رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۱

 

باسمه تعالی

 

 

1-   هدف اساسی قرآن چیست؟

الف) یادآوری ارزش‏های مثبت زندگی                          ب) آگاه ساختن مردم به دین

ج) هدایت به سوی خداست                                                     د) عبرت آموزی مردم از گذشتگان

2-   روش قرآن در فهماندن حقیقت چگونه است؟

الف) یاد آورى و بر انگیختن خرد و عقل                                    ب) تذکر و ارشاد

ج) مژده دادن به بهشت و ترساندن از عذاب                           د) بشارت و انذار

3-   راه شناخت قسمت نامحدود و گسترده خداوند چیست؟

الف) از راه سلوک و سیر در آفاق                                              ب) از راه شناخت و درک قدرت خداوند

ج) از راه آفرینش مرگ و زندگی                                              د) از راه سیر و سلوک در عرفان

4-   آیه 99 سوره حجر (و پروردگارت را پرستش کن تا یقین تو فرارسد)  بیانگر چیست ؟

الف) بیانگر رمز و راز تمامی عبادات است                                ب) بیانگر رمز و راز نماز است

ج) بیانگر ابعاد بی نهایت روزه است                                         د) ب و ج

5-   از عبارت «حتی یُدنیکَ الیقین» چه استدلال‏ می‏شود ؟

الف) رسیدن به مرحله یقین ثمره عبادت است و در پرتو آن به اینکه جهان مبداء و معاد و مسیری دارد ، اعتقادی راسخ یافته و دودلی رها‏ می‏گردیم و بدین رو سرنوشتمان به نیکی رقم‏ می‏خورد

ب) مرگ در فرهنگ قرآن عدم حیات نیست؛ بلکه انتقال از جهانی به جهانی دیگر است به تعبیر نیکوتر همانگونه که تولد نوزاد مرگ از رحم و انتقال به جهان خارج است مرگ انسان نیز مردن از دنیا و انتقال به جهان دیگر دانسته شده و در نتیجه هستی بخش عالم، هم زنده کننده و هم میراننده و تعلق قدرت او به مرگ نیز تعلق قدرت به امری وجودی است

ج)خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین را آفرید

د) دانسته می‏شود که مرگ در پی آدمی است و خیلی زود به او می‏رسد و از این رو باید همچنان پروردگارش را عبادت کند تا به مرحله یقین به او برسد.

6-   خداوند به چه طریقی خود را به حضرت ابراهیم نشان داده ؟

الف) از طریق آتش                                                      ب) از طریق نشان دادن اشیاء

ج) از طریق طبیعت                                                      د) از طریق آسمان‏ها

7-   تفسیر موضوعی، در حقیقت ‌روش تفسیر ...................... است .

الف) به صورت موضوعات دلخواه                                            ب) به صورت سنتی و بین رشته ای

ج) قرآن به قرآن                                                                      د) موضوعات هر زمان خاص

8-   کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) در شیوه موضوع محور، مفسر پس از انتخاب موضوعات از درون قرآن با جمع آوری آیات موافق و مخالف به تفسیر قرآن به قرآن‏ می‏پردازد

ب) در شیوه پرسش محور، مفسر با انتخاب موضوع از علوم دیگر و یا از متن جامعه و جمع آوری آیات موافق و مخالف و بدون پبش داوری به بررسی‏ می‏پردازد

ج) در شیوه پرسش محور، اصل قرآن است و قرآن را بر علوم دیگر عرضه نموده و آن را تفسیر‏ می‏کنند

د) شیوه موضوع محور از درون قرآن  و شیوه پرسش محور از یبرون قرآن است

9-   تمام گزینه‌های زیر غلط است به جز  گزینه ...................... است؟

الف) تفاسیر الاصفی و مصفّی و الشافی مربوط به مرحوم فیض کاشانی است

ب) تفاسیر جوامع الجامع و مجمع البیان مربوط به مرحوم طبرسی می‏باشد

ج) تفاسیر الوجیز، الجوهر الثمین و نفحات الرحمان مربوط به شُبّر است

د) نویسنده تفسیر پیام قرآن آیه الله سبحانی و منشور جاوید آیه الله مکارم شیرازی‏ می‏باشد

10-                      گزینه ............................ از موارد زیر صحیح نیست ؟

الف) تفسیرترتیبی یعنی به ترتیب نزول آیات تا آخر قرآن، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه و مجمع البیان

ب) گاهی تفسیرها به‌صورت شرح و متن است؛ یعنی آیه را متن و تفسیر را شرح آن قرار داده‌اند، مثل تفسیر المیزان

ج) گاهی تفسیر موضوعی است؛ یعنی یک موضوع را در آیات و سوره‌های مختلف پی می‌گیرد و مطالب مربوط به‌آن را جمع‌آوری و نتیجه‌گیری می‌کند مثل تفسیر پیام قرآن آیه الله مکارم شیرازی و منشور جاوید آیه الله سبحانی

د) گاهی تفسیر و آیات مخلوط و به‌صورت مزجی است، مثل تفسیر شبّر و نفحات الرحمان از نهاوندی

11-                      کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) قواعد تفسیر: قوانین کلی که واسطه استنباط از آیات قرآن قرار می‌گیرد و مخصوص آیه یا سوره خاص نیست

ب) مبانی تفسیر: نکته های تفسیری است که آگاهی از آنها و تعریف آنها، قبل از تفسیر، برای مفسر لازم است

ج)  مبانی و قواعد تفسیر دو قسم اساسی دارد: مبانی و قواعد عام -  مبانی و قواعد خاص

د) «علوم تجربی قطعی» از مبانی عام و «جواز و حجیت تفسیر» از مبانی خاص است

12-                      ارزش‏های جاودان قرآن کدام است ؟

الف) دعوت به کارهای نیک و پرهیز از کارهای ناپسند، توصیه به عدالت ورزی و نیکوکاری، دعوت به حیات برین و پایدار و دعوت به تفکر و تدبر و بیداری اندیشه

ب) توصیه به شکیبایی و پایداری در برابر دشواریها، دعوت به توکل و اعتماد به خداوند و دعوت به امید و نشاط و دوری از نا امیدی و دعوت به اعتدال در رفتار اقتصادی و معیشت

ج) سفارش اکید در نیکی به والدین، توصیه به نیایش و ارتباط قدسی با خداوند، توصیه عبادت خداوند و هشدار از پیروی از شیطان و پرهیز از سخن غیر عالمانه

د) همه موارد

13-                      آیه إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا یُوحَى إِلَیَّ دلالت بر چه می‏کند؟

الف) دلالت بر تبعیت از وحی است                                          ب) دلالت بر کافی نبودن وحی است

ج) دلالت بر ارسال وحی است                                     د) دلالت بر دریافت وحی توسط پیامبر است

14-                      ابوزید اهل کدام کشور است و دیدگاه وی در مورد وحی چیست؟

الف) قاری مشهور مصری است و معتقد است وحی به صورت مستقیم و بدون واسطه برای پیامبر ارسال می‏شده است

ب) یکی از علمای وهابی است و معتقد است وحی به صورت مستقیم و بدون واسطه برای پیامبر ارسال می‏شده است

ج) روشنفکر معاصر مصری است و معتقد است وحی از ناحیه خود پیامبر است نه خدا

د) روشنفکر معاصر مغربی است و معتقد است وحی از ناحیه خود پیامبر است نه خدا

15-                      آیه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان  بر چه آموزه‏ای از قرآن کریم دلالت می‏کند؟

الف) دعوت به نیکوکاری                                                          ب) نیکی به والدین

ج) توصیه به عدل و نیکوکاری                                     د)دعوت به حیات جاودان و پایدار

16-                      آیه إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ بر چه آموزه‏ای از قرآن کریم دلالت می‏کند؟

الف) دعوت به نیکوکاری                                                          ب) نیکی به والدین

ج) توصیه به عدل و نیکوکاری                                     د) دعوت به حیات جاودان و پایدار

17-                      آیه یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ بر چه آموزه‏ای از قرآن کریم دلالت می‏کند؟

الف) دعوت به نیکوکاری                                                          ب) نیکی به والدین

ج) توصیه به عدل و نیکوکاری                                     د)دعوت به حیات جاودان و پایدار

18-                      آیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ بر چه آموزه‏ای از قرآن کریم دلالت می‏کند؟

الف) توصیه به مراقبت بر نفس                                               ب) نیکی به والدین

ج) توصیه به عدل و نیکوکاری                                     د)دعوت به حیات جاودان و پایدار

19-                      آیه لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً بر چه آموزه‏ای از قرآن کریم دلالت می‏کند؟

الف) توصیه به مراقبت بر نفس                                               ب) نیکی به والدین

ج) توصیه به عدل و نیکوکاری                                     د)دعوت به حیات جاودان و پایدار

20-                      به ترتیب چه کسانی باید قرآن را باید تفسیر کنند؟

الف) اول پیامبر و بعد از آن امامان وسپس مفسران دیگر که علم به تفسیر دارند

ب) اول خداوند، بعد پیامبر و پس از آن امامان

ج) اول خداوند، بعد جبرائیل و سپس پیامبر

د) اول پیامبر و بعد چهار معصوم و سپس مفسران دیگر که علم به تفسیر دارند


 

21-                      تفاسیر مربوط به ظاهر قرآن است یا باطن آن است؟

الف) قرآن ظاهر و باطن ندارد و تمام آن ظاهر است                 ب) مربوط به ظاهر قرآن است

ج) مربوط به باطن قرآن است                                     د) تفاسیر بدون حضور معصوم نمی‏تواند ملاک قرار گیرد

22-                      معنای لغت تفسیر کدام گزینه است؟

الف) رأی دادن و نظر دادن                                                       ب) کشف و پرده‌برداری، توضیح

ج) ارائه نظریات تخصصی                                                      د) گزینه الف و (ب)

23-                      تعریف علم تفسیر چیست ؟

الف) دانشی که انسان را با معانی و مقاصد آیات قرآن و منابع، مبانی، روش‌ها و قواعد‌ آن آشنا می‌سازد.

ب)  علمی که دانشمندان بر اساس آن نظریات تخصصی خود را ارائه و توضیح‏ می‏دهند.

ج) دانشی است که انسانها به کمک آن کشفیات خود را با استفاده از آیات قرآن اثبات‏ می‏نمایند.

د) علم استدلال اصول فقه را گویند.

24-                      موضوع علم تفسیرکدام است؟

الف) آیات قرآن کریم و سخنان پیامبر و ائمه اطهار

ب) آیات قرآن کریم

ج) کلمات نبی گرامی اسلام و ائمة اطهار علیهم السلام

د) کلمات نبی گرامی اسلام  

25-                      هدف دانش تفسیر چیست؟

الف) نشر علوم الهی و دین اسلام                                           ب) کسب توان استنباط صحیح از آیات قرآن

ج) نشر سیره پیامبر و اهل بیت                                                د) اثبات ذات اقدس خداوند متعال

26-                      فایده علم تفسیر چیست؟

الف) فهم مراد استعمالی (معانی آیات) و مراد جدی خدا (مقاصد آیات)

ب) شناخت علوم دین و اصول فقه

ج) معرفت نسبت به پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع)

د) اثبات اصول دین

27-                      علل نیاز به تفسیر کدام گزینه است؟

الف) کمبود علم و دانش لازم در مخاطبان قرآن و برخی ویژگیهای قرآن مانند: وجود مفاهیم مافوق بشری، وجود مفاهیم متشابه

ب) فاصله زمانی و مکانی مخاطبان با نزول آیات  و دور شدن از فضای نزول قرآن کریم

ج) اثبات نبوت پیامبر

د) گزینه الف و ب


 

28-                      خداوند برای تسلی دادن پیامبر و تهدید ابوجهل به خاطر آزارهایی که به حضرت روا‏ می‏داشت کدام آیه را نازل فرمود؟

الف ) مگر ندانسته که خدا‏ می‏بیند ؟ ( علق ـ 14)

ب) او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید (انهام ـ 6)

ج) پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده (جاثیه ـ 45)

د) که او آشکار و آنچه را که نهان است‏ می‏بیند (اعلی ـ 87)

29-                      گستردگی علم الهی نیز از این حقیقت ریشه‏ می‏گیرد . هرگاه آفریدگار هستی حیات را ......... کند و این حیات را ........... بخشد .

الف) آشکار ـ استمرار                                                  ب) افاضه ـ استمرار

ج ) استمرار ـ افاضه                                                    د ) استمرار ـ آشکار

30-                      کدام آیه به رابطه علم خداوند اشاره کرد ؟

الف ) و خداوند به آنچه در سینه دارید ، دانتر است . (انشقاق ـ 23)

ب) آیا کسی که آفریده است نمی داند ؟ با اینکه او خود باریک بین آگاه است ( ملک ـ 14)

ج ) و این کتاب الهی جز ذکر برای جهانیان چیز دیگری نیست (قلم ـ 68)

د) گزینه های الف و ب

31-                      تدبیر و ثبات امور انسان و سایر موجودات عالم وجود ............................ و مدبر موجودات را به اثبات‏ می‏رساند .

الف ) قدرت و هوشیاری                                                           ب) قدرت و توانایی

ج ) قدرت و توانایی خالق                                                        د) توانایی و هوشیاری

32-                      در باب عظمت آسمان های هفت گانه کدام آیه نازل شده است ؟

الف ) خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها هفت زمین را آفرید ( المیزان)

ب ) ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم (طلاق ـ 12)

ج ) و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید‏ می‏داند (بقره ـ 235)

د ) گزینه های الف و ج

33-                      در اینکه حضرت ابراهیم (ع) در زمره اهل یقین قرار گیرد مهمترین هدف .................. بر آسمانها و زمین بوده است

الف) غلبه قدرت الهی                                                  ب) تصرف خداوند

ج ) نمایاندن حکومت خداوند                                       د ) تدبیر و قدرت الهی

34-                      وحی رسالی که شاخصه نبوت به شمار‏ می‏آید بیش از چند بار در قرآن از آن یاد شده است .

الف) 50 بار                                                                  ب) 80 بار

ج) 30 بار                                                                     د) 70 بار

35-                      قرآن کریم بیش از چند بار ماده علم را به شکل های گوناگون بکار برده است ؟

الف) 300 بار                                                               ب) 500 بار

ج) 700 بار                                                                  د) 900 بار

36-                      برخی از آیات در قرآن هدف از آفرینش آسمان و زمین را چه چیزی می‌داند ؟

الف) آگاهی                                                                  ب) علم انسان

ج) رشد                                                                                    د) آگاهی و علم انسان

37-                      علوم به چند دسته تقسیم شده است ؟

الف) علوم تجربی عقلی                                                           ب) علوم نقلی عقلی و شهودی

ج) علوم تجربی و عقلی و نقلی و شهودی                                د) هیچکدام

38-                      این آیه اشاره به چه چیز دارد ؟ «هَل یَستَوی الّذینَ یَعلَمونَ والّذینَ لَا یَعلمُونَ »

الف) علم به معنای عام                                                            ب) علم به معنای خاص

ج) علم به معنای بینش                                                            د) علم به معنای رشد و آگاهی

39-                      قرآن کریم در بیش از چند آیه به مباحث علوم مختلف اشاره کرده است ؟

الف) 800 آیه                                                               ب) 900 آیه

ج) 500 آیه                                                                  د) 1000 آیه

40-                      این آیه نشانگر چیست ؟ « اللّه الّذی رَفعَ السّماواتِ بغَیر عَمَدٍ تَرَونَها»

الف) نیروی جاذبه                                                                    ب) نیروی خورشید

ج) زوجیت                                                                   د) لقاء

41-                      در این آیه والشَّمسُ تَجری لِمٌستَقَّر لَها ذالک تَقدیرُ الَعزیزِ اَلعلیمِ. لِمُستَقَّر اشاره به چه چیز است ؟

الف) به سوی                                                               ب) مکان

ج) جای خاص                                                             د) جای نزول

42-                      این آیه اشاره به چیست ؟ «وَ مِن کلّ الثَّمرات جَعَل فیها زوجَینَ اثنینِ »

الف) زوجیت                                                                 ب) نر بودن

ج) ماده بودن                                                               د) هیچکدام

43-                      پیدایش حیات از آب کدام آیه را شامل‏ می‏شود ؟

الف ) وجعلنا مِن الماء کُلَّ شی ء حَیََّ                                         ب) الم نَجعلِ الارض مِهاداً

ج) وَ الاَرضَ بَعدَ  ذلِک دَحاها                                        د) اَلمَ نَجعلِ الاَرشَ کِفاتاً

44-                      و أَوفُوا بالعهدِ و انَّ الَعهد کان مسوولا سفارش به چیست ؟

الف) دعوت به وحدت                                                   ب) فرخوان به صلح

ج) دفاع از حقوق خود                                                  د) امانت داری به عهد و پیمان

45-                      این آیه نشانگر و دعوت به چه چیز است ؟ و اعتَصِموا بِحَبل الله جَمیعاً و لَا تَفَرّقُوا

الف) دعوت به پیکار                                                     ب) دعوت به صلح

ج) دعوت به پرهیز از جنگ                                                      د) دعوت به وحدت و اتحاد مسلمانان باهم

46-                      این آیه انسان را به چه چیز دعوت‏ می‏کند ؟ الا بذکرِ الله تَطمَنُّ القُلُوب

الف) آرامش                                                                 ب) روان انسان

ج) فروتنی‌ که در پرتو یاد خدا حاصل می‌گردد.                        د) آرامش و امنیتی که در پرتو یاد خدا حاصل می‌شود

47-                      اساس و مبنای مذهب اسلام بر چیست ؟

الف) وحدت                                                                  ب) توحید

ج) ایمان                                                                                  د) گزینه الف و ب

48-                      هنگامی که ترس شدید بر جان انسان‏ می‏افتد تنها عاملی که‏ می‏تواند با این احساس مقابله کند چیست ؟

الف)  وکیل گرفتن                                                        ب) خدا شناسی

ج) ایمان به خدا و توکل بر او                                                               د) دین شناسی

49-                      قرآن کریم از مرگ با عنوان چه چیز توسط فرشتگان یاد‏ می‏کند ؟

الف) عبث                                                                    ب) معاد

ج) توحید                                                                     د) تَوَفّی و جدا کردن و کندن روح از بدن

50-                      قرآن کریم بارها مسلمانان را به چه چیز فراخوانده و آن را مایه ذکر و دوری از گناهان‏ می‏داند ؟

الف) روزه گرفتن                                                                      ب) توبه کردن

ج) صدقه                                                                     د) نماز

51-                      مراحل رویکرد قرآن کریم چیست؟

الف)تدّبر، قرائت، ترتیل و تمسک                                            ب)قرائت، ترتیل، تدبّر و تمسک

ج)تمسک، تدبّر، قرائت و ترتیل                                              د) قرائت، ترتیل، تمسک و تدبّر.

52-                      از مهم‏ترین آثار یقین به عالم لاهوت چیست؟

الف)یقین، انقطاع از دنیا                                   ب)بزرگی خداوند و تکبیر گفتن او با زبان

ج)بزرگ شدن خدا و کوچک شدن دیگران در دل است                        د)هیچکدام

53-                      جایگاه عالم ملکوت چیست؟

الف)این عالم بالاتر از عالم فرشتگان و عقول مجرده محض و پائین‏تر از عالم ملک و طبیعت است

ب)این عالم بالاتر از عالم ملک و طبیعت و پایین تر از عالم فرشتگان و عقول مجرده محض است

ج) این عالم در طراز مساوی با عالم ملک و طبیعت و عالم فرشتگان و عقول مجرده محض است

د) الف و ب

54-                      در باب برزخ چه مباحثی مطرح است؟

الف) اثبات عالم برزخ، ویژگی این عالم

ب) سؤال قبر و فشار قبر

ج)رابطه ارواح برزخی با این جهان، بهره گیری از اعمال نیک دیگران، فلسفه برزخ و همگانی بودن برزخ

د) همه موارد

55-                      استغاثه به نام پروردگار چه معنایی دارد ؟

الف) تمسک جستن و  شناختن مالک و صاحب اختیار امور انسان در لحظات پر اضطراب است

ب)به معنای شناخت انسان از خود در لحظات پر اضطراب

ج) کمک طلبیدن از خداوند در مواقع بیماری و گرفتاری‏ها

د)شناخت پیدا کردن نسبت به خداوند و استمداد از او در تمام لحظات زندگی

56-                      مهم‏ترین تقاضای انسان در عالم برزخ چیست؟

الف)حسابرسی زودتر و خلاص شدن از حضور در این عالم

ب) رفتن به بهشت و عفو و بخشش خداوند

ج) الف و ب

د) بازگشت به دنیا و دادن فرصت جبران است

57-                      مراد از برزخ چیست ؟

الف) مراد از برزخ عالم قبر یا عالم مثال است، عالمی که مردم در آن بعد از مرگ زندگی می‏کنند تا قیامت فرارسد و کیفیت این زندگی برای صالحان متفاوت است.

ب) عالم برزخ عالم مُثُل افلاطونی است.

ج) مراد عالمی است که انسان‏ها بعد از زنده شدن دوباره به بندگی خداوند می‏پردازند

د) مراد از برزخ عالم قبر یا عامل مثال است، عالمی که مردم در آن بعد از مرگ زندگی می‏کنند تا قیامت فرارسد و کیفیت این زندگی برای تمام انسان‏ها یکسان است

58-                      اقسام و گونه های وحی چیست؟

الف) به شکل مستقیم وحی کردن به انسان                             ب) به شکل پنهان و پشت پرده (ایجاد صوت)؛

ج) به شکل ارسال پیامبران و رسولان (جبرائیل)                     د) همه موارد

59-                      اهداف نزول قرآن چیست؟

الف) بیان اهداف و خواسته‏های خداوند از انسان                      ب) هدایت به سوی رستگاری و سعادت دنیا و آخرت

ج) رساندن انس و جن به قرب الهی(هدایت پروردگار همان قرب الهی است)            د) ب و ج

60-                      منظور از هدایت تشریحی چیست؟

الف) ارسال کتب  بدون ارسال رسل                                         ب) ارسال رسل و ارسال کتب

ج)  تنها ارسال پیامبران و انبیاء                                                           د)ارسال قرآن به عنوان راهنمای بشر

61-                      روش تفسیری نقلی چیست؟

الف) استفاده از روایات و تفسیر مجتهد                                   ب) نگاه به روایات و سیره پیامبر

ج) نگاه به روایات و محور قرار دادن روایات                            د) توجه به سیره پیامبر و ائمه معصومین

62-                      روش تفسیری اجتهادی چیست؟

الف) نگاه به روایات و سیره ائمه معصومین                              ب)استنباط مجتهد از روایات

ج) استفاده از تفاسیر مشهوره                                     د) استفاده از روایات

63-                      کتب تفسیر نقلی کدام است؟

الف) تفسیر البرهان و مجمع البیان                                          ب)تفسیر ثقلین و المیزان

ج) تفسیر البرهان و تفسیر ثقلین                                            د) تفسیر مجمع البیان و المیزان

64-                      کتب تفسیر اجتهادی کدام است؟

الف) تفسیر مجمع البیان و المیزان                                          ب) تفسیر جامعه الاحکام للقرطبی

ج)تفسیر البرهان و جامعه الاحکام للقرطبی                            د) مجمع البیان، المیزان و جامعه الاحکام للقرطبی


 

65-                      علل و عوامل نیا زبه تفسیر چیست؟

الف) پرداختن به اصول، ژرفای نامحدود           قرآن کریم                  ب) ارائه چشم اندازی فراطبیعی  از سوی قرآن کریم

ج) فصاحت و بلاغت بی نظیر                                      د) همه موارد

66-                      تفسیر تبیان از کیست؟

الف) علامه طباطبایی                                                   ب) آیت الله سبحانی

ج) شیخ طوسی                                                                        د) شیخ طبرسی

67-                      تفسیر المیزان از کیست؟

الف) علامه طباطبایی                                                   ب) آیت الله سبحانی

ج) شیخ طوسی                                                                        د) شیخ طبرسی

68-                      تفسیر مجمع البیان از کیست؟

الف) علامه طباطبایی                                                   ب) آیت الله سبحانی

ج) شیخ طوسی                                                                        د) شیخ طبرسی

69-                      این عبارت از کیست «من به سهم خود فقط‏ می‏توانم بگویم که قدر و قیمت قرآن در من ، هر چه بیشتر آن را مطالعه می‏کنم و سعی می‏کنم روح مطالب آن را دریابم زیادتر است».

الف) رابرت انیشتین                                                     ب)جرج جرداق

ج) جواهر لعل نهرو                                                      د) ادوارد براون

70-                      شرایط مفسر چیست؟

الف) آگاهی کامل از زبان و ادبیات عرب، آگاهی از علوم قرآن و آگاهی از آثار قرآنی پیشینیان

ب) آگاهی از روایات، سنت و سیره پیامبر و اهل بیت

ج) گاهی به اسباب نزول و آگاهی از دانش منطبق و شیوه استدلال منطقی و دانش های دیگر

د) همه موارد

71-                      منابع تفسیر کدام است ؟

الف)قرآن، سنت و عقل                                                            ب) قرآن و سیره پیامبر

ج) قرآن، سیره پیامبر و عقل                                                    د) قرآن، سنت و اجماع

72-                      علومی را که قرآن مستقیماً باعث پیدایش آنها شده است چیست؟

الف) علم قرائت، فقه القرآن                                                    ب) علوم قرآن

ج) تفسیر، ترتیل و فقه القرآن                                     د) الف و ب

73-                      علومی را که قرآن باعث رشد آنها شده است چیست؟

الف) نجوم، ریاضیات و فلسفه                                      ب)منطق، ریاضیات و پزشکی

ج) نجوم، فلسفه و علم کلام                                                    د) منطق، ریاضیات و نجوم

74-                      از نظر قرآن 4 مورد از بیمارهای اخلاقی روحی و روانی که پیامدهای منفی برای جامعه در بر دارد چیست؟

الف) نفاق، تکبر، حسد و دنیا طلبی                                           ب) نفاق، تکبر و ریا

ج) دنیا طلبی و اسراف                                                  د) تکبر و دنیاطلبی

75-                      شیوه‏های نزول وحی چیست؟

الف) وحی از طریق خدا: مستقیماً به پیامبر نازل میگردد(مستقیم)

ب) صوت قرآن: مثلاً از پشت درخت وحی میشده (وراء الجدار)

ج) وحی به وسیله فرشته وحی: که خود فرشته‏ها وحی را به پیامبر می‏رساندند

د) همه موارد

76-                      از 124 هزار پیامبر چند نفر صاحب شریعت(رسول و دارای لوح) بودند؟

الف)313 نفر                                                               ب) 5 نفر

ج) 12 نفر                                                                    د) 272 نفر

77-                      پیامبران صاحب کتاب آسمانی چند نفر بودند؟

الف) 105                                                                    ب) 104

ج) 114                                                                                   د) 115

78-                      مهم‏ترین کتب آسمانی انبیاء الهی چیست؟

الف) تورات، انجیل، اوستا و قرآن                                             ب) تورات، زبور و قرآن

ج)تورات، انجیل، زبور و قرآن                                       د) تورات، انجیل و قرآن

79-                      سوره‌ای که نخواندن آن باعث ابطال عبادت‌های شبانه‌روزی مسلمان‌ها می‌گردد؟

الف) توحید                                                                  ب) کوثر

ج) فاتحه الکتاب                                                                      د) حمد و سوره

80-                      آیات الهی که بر پیامبر نازل گشته و جمع آوری شده، در زمان ایشان به چه نامی شهرت داشت؟

الف) قرآن کریم                                                                       ب) معجزه پیامبر

ج) کتاب الله                                                                 د) الف و ب

81-                      در قرآن چند نوع هدایت مطرح شده است؟

الف) هدایت انسان‏ها، هدایت حیوانات

ب) هدایت کسانی که عقل دارند و هدایت کسانی که عقل ندارند

ج) هدایت تکوینی و هدایت تشریعی

د) هدایت فقط مخصوص انسان است که عقل دارد


 

82-                      قرآن، مردم را به چند دسته تقسیم مى‏نماید؟

الف) انبیا، اوصیا، علما، مومنان و مردم عادی                            ب) مؤمنان و کافران

ج) هدایت شده‏ها و غضب شدگان

د) کسانى که مورد نعمت هدایت قرار گرفته و ثابت قدم ماندند، غضب شدگان و گمراهان

83-                      بسترهاى انحراف در قرآن عبارت‏اند از؟

الف) هوی و هوس و نخواندن نماز                                            ب) جاه طلبی و دروغ

ج) هوس‏ها، بت‏ها، گناهان، پذیرش ولایت باطل و جهل و نادانى

د) همه موارد

84-                      هدف دانش تفسیر چیست؟

الف) رسیدن به معنای اصطلاحی قرآن            کریم               ب) رسیدن به قوه و تفکر در آیات قرآن کریم

ج)رسیدن به قوه و توان استنباط مفاهیم و معانی قرآن            کریم               د) رسیدن به دانش قرآنی

85-                      کدام گزینه از اقسام تفسیر نمی‌باشد؟

الف) تفسیر تربیتی، تفسیر موضوعی                                      ب ) اجمال و تفصیل، تفسیر نظر به نقص و کامل بودن

ج) تفسیر جامع علوم، تفسیر تخصصی                                  د) تفسیر انسان به انسان

86-                      کدام گزینه دلیل عقلی اثبات توحید نیست؟

الف) برهان صرف الوجود                                                         ب) برهان تمانع

ج) دعوت عمومی انبیاء به خداوند یگانه                                   د) برهان علمی

87-                      در سخن امام حسین معنای " صمد" کدام گزینه نیست؟

الف) کسى است که در منتهاى سیادت و آقایى و ذاتى است دائم ازلى و جاودانى است.

ب) وجودى است که جوف ندارد و کسى است که نمى‏خورد و نمى‏آشامد و کسی است که نیاز همه را برآورده می‏کند

ج) کسى است که نمى‏خوابد

د. تمام موارد بالا

88-                      معنای «مَلِک» کدام گزینه است؟

الف) پادشاه                  ب) مالک روز قیامت                 ج) فرمانروا                  د) صاحب

89-                      معنای «قُدُّوس» کدام گزینه است؟

الف) مقدس                 ب)بسیارپاک و پاک کننده                                             ج) قدیس                    د) چیزی که قداست دارد

90-                      معنای «مُؤْمِن» کدام گزینه است؟

الف) دیندار                   ب) با تقوا                                ج) پرهیزگار                 د) دارندة ایمان و عاری از هر عیب

 

91-                      معنای «مُهَیْمِن» کدام گزینه است؟

الف) بزرگوار                ب) بخشنده                             ج) بسیار ایمن بخش               د) توانا

92-                      معنای «عَزِیز» کدام گزینه است؟

الف) عزیز                    ب) پیروزمند و چیره‌گر                         ج) مهربان                   د) با عزت

93-                      معنای «جَبَّار» کدام گزینه است؟

الف) جبران شده                      ب) با جبروت                           ج) جابر                                    د) سخت عذاب کننده و شدید عقوبت کننده

94-                      معنای «متکبر» کدام گزینه است؟

الف) بزرگ و اعلی مرتبه          ب) با جبروت و بزرگوار                        ج) یکتا                         د) بی نیاز از همه چیز

95-                      معنای «البارئ» کدام گزینه است؟ 

الف) در اینجا کسى است که آفرینش خود را به درستى انجام داده

ب) کمک کننده             ج) مهربان                   د) بخشنده

96-                      معنای «خالِق» کدام گزینه است؟

الف) آفریدگار               ب) سازنده                               ج) پدیدآورنده              د) نو پدیدآورنده

 

97-                       در مورد شرایط مفسر کدام گزینه صحیح است؟

الف) آشنایی با ادبیات عرب، شناخت علوم قرآن، تسلط بر موضوعات علمی مورد پژوهش از شرایط عام مفسر است.

ب) آشنایی با ادبیات عرب و آگاهیهای تاریخی و جغرافیایی برای تفسیر قرآن کافی است.

ج) علم الموهبه از شرایط خاص مفسر برای تفسیر قرآن است.  

د) شناخت فقه و علوم حدیث و قواعد تفسیر از شرایط عام و تسلط بر موضوع علمی و آیات قرآن و دیدگاههای مفسران مختلف در هر موضوع خاص از شرایط خاص مفسر است. R

98- .............. وسیله شناخت خداوند و ............ راه نزدیک شدن به خدا و ................. غایت کمال انسان است.

الف) خودشناسی - احسان به دیگران -  بندگی

ب) نام های خدا ـ شناخت خدا - نزدیکی به خداR

ج) معرفت ائمه اطهار(ع) خودشناسی - پرستش خداوند

د) نظر به طبیعت - عبادت - پرستش و بندگی

99-  کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) جواز و حجیت تفسیر علمی ممنوعیت کاربرد غیر علم در تفسیر جزء قواعد خاص تفسیر می باشد.

ب) نص صریح آیات  قرآن اخبار متواتر برهان های عقلی علوم تجربی قطعی از مصادیق علم هستند.

ج) استفاه از ظن مطلق و ظن معتبر در تفسیر کاملاً ممنوع است. R   

د) آیات «لا اله الا الله» و «قل هو الله احد» بر یکتائی ذات اقدس خداوند متعال دلالت دارد.

100- کسى که نام را بدون معناى آن مى‏پرستد ............  و کسى که نام و معنى را با هم مى‏پرستد ..............  و کسى که معنى را بدون نام مى‏پرستد، این ............... است.

الف) کفر ورزیده شرک ورزیده - توحید و یکتا پرستیR

ب) توحید است - کفر ورزیده - شرک

ج) کفر ورزیده - توحیداست - شرک         

د) شرک ورزیده - توحید است - کفر

 

  • ۹۵/۰۳/۰۵
  • رصد

نظرات (۱)

سلام لطفا فایل "ورد یا پی دی اف " را در سایت قرار دهید باتشکر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی