید ؟

ج ) 1ـ روش تفسیر نقلی : تنها نقل روایاتی درباره آیه یا آیاتی که نازل شده است یعنی روشی که مجتهد یا مفسر روایاتی که درباره آیات نازل شده آن روایات را ذیل هر کدام از ایات قید می کند . 2ـ روش تفسیر اجتهادی : یعنی وقتی که شخص آیات یا سوره ای را تفسیر می کند از خودش هم چیزی ارائه می دهد بر اثر توانایی ها و استنباط خود یعنی شخص استنباط های خود را اضافه می کند (یعنی اضافه کردن استنباط های مجتهد تفسیر در تفسیر خود است )

27ـ نمونه هایی از تفسیر نقلی و اجتهادی نام ببرید ؟

ج) تفسیر نقلی : تفسیر البرهان از سید هاشم بحرانی و تفسیر نور الثقلین از ابن جمعه حُویزی . تفسیر اجتهادی : مجمع البیان طبرسی و الجامع الاحکام القرآنِ قُرطُبی .

28 ـ بزرگانی از شیعه و اهل سنت به نقد و بررسی محتوایی انواع تفاسیر رایج در میان جامعه اسلامی پرداخته و آثار ارزشمندی را سامان داده اند این آثار را نام ببرید ؟

ج ) 1ـ تفسیر و المفسرون دکتر ذهبی از اهل سنت 2ـ تفسیر و المفسرون فی ثُوبِهِ القَشیب از آیت الله محمد هادی معرفت در جامعه شیعه را می توان نام برد .

29 ـ ویژگیهای قرآن (علل و عوامل نیاز به تفسیر قرآن کریم) را نام ببرید و یکی را توضیح دهید ؟

ج ) 1ـ پرداختن به اصول 2ـ ارائه چشم اندازهای فراطبیعی 3ـ ژرفای نامحدود 4ـ فصاحت و بلاغت بی نظیر . ارائه چشم اندازهای فراطبیعی : قرآن مجید در کنار پرداختن به آنچه در ساماندهی معیشت فردی و جمعی مورد نیاز انسانها است به مقتضای حکمت ، توجه ذهن و ضمیر آدمیان را به عواملی خارج از قلمرو حس و تجربه نیز جلب کرده است ، مانند عرش ، ملکوت ، عالم امر ، فرشتگان ، جن برزخ و قیامت ، بی گمان آگاهی درست از مفاهیم یاد شده و محتوای بلند این گونه آیات، بدون اطمینان بخشی از سوی بزرگان دین ، میسر نخواهد بود .

30 ـ کدام یک از تفسیرهای زیر نقلی و کدام یک روش تفسیر اجتهادی است ؟

الف ) تفسیر البرهان (نقلی ) ب ) مجمع البیان طبرسی( اجتهادی) ج) الجام الحکام القرآن قرطبی( اجتهادی) د) تفسیر نورالثقلین از ابن جمعه حویزی (نقلی)

 

 

31ـ شیوه های تفسیر را نام ببرید و توضیح دهید ؟

ج) 1ـ تفسیر ترتیبی: تفسیر ترتیبی آن است که مفسر آیات قرآن را از آغاز تا به آخر ، آیه به آیه مورد شرح و تبین قرار دهد. تعداد این گونه تفاسیر به قدری زیاد است که آگاهی از چند و چون آن از توان محققان بزرگ نیز بیرون است .  2ـ تفسیر موضوعی : مفسر ، ابتدا به جمع آوری آیات مربوط به موضوعی معین پرداخته و سپس به شرح و تبین و استخراج معارف و مقاصد آنها می‌پردازد .

32 ـ نمونه های از تفسیر موضوعی و ترتیبی را نام ببرید ؟

ج ) تفسیر ترتیبی مانند : تبیان شیخ طوسی ، مجمع البیان شیخ طبرسی و تفسیر ابوالفتح رازی در زمان گذشته و تفسیر المیزان علامه طباطبایی در زمان حاضر در میان شیعه و نیز تفسیر طبری ، کشاف زمخشری و تفسیر آلوسی در زمان های پیش و المنار فی ظلال القرآن در زمان حاضر در میان اهل سنت . تفسیر موضوعی مانند : تفسیر موضوعی آیت الله جوادی آملی ، تفسیر پیام قرآن زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی و تفسیر منشور جاوید اثر آیت الله جعفر سبحانی یاد کرد .

33 ـ تفاسیر زیر توسط چه کسانی نوشته شده است ؟

الف )تبیان (شیخ طوسی) ب ) تفسیر المیزان ( علامه طباطبایی) ج ) تفسیر منشور جاوید(آیت الله سبحانی) د) مجمع البیان(شیخ طبرسی)

34 ـ علل و عوامل نیاز به تفسیر را بنویسید ؟

ج ) 1ـ پرداختن به اصول و کلیات مباحث دینی و غیر دینی 2ـ ارائه چشم اندازهای فراطبیعی و ماورائی عالم غیب ، خدا، اعتقاد به قیامت برزخ ، طبقات قیامت چه جهنم و چه بهشت 3ـ مفاهیم بلند و ژرفای نامحدود و عمیق قرآن 4ـ فصاحت و بلاغت قرآن کریم

35 ـ این عبارت از کیست «من به سهم خود فقط می توانم بگویم که قدر و قیمت قرآن در من ، هر چه بیشتر آن را مطالعه می کنم و سعی می کنم روح مطالب آن را دریابم زیادتر است » .

ج) ادوارد براون شرق شناس انگلیسی زبان سده اخیر در کتابش نگاه خود به ساحت قرآن را بدین عبارات وصف کرده است .

36 ـ شرایط مفسر را نام ببرید ؟

ج) 1ـ آگاهی کامل از زبان و ادبیات عرب 2ـ آگاهی از روایات ، سنت و سیره پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) 3ـ آگاهی به اسباب نزول 4ـ آگاهی از علوم قرآن 5 ـ آگاهی از آثار قرآنی پیشینیان 6 ـ آگاهی از دانش منطبق و شیوه استدلال منطقی و دانش های دیگر .

37ـ منابع تفسیر را نام ببرید و یکی از آن را به دلخواه توضیح دهید ؟

ج)1ـ قرآن 2ـ سنت 3ـ عقل

سنت : بی گمان سنت معتبر از آن رو که شرح و تبین قرآن به شمار می رود ، بعد از خود قرآن کریم دومین منبع اصیل تفسیر قرآن است ، فروع و جزئیات فرایض اسلامی بوسیله روایات پیامبر گرامی و معصومین (ع) و عملکرد و برخورد ان بزرگواران روشن شده است، زیرا سنت پیامبر گرامی و امامان معصوم که خود معلمان الهی تفسیر قرآن هستند با گفتار و رفتار و تقریر خود شیوه تفسیر را برای پیروانشان روشن ساخته اند ، بنابراین مفسر هرگز نمی تواند بدون مراجعه به احادیث و روایات پیامبر گرامی (ص) و معصومین (ع) در فهم آیات قرآن توفیقی یابد .

38 ـ مراحل رویکرد قرآن کریم را نام ببرید ؟

ج)  قرآن کریم برای هرچه بهتر بهره‌وری انسان‌ها از گنج‌های ظاهری و باطنی خود چهار مرحله را بیان کرده است که عبارتند از:

1ـ مرحله قرائت 2ـ ترتیل 3ـ تدبر 4ـ تمسک

39 ـ از مراحل رویکرد قرآن کریم مرحله قرائت را مختصر توضیح دهید ؟

ج) یعنی بین مومنان و کافران ایجاد حجاب می گردد (سوره اسراء آیه 45 ) وسیله ارتباط بین متکلم و مخاطب ، در قرآن وضو و تطهیر جسم و لباس و حتی باید دوری جست از نجاسات باطنی ، پیداست که آشنایی چشم و زبان با الفاظ قرآن و چگونگی ادای آن به صورت صحیح و بایسته ، گام نخست ورود به بوستان بهشتی معارف قرآن است .

40ـ وحی رسالی که شاخصه نبوت به شمار می آید بیش از چند بار در قرآن از آن یاد شده است .

الف 50 بار       ب ) 80 بار      ج ) 30 بار       د) 70 بار

41ـ وحی چیست ؟

ج) واژه وحی و مشتقات آن در قرآن به معانی مختلفی بکار رفته است که به گونه ای کلی می توان از آن معانی به اشاره پنهانی هدایت غریزی ، الهام و وحی رسالی یاد کرد . وحی رسالی که شاخصه نبوت به شمار می آید بیش از 70 بار در قرآن از آن یاد شده است ، وحی بدین معنا همان الهام است که با صاف شدن درون آدمیان در مواقعی به آنها دست می دهد ؛ با این تفاوت که در الهام به معنای عام ، منشأ الهام بر الهام گیرنده پوشیده است ، اما منشأ وحی برگیرنده آن که پیامبران الهی هستند روشن است بدین صورت که پیامبران هرگز در گرفتن پیام الهی دچار حیرت و اشتباه نمی شوند و منشأ وحی که خداوند است را بدان اعتقاد راسخ دارند.

42ـ ارزش های جاودان قرآنی را نام ببرید ؟

ج )1ـ دعوت به کارهای نیک و پرهیز از کارهای ناپسند 2ـ توصیه به عدالت ورزی و نیکوکاری3ـ دعوت به حیات برین و پایدار 4ـ دعوت به تفکر و تدبر و بیداری اندیشه 5 ـ توصیه به شکیبایی و پایداری در برابر دشواریها 6 ـ دعوت به توکل و اعتماد به خداوند 7ـ دعوت به امید و نشاط و دوری از نامیدی 8 ـ سفارش اکید در نیکی به والدین 9ـ توصیه به نیایش و ارتباط قدسی با خداوند 10ـ توصیه عبادت خداوند و هشدار از پیروی از شیطان 11ـ پرهیز از سخن غیر عالمانه 12ـ دعوت به اعتدال در رفتار اقتصادی و معیشت .

43 ـ تفسیر را تعریف کنید ؟

ج) واژه تفسیر در لغت عرب به معنای پرده برداشتن و هویدا کردن ، پیدا نمودن پدید آوردن و پیدا و روشن کردن معنا بکار رفته و در اصلاح دانشوران اسلامی به دانشی گفته می شود که به کمک آن مفاهیم و معارف کتاب خدا آشکار می گردد این دانش با نزول نخستین آیات قرآن بر پیامبر (ص) آغاز گشت  و پس از مرحله نخست که بصورت شفاهی و انتقال از نسلی به نسلی بود به مرحله تدوین گام نهاد .

44ـ قرآن کریم بیش از چند بار ماده علم را به شکل های گوناگون بکار برده است ؟

الف ) 300 بار   ب) 500 بار     ج) 700 بار      د) 900 بار

45ـ برخی از آیات در قرآن هدف از آفرینش آسمان و زمین را چه چیزی می‌داند ؟

الف ) آگاهی     ب ) علم انسان ج ) رشد         د) آگاهی و علم انسان

46ـ علومی را که قرآن مستقیماً باعث پیدایش آنها شده است را نام ببرید؟

ج) 1ـ علم قرائت 2ـ علوم قرآن 3ـ فقه القرآن

47ـ علومی را که قرآن باعث رشد آنها شده است را سه مورد بنویسید ؟

ج ) 1ـ منطق 2ـ ریاضیات 3ـ پزشکی

48ـ علوم به چند دسته تقسیم شده است ؟

الف ) علوم تجربی عقلی ب) علوم نقلی عقلی و شهودی    ج ) علوم تجربی و عقلی و نقلی و شهودی                         د ) هیچکدام

49ـ این آیه اشاره به چه چیز دارد ؟ «هَل یَستَوی الّذینَ یَعلَمونَ والّذینَ لَا یَعلمُونَ »

الف ) علم به معنای عام ب ) علم به معنای خاص          ج) علم به معنای بینش د) علم به معنای رشد و آگاهی

50 ـ قرآن کریم در بیش از چند آیه به مباحث علوم مختلف اشاره کرده است ؟

الف ) 800 آیه           ب) 900 آیه              ج ) 500 آیه             د ) 1000 آیه

51 ـ در میان خاورشناسان از جمله کسانی که بارویکردی مثبت به اشارات علامی قرآن نگریسته چه کسی است ؟

الف ) موریس بوکای      ب) کورنیک      ج) گالیله         د) هیچکدام

52ـ این آیه نشانگر چیست ؟ « اللّه الّذی رَفعَ السّماواتِ بغَیر عَمَدٍ تَرَونَها»

الف ) نیروی جاذبه        ب) نیروی خورشید       ج) زوجیت       د) لقاء

53 ـ در این آیه والشَّمسُ تَجری لِمٌستَقَّر لَها تَقدیرُ الَعزیزِ اَلعلیمِ لِمُستَقَّر اشاره به چه چیز است ؟

الف) به سوی    ب) مکان         ج ) جای خاص           د) جای نزول

54 ـ این آیه اشاره به چیست ؟ «وَ مِن کلّ الثَّمرات جَعَل فیها زوجَینَ اثنینِ »

الف ) زوجیت    ب) نر بودن      ج ) ماده بودن   د) هیچکدام

55 ـ از مجموع آیات قرآن می تومان دریافت که مراحل زندگی انسان چند مرحله است ؟

الف ) 8 مرحله            ب) 12 مرحله            ج ) 10 مرحله            د) 15 مرحله

56 ـ پیدایش حیات از آب کدام آیه را شامل می شود ؟

الف ) وجعلنا مِن الماء کُلَّ شی ء حَیََّ ب) الم نَجعلِ الارض مِهاداً ج) وَ الاَرضَ بَعدَ  ذلِک دَحاها        د) اَلمَ نَجعلِ الاَرشَ کِفاتاً

57 ـ بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی بهداشت روانی چیست ؟

ج ) عبارت است از حالت رفاه کامل جسمی روانی و اجتماعی

58 ـ نقطه مقابل بهداشت روانی چیست ؟

الف ) اعصاب     ب) هیجان       ج) بی قراری     د) فشار روانی

59 ـ از ویژگیهای برجسته اضطراب کدام است ؟

الف ) خستگی   ب) روانی         ج) بی قراری و دلواپسی           د) سرگیجه

60 ـ از آثار بهداشت روانی محمد بن ذکریای رازی چیست ؟

الف ) فردوسی الحکمه   ب) طب النفوس یا طب روحانی            ج) جالینوس     د) هیچکدام

61 ـ در آیه مَ ا هُوَ وَ رَحمهٌ لِلمُومِنین شفا ابه چه چیز اشاره دارد؟

الف ) بازسازی   ب) پاکسازی     ج) پاکی          د) درمان خدایی

62 ـ از جمله مهمترین بیماریهای اجتماعی بشر در طول تاریخ 3 مورد را نام ببرید ؟

ج) فساد اجتماعی ، خیانت ، زن ستیزی

63 ـ و أَوفُوا بالعهدِ و انَّ الَعهد مسوولا سفارش به چیست ؟

الف ) دعوت به وحدت   ب) فرخوان به صلح      ج) دفاع از حقوق خود   د) امانت داری به عهد و پیمان

64 ـ این آیه نشانگر و دعوت به چه چیز است ؟ و اعتَصِموا بِحَبل الله جَمیعاً و لَا تَفَرّقُوا

الف ) دعوت به پیکار     ب) دعوت به صلح        ج) دعوت به پرهیز از جنگ       د) دعوت به وحدت

65 ـ طبق آیه چه چیز دامنگیر تاریخ بشر را در بر گرفته است . إن جَنَجُوا لِلسَّلمِ فَاجنَح لَهَا

الف ) جنگ و ستیز      ب )پرهیز از جنگ        ج) صلح          د) گزنیه ب و ج

66 ـ این آیه انسان را به چه چیز دعوت می کند ؟ الا بذکرِ الله تَطمَنُ القُلُوب

الف ) آرامش     ب) روان انسان  ج) فروتنی‌ که در پرتو یاد خدا حاصل می‌گردد.                                                    د) آرامش و امنیتی که در پرتو یاد خدا حاصل می‌شود

67 ـ از نظر قرآن 4 مورد از بیمارهای اخلاقی روحی و روانی که پیامدهای منفی برای جامعه در بر دارد را نام ببرید ؟

ج) 1ـ نفاق 2ـ تکبر 3ـ حسد 4ـ دنیا طلبی

68 ـ از عوامل فشار روانی را چهار مورد نام ببرید ؟

ج) 1ـ نقش سازمانی (موقعیت شغلی ؛ منزلت اجتماعی ) 2ـ بحران های خانوادگی 3ـ محیط 4ـ سیاست

69 ـ برهم خوردن تعادل حیاتی بدن چه عواملی را باعث می شود ؟

ج) خستگی ، ناخوشی ، استرس ، زایمان و بیماری مزمن

70ـ راهکارهای معرفتی برای تأمین بهداشت روانی قرآن چند مورد را بیان کرده است ؟

الف ) 5 مورد    ب) 6 مورد      ج ) 4 مورد      د) 7 مورد

71 ـ اساس و مبنای مذهب اسلام بر چیست ؟

الف ) وحدت     ب) توحید       ج) ایمان         د) گزینه الف و ب

72 ـ هنگامی که ترس شدید بر جان انسان می افتد تنها عاملی که می تواند با این احساس مقابله کند چیست ؟

الف ) توکل      ب) خدا          ج) ایمان به خدا          د) دین

73 ـ یکی از راهکارهای مقابله با فشار روانی چیست ؟

الف ) قضا        ب) قدر           ج ) به یاد خدا            د) گزینه الف و ب

74ـ قرآن کریم از مرگ با عنوان چه چیز توسط فرشتگان یاد می کند ؟

الف ) عبث       ب ) معاد         ج) توحید        د) توفّی

75 ـ قرآن کریم بارها مسلمانان را به چه چیز فراخوانده و آن را مایه ذکر و دوری از گناهان می داند ؟

الف ) روزه گرفتن         ب) توبه کردن             ج) صدقه         د) نماز

 76- آیه إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ را معنی کنید؟

تبعیت نمیکنم الا آن چیزی که از پروردگار من وحی شده است (من جز وحی تبعیت نمیکنم).

77- وحی به چند شیوه نازل می گردد مختصر توضیح بدهید و آیه آن را بنویسید؟

-         وحی از طریق خود خدا : که مستقیماً به پیامبر نازل میگردد(مستقیم).

-         صوت قرآن : مثلا از پشت درخت وحی میشده (وراء الجدار).

-         وحی به وسیله فرشته وحی : که خود فرشته ها وحی را می به پیامبرمی رساندند (فرشته).

وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أَن یُکَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاء إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیمٌ.

 

78- تعداد پیامبران و چند نفر از انها رسول  و صاحب شریعت بوده اند؟

  124 هزار پیامبر داشتیم که 313 نفر از انبیاء رسول اند یعنی صاحب شریعت اند(دارای لوح‌اند) .

79- انبیاء که کتاب آسمانی آوردن چند نفر بودن  و مهم ترین کتاب های انها را بیان کنید؟

104انبیاء کتاب آسمانی آورده‌اند . مهمترین آنها تورات ، انجیل ، زبور، قرآن که قرآن از همه آنها مهم تر است .

ا80- ولین پیامبر شریعت مدار( کتاب آورد) چه کسی بود؟  حضرت نوح (ع)

ا81- بوزید میگوید وحی از خود پیامبر است یا خدا. آیه مربوطه را بنویسید به همراه با معنی ؟

ابو زید که یکی از به‌ظاهر روشنفکران معاصر مصری است می‌گوید وحی از ناحیه خودِ پیامبر است نه خدا آن هم به‌واسطه‌ی قوا و استعدادهای خارق‌العاده پیامبر.

این در حالی است که قرآن کریم این سخن را مردود تلقی کرده و می‌فرماید: إِنْ هُوَ إِلا وَحْی یُوحَی‏ عَلَّمَهُ شدِیدُ الْقُوَی‏(نیست قرآن مگر اینکه فقط وفقط وحی است که به پیامبر نازل شده آن هم به وسیله ی فرشته قوی الهی به پیامبر آموزش داده است.)

 

 82- موزه های جاودانه اسلام را نام برده و آیه های آن را هم بنویسید؟

-         دعوت به  نیکوکاری (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

-         توصیه به عدل و نیکو کاری(إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ)

-         دعوت به حیات جاودان پایدار (یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ)

-         توصیه به مراقبت بر نفس (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ )

-         نیکی یه والدین (لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً )

83- معنا و واژه تفسیر از لحاظ لغوی چیست؟

پرده برداری ،کشف نمودن از چیزی ، توضیح مطلب مبهم ، تبین مساله مبهم

84- قدیمی ترین تفسیر مدون قرآن از کیست و در چه سالی است واصحاب که بود؟

تفسیر سعیدبن حُبیر درسال 94یا95 ه.ق است. یکی از اصحاب امام سجاد بود .

85- شیوه های تفسیری را نام برده مختصر توضیح دهید؟

-         شیوه ترتیبی قران : که به ترتیب سوره های قرآن از اول تا آخر مفسر شروع میکند به تفسیر

-         شیوه تفسیر موضوعی قرآن : که دو گونه است . یا به برسی موضوعات مربوط به قرآن کریم می پردازد مثل ازدواج و طلاق ،حیات و ممات ...   .  یا به مضوعات خارج از قرآن کریم می پردازد .

 86- ما چند حقیقت داریم؟

ما دو حقیقت نداریم و یک حقیقت بیشتر نیست.

87- چند کتاب به همراه نویسنده های آنها در خصوص شیوه تفسیر ترتیبی قرآن بنویسید؟

مجمع البیان (شیخ طبرسی)، المیزان(علامه طباطبایی) ، تفسیر کشاف زمخشری(زمخشری)، تفسیر آلوسی (آلوسی)، المنار فی ظلال القرآن ( سید قطب) ، تفسیر ابوالفتح رازی(ابوالفتح رازی)

 

88- چند کتاب به همراه نویسنده های آنها در خصوص شیوه تفسیر موضوعی قرآن بنویسید؟

تفسیر موضوعی آیه الله جوادی آملی ، تفسیر منشور جاوید(ایه الله جعفر سبحانی) ،تفسیر موضوعی پیام قران( ایه الله مکارم شیرازی).

89- روش های تفسیری را نام برده توضیح دهید چند کتاب آنها را نام ببرید؟

روش تفسیرنقلی: فقط نگاه به روایات ،و فقط روایات را محور و مورد تفسیر قرآن قرار میدهد. کتاب تفسیر البرهان (بحرانی)  ،تفسیر ثقلین ( ابن جمعه حویزی).

روش تفسیری اجتهادی: تنها صرفاً روایات نقش ندارد و تفسیر مجتهد در آن نقش دارد. مجمع البیان، المیزان ،جامعهُ الاحکام للقُرطبی .

90- نیاز به تفسیر قرآن چیست؟

ما به تفسیر نیاز داریم چون توضیحات قرآن در قالب کلیات آمده و ما برای فهم بهتر قرآن نیازمند مطالعه تفسیر قرآن آن هستیم.

 

91-به ترتیب چه کسانی باید قرآن را باید تفسیر کنند؟

اول پیامبر (ص) و بعد از آن امامان هستند وسپس مفسران دیگر که علم به تفسیر دارند.

 

92- سوره نحل آیه 44 به چه مطلبی اشاره دارد؟

به این مطلب اشاره دارد که پیامبر میتواند مفسر باشد.

 

93- ویژگی قرآن (علل تفسیر قرآن)چیست؟

1-    پرداختن به اصول : کلیات و مبانی کلی را برسی و ارائه می دهد .

2-    ارائه چشم انداز های فرا طبیعی یا ژرفای عمیق.

3-    به ظاهر و باطن قرآن پی می بریم .

4-    فصاحت و بلاغت بی نظیر: قرآن درونی زیبا و درونی پر ژرفا دارد و شگفتی هایش پایان ناپزیر و تازگی های آن تمام نشدنی و تاریکی ها جز آن روشن نمیشود .

 

94- تفاسیر مربوط به ظاهر قرآن است یا باطن آن است؟   مربوط به ظاهر قرآن است.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ۹۳/۱۰/۰۵
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی