رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

 • ۱
 • ۰

باسمه تعالی

 با سلام خدمت دانشجویان محترم لطف نموده مطالب زیر را با دقت مطالعه و برای اطمینان بیشتر به کتاب هم مراجعه فرمائید با تشکر و آرزوی موفقیت کامل شما انشاءالله....

http://bayanbox.ir/info/4689234205622072686/

1-   خود شناسی را تعریف کرده و به بیان امیرالمومنین علی (ع) اشاره کنید ؟

شناخت خود انسان است یعنی قبل از هر چیزی انسان باید به شناخت دقیق توانایی هایش بپردازد و فطرت خود را کشف کرده و امیال نفسانی و شهوانی خود را تعدیل کند تا به بزرگترین سعدت دنیوی و اخروی نایل شود.

امام علی (ع) مر فرماید : کسی که به خود شناسی دست یابد به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است .

 

2-   ضرورت خود شناسی را بیان کنید و به دلخواه دو مورد آنرا توضیح دهید ؟

الف-مقدمه کمالات انسانی : صفات فضیله را کسب و صفات رذیله را دفع می کند.

ب-موجب جهان شناسی است : زمانی که انسان خود را بشناسد جهان را می شناد.

ج-مقدمه خدا شناسی : خود شناسی مقدمه خدا شناسی است و مقدمه ایجاد محبت و معرفت به خداست.

د-حلال مشکلات

 

3-   حقیقت انسان را از دو بعد بیان کنید؟ 

الف – بعد مادی و جسمانی :مادیگرایان

(مادیگرایان) : انسان با مردن و متلاشی شدن جسمش نابود می گردد

ب- بعد روحی و معنوی : الهیون

(الهیون): علاوه بر بعد مادی به بعد غیر مادی (روح) اعتقاد دارند و برای انسان علاوه بر جسم مادی ، روح غیر مادی قائلند با مردن روحش از بین نمی رود بلکه حیات جاودانه آخرت برایش پیش می آید.

 

4-   استدلال تجرد بر روح را بیان کنید ؟

از طریق ویژگی جسم به اثبات می رسد ، جسم قابل تقسیم شدن است ولی روح هرگز چنین خصوصیتی ندارد پس اگر روح و روان ما مادی بود می توانستیم آن را به دو قسمت تقسیم کنیم روح که حقیقت انسان است مادی نیست و نمی توان آن را به دو یا سه قسمت تقسیم کرد.

5-   بحران معرفتی را از چند دیدگاه بیان کنید ؟

بحران معرفت موجب به وجود آمدن دیدگاه هایی در رابطه با پیدایی علم گردیده است که عمدتا به سه دسته تقسیم شده است:

الف- تجربه گرایان (مادی گرایان): در این دیدگاه معتقد است تنها از راه  «حس پنج گانه» انسان بوجود می آید و گویند تمامی علوم بشری از این طریق بدست می آید در نتیجه تجربه گرایی نوعی علم گرایی است.

ب- عرفان و شهود : با دل چون خدا رامی بینیم با شهود عرفان به خدا می رسیم و لذا قائلند که همه ی علوم تنها از این طریق بدست می آید.

ج- استدلال و عقل (عقل گرایی ) : در این دیدگاه با استدلال و عقل است که به حقیقت و هدایت می رسیم. بنابراین تنها علوم بشری از طزیق برهان و استدالای عقلانی بدست می آید.

 

6--   دین و بحران اخلاقی را توضیح دهید ؟

دین همواره پشتوانه استوار اخلاق و معرفت بوده و هست و خدای خالق انسان و راهنما و بر اعمال او ناظر است اوامر و نواهی خدا در قالب وحی برای سعادت آدمی بدست او رسیده و پیامبران الهی برای تحقق فضائل اخلاقی مبعوث شده اند. پیامبر (ص) می فرمایند : « من مبعوث شده ام تا مکارم اخلاقی را به اوج خود برسانم».

 7- ویژگی های امور فطری کدامند توضیح دهید؟

8-   دین و بحران معرفتی را توضیح دهید ؟

بر اساس آموزه های دینی راه های شناخت اعم از : حس و عقل ، شهود عرفانی و وحی الهی است دین به تنهایی انسان را به حوزه خاصی از شناخت محدود نمی کند و انسان با کمک عقل و وحی می تواند به سعادت دنیوی و اخروی نایل شود.

 

9-    معنای اصطلاحی ایمان را بنویسید؟

معنای اصطلاحی در سخنان امام رضا (ع) کاملا متبلور است که می فرمایند : « ایمان تصدیق قلبی و اقرار زبانی و عمل به ارکان و اعضاست».

 

10-معنای لغوی ایمان را بنویسید؟

ایمان به معنای جای گیر شدن اعتقاد در قلب یا تصدیق چیزی با اطمینان است از معنای لغوی بر می آید که اعتقاد و تصدیق قلبی به چیز یا کسی ایمان نام دارد و شخص دارنده ایمان را مومن می خوانند.

 

11-درجات ایمان را بیان کنید ؟

می توان گفت هر چه ایمان فرد قوی تر باشد سعادت بیشتری نصیب او می گردد مرتبه ی برتر ایمان آن است که فرد به درجه عصمت برسد و هدفی جز رضایت خداوند ندارد در حقیقت ایمان دارای مراتب است و آدمی باید هر لحظه بکوشد تا ایمان خود را قوی تر سازد.

 امام صادق (ع) میفرماید: ایمان به مانند پله است، ده پله دارد که لازم است هر پله را پس از دیگری پیمود.

12-نظریه فیلسوفان درباره ی اثبات وجود خدا چیست و به چه چیزی تمسک می شود توضیح دهید ؟

نظریه های مختلفی وجود دارد ، برخی فیلسوفان و مسلمانان وجود خدا را بدیهی و بی نیاز از دلیل می دانند ( فطری ) می دانند و قرآن در این باره می فرماید: « مگر درباره خدا پدید آورنده آسمان و زمین تردیدی است ». برخی دیگر از فیلسوفان قائلند که اثبات خداوند بدیهی نمی باشد و نیاز به ارائه برهان و اثبات دارد. برخی دیگر از فیلسوفان معتقدند که خداوند نیاز به اثبات ندارد ولی برای تنبه و آگاهی دادن و توجه دادن نیاز به استدلال دارد.

 13-امور فطری انسان را می توان به چند دسته تقسیم کرد ؟

الف: شناخت های فطری که هر انسان بدون نیاز به آموزش از آنها برخوردار است.

ب: میل ها و گرایش ها فطری که مقتضای آفرینش هر فردی است.

 

14-خدا شناسی فطری و خدا پرستی فطری را توضیح دهید ؟برای مطالعه

اشناخت خدا برای هر فردی ثابت می باشد و نیازی به آموزش و فراگیری ندارد و در نهاد وجود انسان به ودیعه گزارده شده است که این نوع از شناخت، خداشناسی فطری نام دارد ، که گرایش به خدا را می توان خداپرستی فطری نامید .

 

15- تقریر برهان علَی را توضیح دهید؟

جهان معلول است و هر معلول نیازمند علت است بنابر این جهان نیازمند علت است که آن علت یا خداست یا در نهایت به خدا می رسد.

 

16- تعریف علت فاعلی ؟

الف: یک فاعل طبیعی که در فیزیک و طبیعت بکار می رود و منشاء حرکت و دگرگونی اجسام و حالات است.

ب: در فلسفه و الهیات مورد بحث واقع می شود و منظور از آن موجودی است که معلول را پدید می آورد .

 

17- ملاک احتیاج معلول به علت چیست ؟

ملاک احتیاج معلول به علت ضعف وجودی اوست هر موجود فقیر و ضعیفی نیازمند علت است که شامل : محدودیت زمانی و مکانی – محدودیت آثار – وابستگی به غیر – تغییر پذیری است.

 

18- ساختار مشترک برهان نظم چیست ؟

الف : عالم طبیعت ، پدیده ای منظم است یا در عالم پدیده های منظم وجود دارد

ب: هر نظمی بر اساس بداهت عقلی از ناظمی حکیم و با شعور ناشی می شود که از روی علم و آگاهی اجزای پدیده منظم را با هماهنگی و آرایش خاص با هدف مشخص کنار هم نهاده است بنابر این عالم طبیعت بر اثر طرح و تدبیر ناظم با شعوری پدید آمده است.

 

19- نظم را از نظر لغت تعریف کنید؟

نظم از مفاهیمی است که معنای روشن دارد و در برابر هرج و مرج و آشفتگی بکار می رود.

 

20- پدیده نظم را تعریف کنید ؟

پدیده منظم مجموعه ای است که اجزای آن به گونه ای با هم ارتباط دارند و همگی هدف یگانه و مشخص را تعقیب می کنند که آن هدف وجود ناظم را برای ما ترسیم می کند.

 

21- مسلک و پیروان گروه اهل تعطیل را چه می نامند ؟

این مسلک که به معطل ماندن توانایی عقل حکم می کند و به تعطیل عقل در برابر شناخت صفات خدا معتقدند و پیروان آن را معطله می گویند.

 

22- دیدگاه اهل تشبیه چه نوع دیدگاهی است ؟

این گروه برآنند که صفات الهی و انسان از نظر معنا تفاوتی با یکدیگر ندارند و دقیقاً به یک معنایند . چون اینان اوصاف خدا را به اوصاف مخلوقات تشبیه می کنند اهل تشبیه برای خدا اعضاء و جوارح جسمانی مانند دست و پا و سر و گردن و خون در نظر گرفته اند.

 

23- دیدگاه اثبات بلا تشبیه چه نوع دیدگاهی است ؟

این دیدگاه بر آن است که عقل انسان می تواند اوصاف خدا را بشناسد و علاوه بر آن به بررسی و تحلیل آن نیز بپردازد اما این به آن معنا نیست که به کنه ذات الهی راه یابد. می توان گفت که انسان صفات خدا را به گونه ی محدود می توان شناخت . دیدگاه سوم راهی برای شناخت اوصاف خداوند در بین انسانهاست.

 

25- توقیفی بودن اسماء و صفات الهی را توضیح دهید ؟

در دعای جوشن کبیر هزار اسم و صفت الهی را بر می شمارد و به طور کلی معنای توقیفی آن است که مسلمانان در تمام وصف خداوند بایدتنها از صفاتی استفاده کنند که در قرآن و روایات معتبر مطرح شده است.

 

26-صفات ثبوتی یا جمالیه خداوند را تعریف کنید ؟

آن دسته از صفات اند که کمالی از کمالات خدا را بیان می کنند و جنبه ثبوتی و وجودی دارند و نبود آنها گونه ای نقص محسوب می شود مانند علم ، قدرت ، حیات و.... این نوع صفات با واقعیت ثبوتی و کمالی خود ، مایه جمال و زیبایی موصوف اند و هر گونه نقص و کاستی را از او نفی می کند از این لحاظ این صفات را صفات جمالیه نیز گویند.

 

27- صفات سلبی خداوند را تعریف کنید ؟

آن دسته از صفات اند که نقص و کاستی مانند جهل را از خدا نفی می کنند از آنجا که نقص نوعی سلب کمال است بنابر این سلب ، سلب کمال خود به نوعی به اثبات و کمال بر می گردد مثلاً جهل به معنای سلب علم است و سلب آن ، اثبات علم است.

 

28- صفات سلبی چگونه به صفات ثبوتی بر می گردد؟

هدف صفات سلبی ، این است که نسبت نقص و کاستی را از خدا سلب کنند که در نهایت آنچه می ماند کمالات است چون انسان ها با نقص و محدودیت بیشتر آشنایند صفات سلبیه بر ایشان مفهوم تر و روشن تر از صفات کمالیه است و آنها را بیشتر به تعالی خدا راه می نماید.

 

29-شمار صفات ثبوتی و سلبی خداوند را نام ببرید؟

صفات ثبوتی و کمالی : برخی متکلمان ، صفات ثبوتی را هشت صفت دانسته اند که عبارتند از : 1- عالم 2- قادر 3- حی 4- سمیع 5-بصیر 6- متکلم 7-غنی 8-مرید.

صفات سلبی : هفت صفت دانسته اند : 1- جسم نیست 2- جوهر نیست 3- عرض نیست 4- مرئی نیست 5-در مکان نیست 6- حال در چیزی نیست 7- جد و اندازه ندارد.

 

30- صفات ذاتی خداوند را بیان کنید ؟

صفات ذاتی آن دسته از صفات اند که از ذات الهی انتزاع می یابند این صفات را بدان رو ذاتی نامیده اند که همواره با ذات الهی اند و در انتزاع آنها نیاز به تصور موجودات دیگر نیست و ذات همواره متصف به آنهاست مانند  : علم – قدرت و حیات. مثلا انتزاع علم از دات الهی نیازی به نگاه به غیر ذات نیست و تنها با نگاه به ذات الهی مفهوم علم بدست می آید.

 

31-صفات فعلی خداوند کدامند ؟

آن دسته از صفاتند که از ارتباط ذات الهی با مخلوقات انتزاع می شوند یعنی زمانی خدا به صفت خالقیت متصف می شود که مخلوقات و رابطه وجودی میان آنها را با او در نظر بگیریم که می گوئیم خدا خالق است و تا از خدا فعلی به نام خلقت صادر نشود او را خالق بالفعل نمی توان خواند.

 

32- از صفات ثبوتی و کمالی خداوند نمونه ای نام ببرید ؟

از اوصاف ثبوتی و کمالی و ذاتی خداوند علم است خدا به ذات خود و به همه موجودات آگاه است. همینطور قدرت و حی و زندده بودن است.

 

33- مراتب علم خداوند چند نوع است ؟

الف : علم به ذات خود؛

ب : علم به موجودات و مخلوقات پیش از آفرینش آنها؛

ج : علم به موجودات و مخلوقات پس از آفرینش آنها.

 

34- چگونه خداوند به همه موجوداات عالم است یا علم دارد ؟

همه موجودات نزد خدا حاضرند و حقیقت علم چیزی جز حضور معلوم نزد عالم نیست خداوند به هر ممکنی عالم است این ممکن اعم از جزئی و کلی ، جوهر و عرض ، محسوس و مجرد ، وجود ذهنی و وجود خارجی و... است . از این رو هیچ موجودی از دایره علم خدا خارج نیست و خدا به همه موجودات علم دارد .

 

35- سخن امیر المومنین علی (ع) را در رابطه با علم و آگاهی خداوند به همه موجودات را بنویسید ؟

چیزی از خداوند مخفی و پنهان نیست نه شمار قطرات فراوان آبها و نه ستارگان انبوه آسمانها و نه ذرات خاک همراه گردبادها  در هوا ، نه حرکت مورچگان بر سنگ ها سخت و نه استراحتگاه مورچگان ریز در شب های تار ، خدا از مکان ریزش برگ درختان و حرکت مخفیانه چشم ها اگاه است .

 

36- حقیقت اراده الهی به چه معنی است ؟

اراده الهی به این معنی است که خدا افعال خود را بدون اجبار و اکراه انجام می دهد زیرا موجودی برتر از او وجود ندارد تا او را به عملی وا دارد این معنای اراده و همسان معنای اختیار است .

 

37- انواع اراده الهی را نام برده توضیح دهید ؟

الف : اراده تکوینی : از رابطه خاص خدا با مخلوقاات سرچشمه می گیرد و چون خداوند امری را اراده کند  بالضروره تحقق می یابد و این رابطه مربوط به خلقت خدا است.

ب : اراده تشریعی : از رابطه خاص خدا با برخی افعال اختیاری انسان سرچشمه می گیرد که امکان تخلف اراده از مراد وجود دارد و مربوط به وضع قوانین است.

 

38- شر را تعریف کرده و اقسام آن را نام ببرید ؟

در مورد شر انسان خود را محور قرار می دهد و هر چه را باعث آزار و زیان و رنج و ناراحتی او شود شر می پندارد و آنچه را که او را یاری رساند خیر می شمارد . بطور کلی شر به دو قسمت تقسیم می شود ، شر اخلاقی و شر طبیعی

شر اخلاقی : گاه شر نتیجه و کنش ها و رفتارهای انسانی است . مانند : دزدی ، قتل ، غارت و جنگ و....

شر طبیعی : گاه شر بدون مداخله انسانی پدید می آید : مانند آتشفشان ، طوفان ، سیل ، زلزله و.....

 

39- مسئله شرور ناشی از چیست ؟

شر لازمه جهان مادی و ناشی از انسان است و گاه ناشی از جزئی نگری انسانها و گاهی ناشی از جهل انسان می باشد.

 

40- معیار سنجیدن خیرات با شرور چیست و خداوند به پیامبر (ص) در این باره چه فرموده است ؟

معیار سنجش خیر و شر در عالم کیفیت و نیت اعمال خیر و تقوای الهی است نه کمیت اعمال از این رو در روایات اسلامی می خوانیم ( لو لاک لما خلقت الافلاک) اگر تو (پیامبر) نبودی جهان را خلق نمی کردم.

 

41- شر ناشی از آزادی انسان را توضیح دهید ؟

خداوند به انسان نعمت آزادی و اختیار ارزانی داشته است و خوبی ها و بدی ها را به او الهام کرده است . و دستورات سعادت بخش را از طریق رسولان برای تکامل انسان هدیه فرموده است آدمی می تواند با اختیار راه تکامل را طی کند و می تواند نافرمانی کند و به وجدان و دستورههای الهی رو نکند بنابراین شر در جهان از شرارت انسان حاصل می شود و شرارت انسان ناشی از آزادی و اختیار اوست.

 

42- شر ناشی از جزئی نگری را توضیح دهید؟

اینکه انسانها بسیاری از امور را شر می دانند ریشه در قضاوتهای سطحی و جزئی و تنگ نظرانه و شتاب زده دارد خداوند از روی علم و حکمت نامتناهی بهترین جهان ممکن را افرید که هر چیز آن به جای خود است و آدمیان به علت دانش کم نمی توانند جهان را به درستی داوری کنند به همین دلیل اگر مطلبی را با دید خود نامربوط ببینند بلافاصله ممکن است آن را شر تلقی کنند.

 

44-راز فواید شرور جهان را نام ببرید ؟

شرور لازمه ذاتی عالم ماده – شرور علت شکوفا شدن استعدادها ی انسان است– شر عاملی برای بیداری غفلت – شر هدیه ای به بندگان خاص – شرور آزمون الهی است

 

45- سخن امام صادق ( ع) در باره هنگامی که خدا به بنده ای لطف ویژه ای دارد و او را گرفتار سختی می کند بیان کنید ؟

امام صادق (ع) می فرماید : « چون خداوند بنده ای را دوست بدارد او را دریای سختی ها غوطه ور سازد و در بیانی دیگر می فرماید : پیامبران بیشتر از دیگر مردم به بلا دچار می شوند ، و سپس کسانی که بر ایشان شبیه ترند ، هر چه شبیه تر بلا هم بیشتر».

 

46-رابطه شرور و آزمون الهی را توضیح دهید ؟

گاهی خداوند بندگانش را را با مصیبت و سختی می آزماید تا مومنان راستین را بازشناخته گردند ، درست همانگونه که آدمیان طلای ناخالص را با حرارت ناب می کنند و زیبایی و بهایی بیشتر به آن می بخشید ، همچنین خداوند برخی بندگان را در کوران رنج و مصیبت و مشکلات محک می زند تا خالص و ارزشمند تر گردند .

 

47- انواع توحید را نام ببرید ؟

1-    توحید در ذات 2- توحید در صفات 3- توحید در خالقیت 4- توحید در ربوبیت 5- توحید در اطاعات

6- توحید در حاکمیت 7- توحید درتقنین و تشریع 8-توحید در عبادت و پرستش

 

48- منظور از توحید ذاتی چیست ؟

این است که خدای یگانه بی همتا و بی مانند است یعنی ذات خدا به گونه ای است که تعداد ندارد و نمی توان در عالم خارج و ذهن برای او فرد دیگری تصور کرد .

 

49-منظور از توحید ذاتی در قرآن و روایات را ذکر کنید ؟

الف – خدا گواهی می دهد که معبودی جز او نیست.

ب- در سوره توحید : بگو خدا یکتا و یگانه است ، نه کسی را زاده نه زاییده شده و برای او هیچ شبیه و مانندی نبوده است.

ج – امام علی (ع) می فرماید : او یکی است و برایش در میان موجودات مانندی نیست.

 

50- ذات خدا بسیط است و جزء ندارد به چه معنی است ؟

در صورتی که ذات خدا مرکب باشد دارای اجزا می باشد و در مرکب اجزا به هم نیازمندند در حالی که ذات خدا بی نیاز مطلق است.

 

51- علت رد تثلیث چیست ؟

هریک از این سه خدا ( خدای پسر – خدای پدر – روح القدوس) دارای وجود و شخصیت مجزا هستند یعنی هر یک از آنها خدایی مستقل می باشند در این صورت با یکتایی خدا مخالف است

با اینکه سه خدا دارای یک شخصیت بوده و هر یک جزیی از آن را تشکیل می دهند که در این مورد هم با بساطت خدا مخالف است .

 

52- توحید در ربوبیت به چه معنی است و چند جلوه دارد؟

تنها در اداره و تدبیر و کار گردانی جهان و انسان موثر است . 1- تدبیر تکوینی 2- تدبیر تشریعی

 

53- توحید در خالقیت به چه معنی است ؟

آفریدگار و خالق جز خدا وجود ندارد و هر موجودی که لباس هستی پوشیده است مخلوق و آفریدگار اوست.

 

54- ابلاغ پیام خدا به چند صورت انجام می گیرد ؟

1-از طریق وحی به پیامبر 2-در قالب احادیث

 

55- توحید در اطاعت به چه معنی است ؟

بدین معنا است که تنها خدا را اطاعت کنیم و از مخالفت با او بپرهیزیم . انسان باید سخن او را گوش دهد و از فرامینش اطاعت کند ، زیرا جان هستی ، از جمله انسان وابسته به خداست تنها او شایسته اطاعت است .

 

56-آیه ای درباره هماهنگی نظام آفرینش بیان کنید  و بنویسید نام آن چیست؟

( لوکان فیهما الهه الا الله لفسدتا) اگر در آسمان و زمین خدانی جز الله بود ، نظام آنها به تباهی می گرایید. و این آیه ی شریفه به نام برهان «تمانع» در فلسفه نام گرفته است.

 

57- توسل به اولیای الهی چه حکمی پیدا می کند ؟یا با توجه به توحید در عبادت ،آیا توسل به اولیای الهی شرک محسوب می شود ؟

توسل و تعلق به غیر خدا هنگامی شرک محسوب می شود که ما برای آنها در اثر بخشی بدون اذن خدا اصالت و استقلال قائل شویم ولی اگر آنها را وسایلی بدانیم به اذن الهی اثر بخشی دارند و ما را به نتیجه مطلوب می رسانند.

 

58- اهمیت نماز چیست ؟

بهترین تجلی عبادت خدا است نماز عبادتی جامع است که می تواند تمام وجود انسان را اعم از جهات بدنی و ظاهری و ذهنی و باطنی در خدمت خدا قرار دهد و به خاطر همین بهترین عمل دانسته اند.

 

59- مهمترین آثار نماز چیست ؟

تجلی به خدا ، تجلی به وحدت ، تجلی اخلاص ، عامل رفع فاصله طبقاتی ، مایه پرهیز کاری ، نهی از منکرات و عمل به معروف، اطاعت پذیری ، مایه پاکیزگی ، مایه انضباط و وقت شناسی ، مایه شادابی و نشاط

 

60-انواع مرگ ها در قرآن را نام ببرید ؟

1-مرگ های دشوار و آسان 2- مرگ تن و قلب 3- مرگ فرد و جامعه 4- مرگ افتخار آمیز

 

61-آیا آدمی با مرگ به کلی نابود می شود سخن امیر المومنین را بیان کنید ؟

هنگامی مرگ فرشتگان روح غیر مادی را می ستانید و بعد از آن اجزای بدن متن  شنی  می شود بدین سان حقیقت انسان روح است از مرحله ای وارد مرحله ی دیگر  از زندگی می شود

فرمایش امیرالمومنین : ای انسانها ماو شما برای بقاء آفریده شده ایم نه برای فنا و هنگام مرگ از سرایی به سرایی دیگر منتقل         می شویم.

 

62- گواهان روز رستاخیز به دو گروه تقسیم می شوند ؟

یکی وجود خود انسان و اعضاء و جوارح او و دیگری شاهدان بیرون از وجودش مانند خداوند پیامبران اوصیای الهی .

 

63- معاد را تعریف کنید ؟

معاد از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ در پیشگاه الهی برای پاسخ گویی به تمامی اعمال و رفتار اختیاری خود در دنیا .

64- اهمیت معاد و دلیل علاقمندی انسان به معاد چیست ؟

از موضوعات بسیار مهم و سرنوشت ساز امسان معاد است انسان به دو دلیل به تحقیق در باره معاد علاقه مند است 1- انسان ذاتاً علم و حقیقت جو است به ویژه درباره آنچه با زندگی او ارتباط دارد و معاد از اینگونه موضوعات است 2- شناخت غایت و هدف زندگی انسان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا در شکل گیری فعالیتها و اعمال انسان نقش مهمی دارد.

 

65- منابع شناخت در باب معاد چیست ؟

1-علوم تجربی 2- علوم عقلی 3- علوم عرفانی 4- علوم وحیانی

 

66- اهتمام قرآن به موضوع معاد پس از مرگ چه تعداد آیه است و نشانگر چیست ؟

پس از توحید و نبوت موضوع مهمی که قرآن به آن اهمیت ویژه می دهد معاد است شمار آیات قرآن درباره جهان پس از مرگ بسار  1400  ایه است و این تعداد آیه نشانگر اهمیت معاد است .

 

67- در نمونه های مشابه معاد خداوند در قرآن به چه چیزهایی اشاره کرده است ؟

1-ابراهیم و احیای مردگان 2-زنده شدن عزیر 3-اصحاب کهف 4-زنده شدن مردگان بدست عیسی(ع) 5-رویش گیاهان

 

68- معانی دوگانه حکمت را بنویسید؟

معنای نخست آن است که افعال فاعل در نهایت اتقان استواری و کمال باشد و هیچ نقص و کاستی به فعل او راه نیابد . خداوند به معنا حکیم است و همه ی افعال او به نیکوترین و کامل ترین شکل ممکن تحقق می پذیرد و از هر نقص و کاستی مبرا است

معنای دیگر حکمت ، قبح و بهوده نبودن فعل فاعل است بر اساس این معنا هنگامی که می گوییم : خدا حکیم است به این معناست که خدا کار قبیح و زشت و لغو عبث و بیهوده انجام نمی دهد .صفت حکمت به این معنا یک صفت صلبی است .

  

69- اقسام عدل را نام برده و یکی را توضیح دهید ؟

عدل تکوینی ، عدل تشریعی ، عدل جزایی

عدل تکوینی : معنای در نظام تکوین یا جهان خلقت آن است که خدا در چنین نظامی به هر موجودی به اندازه شایستگی و قابلیت او نعمت داده است و اجزای جهان در یک هماهنگی دقیق بر اساس قوانین ثابت با هم پیوند دارند به گونه ای که نظم حاکم بر موجودات و کل نظام خلقت گواه روشنی بر چنین عدلی است .

 

70- آیا بهتر نبود که خدا به دلیل شرور اندک این عالم ، از خلقت عالم ماده صرف نظر می کرد ؟

می توان گفت که ترک خیر کثیر عالم ماده به دلیل وجود شرور اندک ، با فیض الهی منافات دارد . زیرا ترک خیر کثیر به دلیل شر قلیل خود شر کثیر محسوب می شود .ایا رواست که از خلق آتش به دلیل شر اندکی که ممکن است در پی داشته باشد اجتناب کرد ؟ اگر آتش خلق نشود ، خیرات بیشماری که از آن حاصل می آیند از میان می روند.

 

71- دلایل و فواید آفرینش جهان به نحوی که دارای شر و نقص باشد را نام ببرید ؟

1-شرور : لازمه ذاتی عالم ماده 2- شرور : علت شکوفا شدن استعدادها 3-شر: عاملی برای بیداری از غفلت 4- شرور : هدیه ای به بندگان خاص 5 شرور : آزمون الهی .

 

72-توحید در تشییع و تقنین به چه معناست ؟ ویژگی این صفات الهی چیست ؟(برای مطالعه)

به این معنا که قانون گذاری و تشریع فقط ویژه ی خداست . زیرا کسی که می تواند زمام امور بندگان را بدست گیرد جز خدا نیست .

ویژگی ها : انسان شناس باشد یعنی به همه رموز و اسرار جسمی و روانی انسان آگاه باشد .انسان شناسی کامل تر از خدا نیست ، دوم از هر نوع سود جویی پیراسته باشد زیرا قانون گذاران ممکن است تحت تأثیر منافع شخصی ، گروهی ، حزبی قانون وضع کنند.تنها خداست که عاری از این خصیصه است و همچنین عاری از حس سود جویی است .

 

 

73- معاد را با برهان حکمت بررسی نمایید ؟برای مطالعه

خدا حکیم و بی نیاز مطلق است و هیچ کار لغو و بیهوده ای انجام نمی دهد . از این رو آفرینش هر موجود و نیز شرایط رشد و تکامل آن را به گونه ای بر نهاده است که به کمال مطلوب خود برسد . بنابر این نظام آفرینش ، نظام احسن است یعنی بهتر از آن قابل تصور نیست .از سوی دیگر در انسان میل به جاودانگی و همچنین قابلیت جاودانگی و بقا بای روح غیر مادی او وجود دارد حال اگر شرایط و بستر این گونه زندگی برای او فراهم نباشد ، آفرینش او لغو و بیهوده خواهد بود . از آنجا که خدا خالق انسان است و هیچ کار بیهوده ای انجام نمی دهد بی گمان شرایط و بستر مناسب را برای جاودانگی انسان مهیا نموده است . بنابر این غیر از دنیای مادی و موقت ، سرای جاویدان نیز وجود دارد که آدمی در آن جا جاویدان زندگی کند .

 

74-در قرآن برای روز قیامت چه اوصافی بر شمرده اند؟

1-واقع شدنی و تردید ناپذیر  2- نزدیک بودن 3- حق 4- خبر بزرگ 5- فراخوانی همراه رهبر 6- فریاد 7- فرار از بستگان  8- قطع پیوندها و جدایی 9- پیر کننده 10- آشکار شدن رازها  11- سود ندادن مال و فرزند 12- پذیرفته شدن عذرها  13- روز حسرت

 

75- میزان به چه معناست و برای چه کسانی است ؟برای مطالعه

معیار سنجش اعمال در آن روز حق است . هر عملی که با حق همراه است ، سنگین تر راستگویی روز قیامت حق تجسم می یابند و اعمال بر آن عرضه می شوند و آنگاه سرنوشت انسانها تعیین می گردد. اعمال هر کس بر اعمال پیامبران و اوصیا عرضه می شود و ملاک و معیار میزان هر امتی عمل  پیامبر و وصی پیامبر آن آن امت است . از قران و روایات بر می آید که میزان برای اهل ایمان است . برای مشرکان و گنهکارانی که بر اثر برخی گناهان ، همه ی کارهای خوب خود را تباه کرده اند و آنان که هیچ شباهتی به پیامبران ندارند ، میزانی نخواهد بود.

 

76- چهار مورد از اعمالی که انسان را به بهشت می رساند را نام ببرید ؟و یک مورد را توضیح دهید.(برای مطالعه)

ایمان و عمل صالح ، تقوا ، پیروی از خدا و رسول ، راستی و راستگویی ، احسان و نیکو کاری ، اهتمام به نماز ، هجرت و جهاد ، شهادت در راه خدا ، انفاق در راه خدا

پیروی از خدا و رسول : هرکس از اوامر و نواهی خدا و رسولش پیروی کند خدا او را به بهشت در می آورد و هرکس خدا و رسولش را نافرمانی کند ، خدا او را به جهنم می برد.

 

77-نظریه ی اهل تشبیه را با دلیل عقلی و نقلی نقد و بررسی نمایید ؟

دلیل عقلی : خدایی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، مرکب و نیازمند اعضاء و در نتیجه مخلوق و وابسته است و نیازمندی و مخلوق بودن با بی نیازی و خالق بودن و واجب الوجود بودن سازگار نیست .

 

سوالات تستی

 

1-  این آیه که خداوند بر هر چیز توانا است نشانه کدام صفت خداوند است ؟

الف : صفات ثبوتی و سلبی

ب : صفات ذاتی و فعلی

ج : عمومیت قدرت خداوند

د : علم الهی

2-  در کدام گزینه دو تا از عناصر سازنده ی نظم آمده است ؟

الف : طراحی و ماده ی اولی

ب : صانع و حکیم نظری

ج : غایتمندی و ساختار مندی

د : طراحی و سازماندهی دقیق

3-   نظم در مقابل چه معنایی به شمار می رود ؟

الف : در مقابل شورش

ب : در مقابل بی انضباطی

ج : در مقابل هرج و مرج

د : در مقابل بی تربیتی

 

4-  معنای عدالت از دیدگاه امام علی (ع) در کدام گزینه آمده است ؟

الف : قضاوت

ب : هر چیزی را در جای مناسب خود نهادن

ج : بیدادگری

د : نهایت درست بودن کار

5-  صفات یگانه خداوند که در مسئله ی شهر به چالش کشیده می شود در کدام گزینه آمده است ؟

الف : علم ، قدرت و خیر مطلق

ب : اراده ، حکمت و خیر مطلق

ج : علم ، اراده و حکمت

د : خلق ، رزق و عدل

6-  مفاهیم خیر و شر چگونه مفاهیمی است ؟

الف : بهانی و عقلانی است

ب : بدهی و وجدانی است

ج : عینی و مشاهدتی است

د : تعلیمی و تعلمی است

7-  این که انسان ها برخی امور را شر  می پندارند در چه چیز ریشه دارد ؟

الف : در علم آنان

ب : در احساسات آنان

ج : در جهل آنان

د : در خرد جمعی آنان

8-  گاهی مصائبی به بندگان خدا می رسد در رابطه با مسئله شر این ها چه هستند ؟

الف ک برای تبدیل شر به خیر

ب : برای استعداد سازی

ج : آزمون الهی

د : شرور طبیعی

 

9- توحید صفاتی یعنی چه؟

الف : یعنی همه ی صفات خداوند قدیم و زاید بر ذات هستند.

ب:یعنی همه ی صفات خداوند حادث و زاید بر ذات هستند.

ج:یعنی همه ی صفات کمالی خداوند عین هم و عین ذات می باشد.

د:یعنی درباره ی صفات خدا نباید حرفی زد.

10_ اعتقاد به این که فقط خدا در اداره و تدبیر و کارگردانی انسان و جهان موثر است چه نامیده می شود؟

الف:توحید در خالقیت

ب:توحید در غبادت

ج:توحید در صفات

د:توحید در ربوبیت

11:خواندن اسماء وصفات الهی در دعاهای ماثور به چه امری اشاره دارد؟

الف:به دعا

ب:به توسل

ج:به عبادت

د:به اجابت

12:از نظر قرآن کریم منکران معاد دچار چه انکاری هستند؟

الف:انکار غایت مندی آفرینش

ب:انکار لقای پروردگار شان

ج:انکار حقیقت هستی

د:انکار عالم پس از مرگ

13:مرتبه ی برتر ایمان آن است که خرد به درجه ای از ....................برسد که هدفی جز رضایت خداوند ندارد.

الف:معرفت

ب:عمل صالح

ج:عصمت

د:عالم غیب

14:میل انسان به جاودانگی به کدام برهان در اثبات معاد مربوط می شود؟

الف:برهان معنویت

ب:برهان فطرت

ج: برهان حکمت

د: برهان عدالت

15:موت به چه معنایی است؟

الف: اجل

 ب: مرگ مفاجا

ج: از دست رفتن قدرت وتوانایی چیزی

د: از دست رفتن

16:حسابرسی خدا چگونه است؟

الف:به گونه ای است که حجت بر بندگان تمام می شود

ب: به گونه ای است که جهان را در بر می گیرد

ج:به گونه ای است که بهشت و جهنم را به لرزه دمی آورد

د:به گونه ای است که شامل مومنین نمی شود.

 

فصل اول- چیستی انسان

 

1-"اگر انسان قبل ازهرچیز خود  رابشناسد بهتر میتواند از سرمایه های وجودی اش بهره برد وآنها راشکوفاکند زیرا نقطه ی آغاز همان شناخت سرمایه های وجودی است"این جمله به کدامیک از دلایل اهمیت خودشناسی اشاره دارد؟

الف-پیش درامد جهان شناسی

ب-حلال مشکلات انسان

***ج-مقدمه کمال انسانی

د-مقدمه خداشناسی

 

2- این جمله مربوط به کدام دلیل اهمیت خودشناسی است؟"وجود انسان وجودی وابسته و ممکن الوجود است"

الف-حلال مشکلات انسان

ب-مقدمه کمال انسانی

***ج-مقدمه خداشناسی

د- پیش درآمد جهان شناسی

 

3- بر طبق کدام آیه روح حقیقت انسان را تشکیل میدهد؟

الف- الله یتوفی الانفس حین موتها

ب- من عرف نفسه عرفه ربه

ج- الا بذکر الله تطمئن القلوب

***د- ثم سواه و نفخ فیه من روحی

 

4- کدامیک از گرایش های زیر با بقیه تفاوت بیشتری دارد؟

الف-میل به دانش                             ب- گرایش به حفظ ذات

ج- پرستش خدا                               د- محبت الهی

5-از دیدگاه دین پژوه معاصر مغرب زمین نینیان اسمارت،کدام گزینه مشخصه اصلی و فراگیر حیات بشر است؟

 

الف-محبت و پرستش                    ب-عقل

ج- دین                                     د-فطرت

 

********************************************************88

1-امام علی (ع) بزرگترین سعادت و کامیابی را در چه می داند؟

الف) خداشناسی     ****ب) خودشناسی     ج) معادشناسی    د) دین شناسی

 

2- در تاریخ فلسفه خودشناسی از نظریات کدام دانشمند بوده است؟

الف) ایمانل کانت      ب) ارسطو      ج) افلاطون        ****د)سقراط

 

3- کدامیک از گزینه های زیر از نتایج خودشناسی نیست؟

الف) کمال انسانی     ب) جهان شناسی      *****ج) کمک به کشف روابط انسانی        د) حل مشکلات انسان

 

4- خودشناسی مقدمه ............ و .......... به خداست.

****الف) معرفت و ایمان      ب) محبت و ایمان       ج) معرفت و محبت              د) معرفت و اعتقاد

5- دو دیدگاه در باب حقیقت انسان کدامیک از گزینه های زیر است؟

 

الف) مادی-معنوی      ب) معنوی- دینی        ****ج) مادی-الهی        د) الهی-اخروی

 

6- حدیث "من عرف نفسه عرف ربه" به کدام یک از دلایل خودشناسی بر می گردد؟

الف) مقدمه ی کمال انسانی                           ب) پیش درآمد جهان شناسی

****ج) مقدمه ی خداشناسی                                د) حلال مشکلات انسان

7- کدام یک در مورد مادی گرایان صحیح نمی باشد؟

الف) تمام قوانین حاکم بر حقیقت انسان را مادی می دانند.

ب) معتقدند با قوانین مادی که مبتنی بر حس و تجربه است می توان انسان را شناخت.

*****ج) ،حقیقت انسان را از طریق ابزار غیر تجربی و غیر حسی می توان شناخت.

د) انسان با مردن و متلاشی شدن جسمش نابود می شود.

 

8- اگر متعلق شناخت عمل انسانی از جهت خوب و بد یت بایدها و نبایدها باشد، به این حوزه چه می گویند؟ ؟(برای مطالعه

الف) حوزه شناخت نظری                                  ب) حوزه ی شناخت عملی

ج) گرایش های حیوانی                                     د) گرایش های انسانی

10- حدیث "کیف یعرف غیره من یجهل نفسه" به کدامیک از دلایل ضرورت خودشناسی بر می گردد؟

*****الف) پیش درآمد جهان شناسی        ب) مقدمه کمال انسانی    ج) مقدمه خداشناسی      د) حل مشکلات انسان

 

******************************************************

فصل اول

1-طبق فرمایش امام علی ع چه کسی به بزرگترین سعادت و کامیابی رسیده است؟

الف-کسی که دروغ میگوید              ****ب-کسی که به خود شناسی دست یابد

ج-کسی که ایمان داشته باشد             د-کسی که عادل باشد

 

2-کدام یک از گزینه های زیر درست  نیست؟

الف-خداشناسی مقدمه خودشناسی است     ****ب-خودشناسی مستقل از خداشناسی است

ج-خودشناسی مقدمه خداشناسی است        د-خودشناسی مقدمه جهان شناسی است

 

3-محور همه تعالیم ادیان الهی...... است.

الف-جسم آدمی     ب-روح وجسم آدمی    ****ج-روح آدمی        د-قلب وعقل آدمی

 

4-ابزارشناخت روح آدمی چگونه است؟

الف-حسی و غیر تجربی                 ب-حسی و تجربی

*****ج-غیرحسی و غیر تجربی               د-تجربی و غیر حسی

 

5-در آیه {ثم سواه ونفخ فیه من روحه} کلمه (سواه) به کدام آفرینش انسان اشاره دارد؟

الف-آفرینش روحی                       ****ب-آفرینش ظاهری

ج-آفرینش روحی و ظاهری             د-آفرینش اراده

 

6- آگاهی ما به ذات خود به کدام گزینه مربوط میشود؟

****الف-ادراک نظری حضوری            ب-ادراک نظری حصولی

ج-ادراک عملی                           د-گرایش انسانی

7-بعدی که انسان مستقیما به شناخت تعلق دارد کدام است؟

الف-علم حصولی      ب-علم حضوری       ****ج-بعد ادراکی        د-بعد گرایشی

 

8-علوم تربیتی ومکاتب تعلیم وتربیت در شمار کدام یک قرار دارد؟

الف-گرایش های انسانی    ب-علم حضوری     ج-علم حصولی    ****د-حکمت عملی

 

9-طبق گفته نینیان اسمارت مشخصه اصلی و فراگیر بشری .........  است؟

الف-امیدوآرزو    ب-نیاز ها    ج-تعامل و همکاری     ****د- دین

 

10-انسان با استفاده از کدام ابزار میتواند بی واسطه امور غیر حسی را مشاهده کند؟

الف-عقل     ب-حس      ج-تجربه       د- شهود عرفانی

 

11-انسان به کمک کدام ابزار میتواند از امور محسوس به غیر محسوس راه یابد؟

الف-عقل         ب-تجربه          ج-حس       *****د-شهود عرفانی

 

12-وظیفه علوم تجربی چیست؟

الف -ایجاد ارتباط بین ماده وروح            ***ب-کشف رابطه دوپدیده مادی

ج-کشف رابطه پدیده مادی و معنوی          د-ب و ج

 

13-ابزار شناخت معرفتی کدام است؟

الف-حس وتجربه    ب-عقل      ج-شهود عرفانی        ****د-تمام موارد

 

14-ریشه بحران اخلاقی چیست؟

الف-غفلت از ساحت مادی انسان           ب-عدم توجه به خدا و تعالیم پیامبران

****ج-غفلت از ساحت غیر مادی انسان        د-ب و ج

 

15-با توجه به آیه { ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا} زندگی سخت وتنگ معلول چیست؟

الف-بی توجهی به خود                    *****ب-روی گردانی از خدا

ج-روی گردانی از دنیا                    ج- روی گردانی از پیامبر

 

***********************************************************************

 

1-در آیه ی ثم سواه و نفخ فیه من روحه کلمه ی «سواه» به چه معنا است؟

1-دمیده شد ن روح به صورت معتدل              2-   اراده و ختیار       ******3-خلقت اعضای بدن به شکل اعتدال          4-تصفیه

 

2-  از نظر قرآن کریم حقیقت و واقعیت انسان چیست؟

1-  اراده                ****2-روح                    3- ایمان                           4-تسلیم

 

3-در آیه ی الله یتوفی الانس حین موتها منظور از کلمه ی توفی چیست؟

1-             بازگرداندن                ****2-اخذ و گرفتن           3-    بردن                     4-نگه داشتن

 

4-از آیه ی "هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار بلکه زنده اند که نزد بروردگارشان روزی داده میشوند"

کدام گزینه دریافت میشود؟

1-آن هایی که که در راه خدا شهید میشوند در دنیای دیگر نیز با همین جسم دنیایی تزد خداوند زنده اند.

2-انسان از دو ساحت بدن مادی و روح غیر مادی تشکیل شده است.

***3-حقیقت آدمی از دو بعد جسمانی و روحانی تشکیل شده است.

4-هنگام مرگ فرشته ی مرگ حقیقت آدمی که دو بعد مادی و معنوی است رامی ستاند.

 

5-روح انسان دارای چه بعد یا ابعادی است؟

1-ادراکی             2-گرایشی                 *** 3-ادراکی و گرایشی           4-عملی

 

6-تمایز دو حوزه ی بعد ادراکی انسان یعنی نظر و عمل در چیست؟

1- نظر              ****2-قوه ی شناخت           3-عمل                     4-متعلق شناخت

 

7-کدام گزینه درباره ی بعد گرایشی انسان صحیح نیست؟

1-همان تمایلاتی هستند که با روح انسان سرشته اند.

****2-هر انسانی ذاتا از این گرایش ها بهره مند است.

3-این تمایلات بر اثر عوامل خارجی و جامعه به وجود آمده اند.

4-عوامل خارجی در رشد و شکوفایی آن ها موثرند.

 

8-کدام گزینه درباره ی گرایش های حیوانی صحیح نمیباشد؟

1-بین حیوان و انسان مشترک اند.

2-فقط به حیوان تعلق دارند.

****3-گرایش به حفظ دات از گرایش های حیوانی است.

4-نام دیگر این گرایش ها غریزه است.

 

9-کدام گزینه درباره ی گرایش های انسانی صحیح نمی باشد؟

1-نشانه های این نوع گرایش در حیوانات وجود ندارد.

2-به انسان اختصاص دارند.

3-از جمله این گرایش ها میل و محبت به خداست.

****4-انسان دارای فطرت دینی و الهی است و دگرگونی در آفرینش الهی وجود ندارد.

 

10-کدام گزینه مقدمه ی خداشناسی است؟

1-ان عند الله عز و جل منزله لا تنال الا بمساله.

2-صله ارحم تعمر ادیار و ترید فی العمار و ان کان اهلها غیر اخیار.

****3-من عرف نفسه عرف ربه.

4-من دعا لاخیه المسلم بظهر الغیب استجیب له و قال له الملک فلک مثلاه فذلک النصیب

 

11-کدام گزینه از دیدگاه های متفکران علم گرا نیست؟

1-می کوشند با علم تمام واقعیت ها را تفسیر مادی کنند.

2-بر آنند تا همه ی هستی حتی دین را بر حسب روند اقتصادی توجیه کنند.

3-می کوشند همه ی هستی را بر حسب روند اقتصادی توجه کنند.

****4-معتقدند نمی توان با یک ابزار شناخت مانند ابزار حس که اختصاص به قلمرو خاصی از شناخت دارد همه ی قلمرو های شناخت را کاوید.

 

12-راه برون رفت از بحران اخلاقی چیست؟

1-گرایش آدمی به خود و تنها بعد مادی را در نظر بگیرد.

****2-رشد اخلاقی و معنوی خود را در عمل به تعالیم بیامبران بداند.

3-مطالعه

4-ورزش

 

13-مشکلات روانی و معنوی انسان از چه سرچشمه میگیرد؟

1-آدمی هویت خود را به خوبی نشناخته است.

2-نقطه اتکا و آرامش حقیقی خود را از دست داده است.

****3-رابطه خود را با خدا نادیده انگاشته است لذا خویشتن خویش را فراموش کرده است.

4- همه ی موارد

 

14-از نظر قرآن کریم زندگی تنگ و سخت معلول.............می باشد.

1-تلاش نکردن        ****2-روی گردانی از خدا       3- وضع اقتصادی جامه           4-موارد 1 و 2

 

15-کدام گزینه از راههای شناخت محسوب نمیشود؟ **** 1-تلاش             2-عقل                 3-شهود عرفانی         4-وحی الهی

 • ۹۴/۰۶/۰۸
 • رصد

نظرات (۲)

 • یاسین اساتید
 • با سلام وخسته نباشید خدمت شما..خواستم بپرسم که سوالهایی که نوشته برای مطالعه..در امتحان قرار داده میشوند یانه
 • فاطمه کرمی
 • سلام استاد خسته نباشین.خواستم بپرسم اگرهمین سوالات رو برای امتحان بخونیم کافیه یااینکه باید کل کتاب رو مطالعه کنیم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی