رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۰

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 

خانوادگی: تاجی پور

 

 

نام استاد:غلامرضا میناگر

 

 

 

موضوع:مجموعه سوال و جوابهایی از بخش پنجم و ششم انیشه 1

 

 

 

تاریخ:94/9/28

 

پاییز 94

 

بخش پنجم

 

توحید ذاتی در قرآن و روایات را توضیح دهید؟

قرآن و روایات به روشنی بر یگانگی و بی همتایی  خدا و تعدد ناپذیری ذات مقدس او دلالت دارد.از جمله آیات قرآن کریم در این باره عبارتنداز:خدا گواهی می دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می دهند در حالی که خداوند در تمام عالم به عدالت قیام دارد ،معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است . در این آیه خداوند فرشتگان و عالمان به روشنی بر توحید شهادت می دهند. امام علی در این باره می فرماید: او یکی است و برایش در میان موجودات مانندی نیست.

 

تثلیث را توضیح دهید؟

از دیدگاه اسلامی تثلیث (خدای پدر، خدای پسر وخدای روح القدس ) باطل است زیرا که از دو حال خارج نیست :

  1. یا هر یک از این سه خدا دارای وجود وشخصیت مجزا و جدا گانه ای هستند یعنی هریک از آنها خدایی مستقل میباشند.در این صورت با یکتایی خدا مخالف است.
  2. یا اینکه سه خدا دارای یک شخصیت بوده و هریک جزیی از آن را تشکیل می دهند،در این صورت نیز مستلزم ترکیب بوده و با بساطت خدا مخالف است .

 

مقصود از تدبیر تکوینی چیست؟

مقصود از تدبیر تکوینی کارگردانی جهان آفرینش است،بدین معنا که اداره جهان هستی همانند ایجاد و احداث آن فعل خداوند یکتاست.در کارهای بشری تدبیر از احداث تفکیک پذیر است.مثلا فردی کارخانه می سازد و دیگری آن را اداره می کند ولی در عالم آفرینش آفریدگار و کارگردان یکی است و نکته آن این است که تدبیر جهان جدا از آفرینش گری نیست.

 

توحید در تشریع و تقنین را توضیح دهید؟

توحید در تشریع به این معناست که قانون گذاری و تشریع فقط ویژه خداست زیرا کسی که می تواند زمام امور زندگی بندگان خدا را به دست گیرد جز خدا نیست .انسان خواهان زندگی اجتماعی ست و هر اجتماعی نیازمند قانون است .

 

توحید صفاتی را توضیح دهید ؟

خدا واجد همه صفات کمال است و عقل و وحی بر وجود این کمالات در ذات خدا دلالت می کنند . بنابراین خداوند دانا ،توانا ، زنده ، شنوا و ...است .این صفات از نظر مفهوم با یکدیگر تفاوت دارند آنچه ما از دانا می فهمیم غیر از آن چیزی است که از توانا می فهمیم .

 

این سخن امام علی (ع) که می فرمایند : حق پدر و مادر بر فرزند آن است که فرزند از فرامین آنها جز در نافرمانی خدا اطاعت کند .به کدام توحید برمی گردد؟ آن را توضیح دهید ؟

توحید در اطاعت –توحید در اطاعت به این معناست که تنها خدا را باید اطاعت کرد انسان باید سخن او را بشنود و عمل کند . جهان هستی از جمله انسان و همه توانایی هایش وابسته به خدا و ازآن اویند و از این رو تنها او شایسته اطاعت است .

 

قانون گذار باید چه ویژگی هایی داشته باشد انها راتوضیح دهید ؟

  • اول انسان شناس باشد یعنی به همه رموز و اسرار جسمی و روانی انسان به طور دقیق آگاه باشد .نسخه پزشک در صورتی دقیق و کامل است که وی از او ضاع و احوال بیمار کاملا آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بیمار و شرایط روحی او تجویز کند .انسان شناسی کامل تراز خدا وجود ندارد ، زیرا هیچکس آگاه تر از سازنده و خالق انسان به انسان نیست .

 

  • دوم از هر نوع سود جویی پیراسته باشد زیرا قانون گذاران ممکن است تحت تاثیر منافع شخصی ، گروهی فقبیله ای و حزبی قانون وضع نمایند. تنها خداست که عاری از این خصیصه است ،زیرا نفعی در اجتماع ما ندارد و همچنین عاری از حس سود جویی است .

 

 

منظور خوارج از این شعار حکومت از آن خداست نه برای تو ونه برای یاران تو.چیست ؟

خوارج از این شعار ،که به ظاهر پیروی از قرآن بود ؛معنای باطلی اراده کرده بودندو می خواستندبگویند که اصولا نباید در زمین حاکم و امیری باشد هر چند حکومت او مورد تایید خدا باشد.نتیجه این شعر هرج ومرج جامعه اسلامی است.

 

چرا سجده در برابر بت عین شرک و بت پرستی است و سجده ملائکه بر آدم و سجده فرزندان یعقوب بر یوسف عین توحید است ؟

مشرکان در برابربت سجده می کردند زیرا معتقد بودند که بتان مستقل از خدا حق شفاعت دارند و عامل چپیروزی در جنگ و دفع خطر در سفرند ،ولی سجده ملائکه بر آدم وسجده فرزندان یعقوب بر یوسف به این اعتقاد بود که اولا آنها در سرنوشت انسان وجهان مستقل از خدا دخالت ندارند و ثانیا به فرمان خدا ویا تکریم وتعظیم عبد صالح خدابوده است و این امر چیزی جز عبادت خدا نیست .

 

چه سودی از مهر ورزیدن به پیامبر و خاندان او عاید می شود؟

محبت به انسان باکمال وفضیلت نردبان صعود انسان به سوی کمال است.هرگاه انسان کسی را از صمیم دل دوست بدارد می کوشد خود را همگون او سازد و آنچه مایه خرسندی اوست انجام دهد و آنچه او را آذار می دهد ترک نماید.بی شک وجود چنین روحیه ای در آدمی سبب تحول و کمال ا می شود. کسانی که به زبان اظهار علاقه می کنند ولی در عمل با محبوب خود مخالفت می ورزند محبت واقعی ندارند.

 

آیا تبرک جستن به آثار اولیای الهی شرک است؟وکسی که محراب و منبر پیامبر را می بوسد و از آنها تبرک می جوید مشرک است؟

قرآن تبرک جستن به آثار اولیای الهی را تایید می کند.در ماجرای حضرت یعقوب وقتی ایشان از فراق یوسف واز شدت گریه بینایی خود را از دست می دهد حضرت یوسف به برادران خود می گوید پیراهن مرا ببرید و بر دیدگان پدرم بیفکنید تا او بینایی خود را بازیابد.حضرت یعقوب پیراهن یوسف را بر دیدگان خود می افکند و همان دم بینایی خود را باز می یابد.ااگر مسلمانی خاک قبر و ضریح و مرقد خاتم پیامبران را بر دیده بگذارد و قبر وضریح اولیای الهی را به احترام ببوسد و یا به آنها تبرک جوید و معتقد باشد که خداوند در این خاک وآثار اثری نهاده است و در این کار از حضرت یعقوب پیروی کند عملی موحدانه انجام داده است نه مشرکانه.

 

حضرت ابراهیم در مورد نماز چه می فرماید؟

پروردگارا مرا برپادارنده نماز قرار ده،و از فرزندانم نیز.پروردگارا!دعای مرا بپذیر.-پروردگارا من یکی از فرزندانم را در دره ای بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت دادم.پروردگارا! تا نماز را به پا دارند.

 

تجلی یاد خدا که یکی از اسرار نماز است را توضیح دهید؟

یاد خدا آرامش دهنده دل ها و زنده کننده و عامل تکامل بسیاری از فضایل و همچنین بسط عدالت و گسترش حق و حقیقت و اجتناب از تجاوز به حقوق فرد و اجتماع است.آیین اسلام پیوسته خواهان سعادت بشر و جامعه انسانی است.از این رو فرد مومن موظف است هر شبانه روز پنج بار با تشریفات خاصی نماز بگزارد ودر این ساعات پنج بار به یاد خدا بیفتد.اوقاتی که برای این عمل معنوی انتخاب شده اند،از هر نظر مهم و موثرند.این ساعات که به نماز داختصاص داده شده اند،می توانند عامل بازدارنده انسان از غفلت و بی خبری و دنیاطلبی باشند.

 

"مکان و لباس نماز باید از حلال باشد و نمازگزار مجبور است  آب غسل و وضو را از مال حلال فراهم سازد"این جمله مربوط به کدامیک از اسرار نماز می باشد؟

مایه پرهیزگاری

 

اطاعت پذیری راتوضیح دهید؟

نماز حس اطاعت و تبعیت از کمال مطلق را نیرومند می کند.تبعیت از کمالات و کمال مطلق از فضایل انسانی ست که مانند دیگر فضایل انسانی نیاز به تمرین و ممارست دارد.نماز تمرینی برای این احساس است تا انسان در برابر هر کمالی به ویژه کمال مطلق سر تسلیم فرود آورد.

 

چرا هرکاری که برای رضای خدا انجام گیرد در شمار ارزش های تربیتی و اخلاقی والا قرار می گیرد؟

  • اولا،پرستش خدا حس تقدیر و شکرگزاری را در انسان زنده می کند.قدردانی از مقامی که نعمت های بزرگ وپرارزشی در اختیار انسان نهاده است نشانه لیاقت و شایستگی شکرگزار نسبت به الطافی ست که که در حق او انجام گرفته است. تشکر وسپاسگزاری از خداوند ای نتیجه را دارد که فرد سپاسگزار  باتشکر و ادای وظیفه بندگی خود را در برابر خوبی هایی که بدو رسیده اند،آشکار و هویدا می سازد.
  • ثانیا،عبادت وپرستش خدا مایه تکامل روحی انسان است.چه تکاملی بالاتر از اینکه روح وروان ما با کمال مطلق مرتبط گرددو در وظایف بندگی و انجام کارهای زندگی از قدرت نامتناهی نیروی نامحدود او استمداد بجوید وبه اندازه ای شایسته و لایق گردد که بتواند با او سخن بگوید.

 

بخش ششم

 

معنای معاد را بنویسید؟

معاد از نظر لغوی به معنای بازگشتن است و در اصطلاح  به معنای دوباره زنده شدن آدمی پس از مرگ است.

 

چرا علوم تجربی قادر به شناخت خدا نیست؟

علوم تجربی در قلمرو عالم غیب مجبور به سکوت است.آنان که مرگ را تجربه کرده اند در این عالم نیستند و انان که در این عالم هستند از کیفیت مرگ بی اطلاعند. بنابراین نمیتوانیم از طریق علوم تجربی نسبت به چگونگی مرگ و مراحل بعد از آن آگاهی پیدا کنیم.

 

منابع شناخت در باب معاد را بنویسید؟

علوم تجربی،علوم عقلی،علوم عرفانی،علوم وحیانی.

 

راه کسب شناخت صحیح و تفصیلی در باب معاد و عالم غیب چیست؟

وحی و تعالیم انبیا الهی ست که که از جانب خداوند که عالم و قادر مطلق و خالق انسان و عوالم مختلف استبه انسان ارزانی داده شده است.

 

نمونه های مشابه معاد را نام ببرید؟

ابراهیم و احیای مردگان-زنده شدن عزیر-اصحاب کهف-زنده شدن مردگان به دست عیسی(ع)-رویش گیاهان.

 

برهان فطرت را توضیح دهید؟

فطرت به معنای نوع آفرینش است یعنی انسان به گونه ای آفریده شده است که میل به زندگی جاویدان و بقا دارد و از نیستی وفنا بیزار است.دنیا شایستگی ابدیت ندارد.بنابراین حیات جاویدان یا سرای آخرت و معاد ضروری خواهد بود،زیرا اگر معاد و آخرت وجود نداشت میل به بقا و جاودان طلبی و محبت ابدیت خواهی در نهاد انسان باطل و بیهوده بود ممکن نیست که در فطرت آدمی میل به آب وجود نداشته باشد،ولی آبی در کار نباشد.

 

شبهه اعاده معدوم را توضیح دهید؟

برخی پنداشته اند که حقیقت انسان همین بعد مادی ست که با متلاشی شدن از بین خواهد رفت و بر فرض که آفرینش جدیدی برای انسان صورت پذیرد، پیوندی با آفرینش نخستین ندارد بلکه انسان دیگری خواهد بود قرآن در این باره می فرماید : گفتند آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟بلکه آنان لقای پروردگارشان را انکار می کنند بگو فرشته مرگ که بر شما مامور شد روح شمارا می گیرد سپس به سوی پروردگارتان باز می گرداند.از تعبیر "در زمین گم شدیم"برداشت می شود که آنان گمان می برده اند حقیقت انسان همان جسم است که آن نیز در زمین گم می شود ولی خداوند می فرماید:در لحظه مرگ،فرشته مرگ،جان و روح شما را می ستاند که حقیقت شما همان است و آن هم باقی ست و تنها بدن متلاشی می شودکه با بازگشت اجزای مادی انسان به حیات خود ادامه می دهد.

 

از دیدگاه امام صادق مرگ برای مومن چگونه است؟

مرگ برای مومن به سان بوییدن بوی خوش است که به سبب خوشی آن به خواب سبک می رود و همه دردها از او رخت برمی بندند.

 

از دیدگاه امام علی کسانی که نهی از منکر را به کلی ترک کرده اند چه کسانی هستند؟

کسانی که نهی از منکر را به کلی ترک کرده و نه به زبان و نه به قلب و نه به دست با منکر مبارزه نمی کنن،مردگان زنده نمایند.

 

قرآن راجب مرگ فرد و جامعه چه می فرماید؟

برای هر امتی اجلی ست که چون فرا رسد نه ساعتی آن را پس اندازند و نه بیش.و پروردگار تو هرگز بر آن نبوده است که شهرهایی را که مردمش صالح اند به ستم هلاک کند.

 

توبه در حال مرگ چگونه است؟

بنابر آیات قرآن توبه و ایمان در لحظه مرگ قبول نمی شود زیرا توبه و ندامت در صورتی مایه کمال روح است که فرد نادم به انجام گناه قادر باشد ولی آنگاه که قدرت و توان از او سلب گردیده و جز یک راه پیش روی ندارد ، ندامت،حاکی از دگرگونی روح نیست.و این نوع ندامت و توبه با ندامت ها و توبه های پیش از لحظات مرگ اختلاف ماهوی دارد.

 

نفخ صور چندبار دمیده می شود؟

در آیات و روایات یکی از نشانه های قیامت نفخ صور است و آن دو نفخ است که یکی نفخ مرگ است و پیش از قیامت عمومی رخ می دهد یعنی پیش از برپایی قیامت صدای مهیبی به گوش همه موجودات خواهد رسید که موجب مرگ همه آنها می شود و به واسطه آن نظام عالم به هم می خورد.دیگری نفخ حیات است که قیامت برپا می شود و صحنه جهان با نور خدا روشن می گرددو همه انسان ها و حتی حیوانات در یک لحظه زنده می شوند.

 

اوصاف رستاخیز کدامند؟5مورد را نام ببرید؟

واقع شدنی و تردیدناپذیر-نزدیک بودن-حق-خبر بزرگ-فراخوانی همراه رهبر

 

امام صادق درباره گناهکارانی که زیبایی و فقر و بدبختی را بهانه ای برای گناه کردن می دانند چه می فرماید؟

روز قیامت زن زیبایی راکه به سبب زیبایی در دام گناه افتاده است برای حساب می آورند و او به زیبایی خود عذر می آورد و می گوید: پروردگارا مرا زیبا آفریدی و همین موجب گمراهی ام گردید. به او می گویند :مریم از تو زیباتربود و عفت عفت خود را حفظ نمود. نیز مرد زیبایی را می آورند که مرتکب گناه شده است او نیز به جمال خود عذر می جوید ولی به او پاسخ می دهند یوسف از تو زیباتر بود ولی گناه نکرد،همچنین کسی که به سبب گرفتاریهای زندگی و مصیبتهای فراون دچار لغزش شده است به بیچارگی و بد بختی خود عذر می آورد ولی به او پاسخ می دهند ؛ایوب را گرفتاری های بیش تری بود ولی به گناه آلوده نگشت .

 

گواهان روز رستاخیز کدامند ؟

گواهان روز رستاخیز به دو گروه تقسیم می شوند :

یکی وجود خود انسان و اعضائ وجوارح او ودیگر،شاهدان بیرون از وجودش مانند خداوند، پیامبران، اوصیای الهی و ...  

                                                                             

پوست بدن که یکی از شاهدهای درون وجود انسان می باشد را توضیح دهید؟

یکی از گواهان روز قیامت پوست بدن است که در هر کاری نقش دارد حتی عام تر از اعضای دیگر بدن است. هرعمل زشتی که گنهکاران در دنیا انجام می دهند در پوست بدن ثبت می شود و در قیامت به فرمان خدا همه را بازمی گوید.

 

این جمله (قطعا نیکان به بهشت اندرند و بی شک بدکاران در دوزخ اند ) به کدامیک از راههای رسیدن به بهشت مربوط می شود؟ آنرا توضیح دهید؟

احسان و نیکوکاری-خداوند نیکوکاران را به بهشت می برد اما نیکی عملی ست که رضایت خداوند را فراهم می آورد.نیکی را یا خداوند به قلب و وجدان انسان الهام کرده و یا به پیامبرش نشان داده است.

 

شهادت در راه خدا که یکی از راه های رسیدن به بهشت می باشد راتوضیح دهید؟

کسی که از جان خویش که عزیزترین سرمایه اوست در راه خدا می گذرد نزد خداوند مقام بس والایی دارد.خداوند به صراحت فرموده است که شهید را پیش خود جای می دهد و به او روزی می دهد.در بهشت هیچ پاداشی همانند مقام عندیب یا قرب ارزشمند نیست.قرآن می فرماید:هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان

 

 

 

 

  • ۹۴/۰۹/۲۷
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی