رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

 • ۰
 • ۰

 

باسمه تعالی

به یاد همة شهدای پاک اسلام و خطة ایران‌زمین و بالاخص شهید بزرگوار ساده صلوات و تحیّت

نمونه سؤالات کتاب اخلاق اسلامی داودی– رشته کارشناسی مدیریت فرهنگی

 دریافت
 

1-    تعریف علم اخلاق در کدام گزینه صحیح می باشد؟ 

الف) علمی است که صفت های نفسانی و اعمال و رفتار اختیاری خوب و بد را بیان می کند.

ب) شیوه تحصیل صفت های نفسانی خوب و دوری از صفت های نفسانی بد را بیان می کند.

ج) علمی است در برگیرنده رفتارهای ظاهری انسان

د) مورد الف و ب

 

2-    روایت " انّمابُعٍثتُ لِاُتَمِمَ مکارمَ الاخلاق"  به کدام یک از موارد ذیل اشاره دارد

الف) در مورد جایگاه والای اخلاق و تزکیه نفس

ب) تزکیه نفس

ج) جایگاه والای اخلاق

د) هیچکدام

 

3-  ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده در مورد فایده اخلاق چه بیان نموده است؟

الف) پاک ساختن نفس از صفت های رذیله و آراستن آن به ملکات جمیله

ب) آراستن اخلاق با تفکر و تامل در فضائل

ج) توجه به فضائل و رذایل

د) توجه به فضائل تا رسیدن به معراج سعادت

 

4-  رابطه علم و اخلاق و تعلیم و تربیت در کدام گزینه آمده است؟ 

الف) عبارت است از مجموعه ای از اعمال عمدی و هدفدار یک انسان بر انسان دیگر

ب) مجموعه ای از صفت های اخلاقی هدفدار یک انسان در مهارت های حرفه ای

ج) تاثیر فرد بالغ بر کودک و نوجوان، برای ایجاد صفت های اخلاقی و علمی یا مهارت های حرفه ای.

د) علم اخلاق در «مفروضاتِ» علم تعلیم و تربیت دخالت دارد؛ بدین معنا که مفاهیم باید و نباید در علم تعلیم و تربیت کاربرد دارد.  

 

5-    کدام مورد از رویکردهای مختلف در اخلاق اسلامی به شمار می رود.

الف) عرفانی ، نقلی ، تلفیقی، فلسفی            ب ) عرفانی ، تلفیقی، نقلی                  ج )  نقلی ، تلفیقی ، انسانی               د) عرفانی، نقلی، تلفیقی و اخلاقی

 

6-  در کدام رویکرد در اخلاق اسلامی منبع اصلی کتاب و سنت است.

الف) رویکرد نقلی                      ب ) عرفانی                      ج ) تلفیقی                        د ) اخلاقی

 

7-  سخن شهید مطهری در روایتی از امام علی(ع) در مورد هدفمندی انسان در کدام گزینه آمده است؟ 

الف)  خداوند رحمت کند کسی را که همیشه در همه کارها به یاد اوست

ب ) خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجاست و به کجا می رود.

ج)  کسی در همه امور برای خود هدفی دارد موفق تر است

د) انسان بی هدف هیچگاه به مقصود نخواهد رسید

 

8-  ابن مسکویه در مورد هدف انسان چه موردی را بیان کرده است؟ 

الف) این که ماهیت و چیستی نفس خود را بشناسیم و بدانیم برای چه آفریده شده ایم

ب) کمال و غایت آفرینش ما در چیست.

ج) به فضائل و رذایل خود بیشتر پی ببریم

د) مورد الف و ب

 

 

9-  آیه "یا موسی انه انا اللهُ العزیزوالحکیم"  ای موسی، این منم خدای عزیز حکیم ، در برگیرنده کدام صفت خداست؟

الف ) دانا بودن                                     ب ) قادر بودن                               ج ) توانا بودن                    د) حکیم بودن

 

10-  حکیم بودن خدا به چه معناست؟ 

الف) به این معناست که او کار بیهوده و عبث و بی هدف انجام نمی دهد.               ب)  بیانگر بیهوده نبودن آفرینش انسان است.

ج)  به معنای قادر بودن و حکیم بودن خداوند                                                  د) به معنای کار بیهوده انجام ندادن

 

11-    در کدام آیه خداوند حجت و دوستی اهل بیت(ع) را مزد رسالت پیامبر بیان می کند؟

الف) قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموده فی القربی                                                          ب) قل لا اسالکم علیه اجرا فی القربی

ج) قل لا اسالکم علیه اجرا الموده                                                                د) قل لا اسالکم علیه اجرا للایمان و الموده

 

12-    منشاء محبت در چیست؟ 

الف) منشاء همه محبت ها، کمال انسان  است.                                              ب )  منشاء همه محبت ها ، عقل و فطرت است

ج) منشاء همه محبت ها ، خدا است                                                            د) منشاء همه محبت ها ، فطرت کمال جوی انسان است

 

13-    اولین گام برای رسیدن به محبت خدا و اولیای او کدام گزینه است؟

الف)  معرفت به خدا ، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) است                                        ب) معرفت به خدا

ج ) خود شناسی                                                                                   د) شناخت فضائل و رذایل

 

14-  منشأ تسلیم و راه رسیدن به خدا چیست؟ 

الف) مومن خود را تسلیم خداوند کند و بی چون و چرا دستورهای او را بپذیرد

ب)  شناخت عمیق و دقیق خداوند و محبت به اوست.

ج) شناخت عمیق خداوند و محبت به پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)

د) مورد الف و ب

 

15-  ترس از خدا باید چگونه باشد؟

الف) به گونه ای باشد که امید به رحمت و فضل الهی را در انسان از میان نبرد

ب) باید به گونه ای باشد که انسان را به زندگی امیدوار سازد

ج) انسان را به زندگی دنیوی و اخروی رهنمون سازد

د) هیچکدام

 

16-  روایت" آن که از خدا بترسد، نفسش سخاوتمندانه از دنیا چشم می پوشد"  از کیست و بیان کننده کدام آثار می باشد؟

الف) پیامبر (ص ) و از آثار خوف                                         ب) امام سجاد (ع) و از آثار  رجاء

ج) امام علی (ع) و از آثار ترس                                           د ) امام صادق(ع) و از آثار خوف و رجاء

 

17-   توکل در لغت به چه معناست ؟

الف ) واگذاشتن و سپردن کاری یا امری به شخص دیگر             ب) اتکاء و اتکال به نبی گرامی و امامان علیهم السلام                                  ج) اتکاء کارهای خود به خوداست                    د ) سپردن و واگذاری مال و همة کارهای دیگران به خداست

 c

19- بالاترین مرتبه توکل کدام است؟

الف) انسان به خداوند چنان اتکا کند و امیدوار باشد که کودک به مادر خود.

ب) انسان به خداوند چنان توکل می کند که به وکیل کارآزموده

ج) انسان برای خود هیچ شأنی قائل نباشد و تمام حرکتها و کارهای خود را از خدا بداند

د) انسان به خداوند آنچنان که شایسته است توکل داشته باشد

 

20-    عناصر شکر را نام ببرید؟ 

الف) شکر شناختی                              ب) شکر قلبی                                ج ) شکر رفتاری                             د) همه موارد

 

21-    مهمترین آثار دنیوی شکر چیست؟ 

الف) افزایش نعمت و دوام آن (و لئن شکرتم لازیدنّکم)              ب) تنها افزایش روزی                      ج) برکت تنها                                      د) معراج انسان

 

22-    در روایات رابطه صبر با ایمان را به چه مانند می کنند ؟

الف) رابطه پا با بدن       ب) رابطه سر با بدن                         ج) رابطه دست با بدن                       د) رابطة سر با روح انسانی

 

23-    اقسام درجات صبر با توجه به روایت پیامبر (ص) کدام گزینه است ؟

الف)  صبر بر مصیبت                 ب)  صبر در طاعت و عبادت               ج)  صبر در معصیّت و گناه                 د) همه موارد

 

24-  انواع صبر بر اساس درجات و مراتب در کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف) دو گونه  صبر در هنگام سختی و مشکلات و صبر در هنگام عذاب

ب) تنها صبر در سختی ها و مشکلات است

ج)  دو گونه ، صبر در هنگام مصیبت و سختی و صبر در هنگام معصیت و سرپیچی از دستورهای خدا.

د) هیچکدام

 

25-  یک مورد از آثار مهم صبر را نام ببرید؟

الف)   رسیدن به هدف است                     ب) تحمل مشکلات                         ج) رسیدن به کمال             د) خیر و برکت

 

26-  مفهوم اخلاص را از نظر نراقی بیان کنید؟ 

الف) اخلاص عبارت است از خالص ساختن قصد از غیر خدا و پرداختن[ و بریدن] نیت از ماسوای الله

ب) خالص کردن روح و جسم از ناپاکی‌ها

ج) انجام تمام کارها برای رضای خدا

د) انجام اعمال نیک و پرورش روح

 

27-    بهترین نشانه عمل خالص چیست؟ 

الف) آنکه انسان خالصانه و بدون هیچ نیتی آن را انجام داده باشد

ب) آنکه انسان آن را تنها برای خوشایند خدا انجام دهد.

ج) آنکه انسان برای رضای خدا و خلق خدا انجام دهد

د) آنکه انسان برای شکرگزاری انجام دهد

 

28- مهم ترین اثر اخلاص در کدام گزینه آمده است؟

الف) پاداش الهی                       ب) حکمت                                   ج) رسیدن انسان به سعادت                د) آرامش خاطر

 

29-  از نظر امام صادق(ع) عابدان و عبادت چند دسته هستند؟

الف) از ترس خدا- عبادت بردگان                                        ب) رسیدن به پاداش – مزدوران

ج) از سرمحبت خدا- آزادگان                                            د) هرسه مورد

 

30- کدام یک از موارد زیر از آثار اعتدال می باشد؟

الف) آرامش خاطر- دوری از گناهان             ب) معرفت – آرامش خاطر                 ج) پاداش الهی و معرفت داشتن

                  د) هیچکدام

 

31 – حضرت علی (ع) ........................... را زینت اسلام و برترین منقبت معرفی می فرمایند.

الف) احسان                             ب)  عفت                                                 ج)  عدل                          د) عفو

 

32- براساس روایات، احسان به چه معناست ؟

الف) کار نیکو انجام دادن              ب) نیکو انجام دادن کار                     ج) نیکوکاری                     د) الف و ب

 

33- خداوند در اولویت بندی احسان به دیگران ، چه کسانی را در مرتبه سوم قرار داده است ؟

الف) والدین                 ب) خویشاوندان                              ج) یتیمان و فقرا                             د) هیچکدام

 

34- خداوند در قرآن کریم پس از پرستش خود کدام مورد را بیان می فرماید؟

الف شکر                                ب) احسان و نیکی به والدین               ج) عدم شرک                               د) رعایت عدل

 

35- در کدامیک از علوم اسلامی عدل به معنای ادای حق صاحب حق و قراردادن هرچیزی در جای مناسب خود به کار رفته است؟

الف) علم کلام                                     ب)  فقه                           ج) فلسفه                                              د) هیچکدام

 

36- کدام یک از موارد ذیل از آثار عدل می باشد؟

الف) بزرگی و سروری                 ب) غلبه و پیروزی                           ج) رضای الهی                د) همه موارد

 

37- از مهمترین موانع عدالت ورزی چیست ؟

الف) کبر وحسد                                    ب) گرایش های نفسانی                    ج) خودخواهی                 د) ظلم

 

38- یکی از ابتدایی ترین ویژگی های زنان و مردان مومن از نظر قرآن کدام مورد است؟

الف) فراخواندن به نیکی و بازداشتن از بدی                            ب) فراخواندن به نیکی

ج) عمل کردن به واجبات                                                 د) ایمان به خدا و معاد

 

39- در نظام اخلاقی اسلام ، معیار پسندیده و ناپسند بودن رفتار چیست ؟

الف) عقل فقط                                     ب) معارف علمی و تجربی                              ج) منابع دینی                                د) اجتهاد

 

40_ از نظر علمای اخلاق سبب کوتاهی کردن در امر به معروف و نهی از منکر کدام گزینه است؟

الف)  ضعف نفس                      ب) طمع مالی                                ج) حجب و حیا                  د) مورد الف و ب

 

41- به استناد روایات معصومین (ع) امر به معروف و نهی از منکر چه مراتبی دارد؟

الف) انکار قلبی                         ب) امرو نهی زبانی                         ج)  امر و نهی عملی            د) همه موارد

 

42- اجرای کدام مرتبه از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بر عهده حاکم شرع می باشد؟

الف) زبانی تنها             ب) امر و نهی عملی                                    ج) زبانی و عملی                            د) هیچکدام

 

43- پیامبر (ص) کدام یک از فضایل اخلاقی اجتماعی را شعبه ای از نبوت می دانند؟

الف) عفت                              ب) عدل و انصاف               ج) اصلاح میان مردم                        د) عزت نفس

 

44- طبق فرموده پیامبر(ص) بیشترین چیزی که امت من به سبب آن وارد جهنم می شوند کدام است؟

الف)شهوت شکم و دام                ب) بی نمازی                    ج)  ظلم به دیگران                          د) خودخواهی

 

45- کدام یک از موارد زیر از سرچشمه های عفت به شمار می رود؟

الف) عقل و خرد                                   ب) خودشناسی                   ج) قناعت                         د) همه موارد

 

46- در علم اخلاق ، عفت به چه معناست ؟

الف) اعتدال در قوه شهویه                        ب) اعتدال قوه غضبیه                       ج) اعتدال قوه عقلیه             د) اعتدال قوه وهمیه

 

47- از نظر نراقی اولین روش مقابله با سلطه شهوت جنسی چیست ؟

الف) اندیشیدن در آثار سوء آن       ب) تضعیف قوت جنسی                    ج) تقویت ایمان                 د) پناه به خدا

 

48- جمله "قولا سدیدا" در آیه شریفه " قولو قولا سدیدا"  به چه معناست ؟

الف ) سخن زیبا و فصیح                         ب) سخن شیوا                               ج) کلام استوار و متین                      د) سخن نیمه رسا

 

49- امام باقر(ع) در تفسیر آیه " و قولو للناس حسنا" مفهوم سخن نیکو را چگونه معرفی می کند؟

الف) گفتن سخن از روی علم و آگاهی                                             ب) گفتن سخن به اندازه و به جا

ج) بهترین سخنی که دوست دارید به شما بگویند به مردم بگویید              د) گفتن سخن پند آموز

 

50- بنا به فرمایش امیرالمؤمنین علی (ع) تاج مکارم اخلاق چیست؟

الف) عفت                              ب) غیرت                                     ج )  حیا                           د) عفو و گذشت

 

51-  کدام مورد از آثار عف و گذشت به شمار می رود؟

الف) اجر و پاداش الهی                ب) از میان رفتن کینه‌ها                    ج) جلب حمایت مردم           د) همه موارد

 

52-  کدام یک از مفاهیم زیر به معنای تجاوز به حقوق مردم است ؟

الف ) اِثم                                ب) عُدوان(دشمنی کردن)                              ج) بِرّ                              د) تقوا

 

53- یکی از مصداق های اهتمام به امور مسلمانان به شمار می رود ؟

الف) برآوردن نیازهای برادر مؤمن               ب) خدمت به مؤمنان           ج) صدق به وعده                د) الف و ب

 

54- بنا به فرموده پیامبر (ص) " کسی که شب را به صبح برساند و به امور مسلمان توجهی نداشته باشد" دچار چه خسرانی شده است؟

الف)  مومن نیست                     ب) کافراست                     ج) ظالم است                                د) مسلمان نیست

 

55- گناه عملی است که دو چیز را در پی دارد آن دو مورد کدام است ؟

الف) سرزنش مردم و کیفر خدایتعالی                      ب) سرزنش مردم و فقر              ج)  فقر و عذاب خداوند                  د) دوری از خدا و فقر

 

56- کدام مورد از آثار گناه می باشد؟

الف) فاسد شدن قلب                  ب ) حَبطِ عمل (نگاه‌داشتن و نپذیرفتن عمل در پیشگاه پروردگار)                    ج) کفر به خداوند                      د) همه موارد

 

57- حبط عمل به چه معنا است؟

الف) نابودی انسان                     ب) برباد رفتن کارهای نیک آدمی         ج)  ارتقا مرتبه آدمی                         د) گرفتاری و مصیبت

 

58- عوامل اصلی روی آوردن انسان به گناه  از نظر دانشمندان اخلاق کدام مورد است ؟

الف) شهوت و غضب                  ب) شهوت و حرص             ج )  حرص و غضب                         د) شهوت و آز

 

59- از مهمترین راه های دوری از گناه در متون اسلامی کدام مورد می باشد؟

الف) یاد خدا و توجه به او             ب) یاد مرگ                     ج) اعتراف به گناه و پشیمانی از آن                    د) همه موارد

 

60- آثار پیروی از هوای نفس کدام گزینه می باشد؟

الف) گمراه کردن انسان و ضعف اراده                       ب) خواری و رسوایی در برابر خدا و خلق او         

ج) پیروی از فطرت و گرایش‌های حیوانی                              د) مورد الف و ب

 

61-  شیوه اصلی مبارزه با خشم چیست ؟

الف) تو جه به آثار خشم                                       ب) قرار نگرفتن در شرایط خشم          

ج) فروبردن خشم و بردباری و حلم در برابر آن است                  د) فروبردن خشم ولی کظم غیظ نکردن آن است

 

62- طبق فرمایش حضرت علی (ع) صفت طمع چگونه است ؟

الف) نابودکننده ترین و زشت ترین صفت‌هاست          ب) نابود کننده ترین ظلم‌هاست                       ج) خوار کننده ترین خوار کننده‌هاست      د)بدترین صفت دربین صفات

 

63- کدام یک از آثار سوء طمع می باشد؟

الف) مبتلا شدن به خواری و پستی                          ب) اسارت و بردگی خواسته‌ها و شیاطین                         ج) از بین رفتن ایمان و تقوا          د) همه موارد

 

64- حضرت علی (ع) رأس همه عیب ها را کدام یک از رذایل اخلاقی زیر معرفی می کند؟

الف) حسد                              ب) طمع                          ج) کبر                            د) غبطه

 

 

 

65- علمای اخلاق حسد را چگونه تعریف کرده اند؟

الف ) کسی که چشم دیدن نعمت و رفاه دیگران را ندارد                         ب) کسی که می خواهد دشمنش خوار باشد

ج) کسی که دوست ندارد رقیب داشته باشد                                        د) کسی که خود را بالاتر از همه می بیند

 

66- از اقسام تکبر و درجات آن کدام مورد است ؟

الف) تکبر در برابر خدا                 ب) تکبر در برابر انبیا و امامان              ج) تکبر در برابر مردم           د) همه موارد

 

67- حضرت علی (ع) کدام یک از رزایل اخلاقی را  حماقت و زینت ابلیس معرفی فرموده است؟

الف) تکبر                   ب) حسد                                      ج) طمع                                       د) هیچکدام

 

68-  کدام یک از موارد زیر از آثار سوء لجام گسیختگی  زبان به شمار می رود؟

الف) قساوت قلب                      ب) برانگیختن فتنه و نابودی انسان                   ج) حسادت           د) مورد الف و ب

 

69- یکی از نشانه های دخالت شیطان در انعقاد نطفه فرد کدام مورد است ؟

الف) دروغ                               ب)تهمت                         ج) بددهنی و فحاشی                       د) افشای راز

 

70- راه های مبارزه با لجام گسیختگی زبان کدام است؟

الف) دوری کردن از پرگویی          ب) کنارگذاشتن عادت نادرست در سخن گفتن      ج) کنترل زبان       د) الف و ب

 

71- از نظر قرآن چه چیزی انسان را از کمال به حضیض انحطاط می کشاند؟

الف) هواپرستی و تبعیت از خواست‌های شیطانی خود                      ب) حبط عمل و معلق شدن آن                       ج) گناه                         د) غضب

 

72-  به گفته پیامبر اکرم(ص) بدترین دشمن انسان که میان دو پهلوی او قرار گرفته چیست؟

الف) ضعف او               ب) هوای نفس او                           ج)ترساو                                     د)ناتوانی او

 

 

73-  معروف در لغت به چه معناست؟

الف) شناخته شده                    ب) ارشاد                            ج) مناسب                             د) ناپسند

 

74-کتابی که ابن مسکویه در مورد علم اخلاق نوشته است چه نام دارد؟

الف) میزان الحکمه                                  ب) تهذیب اخلاق و تطهیرُ الاَعراق

ج) مستدرکالمسایل                                  د) هیچکدام

 

75- کتاب  منازل السائرین اثر کدام دانشمند علم اخلاق است ؟

الف ) ملااحمد نراقی                  ب) ابن مسکویه                 ج) خواجه عبدالله انصاری       د) فیض کاشانی

 

76-  هدف از آفرینش جهان هستی چیست ؟

الف ) آزمایش انسان                                                       ب) فراهم آوردن زمینه مناسب برای آفرینش انسان کامل

ج) تمیزدادن نیکوکار از بدکار                                             د) نشان دادن عظمت خداوند متعال

 

 

77- اخلاقی زیستن به چه معناست ؟

الف ) یعنی استفاده از نعمت های الهی و قدردان بودن نسبت به آن‌ها در چارچوب قواعد شرع                  ب) یعنی کنار نهادن دنیا

ج) یعنی بهره برداری بیشتر از نعمت های دنیا                                                د) یعنی عزلت گزینی و جداشدن از جامعه

 

78- محوری ترین صفت مومن که او را از دیگران (غیر مؤمنان) متمایز می کند ، کدام یک از فضایل زیر است؟

الف) محبت به خدا                    ب) صبر در برابر شدائد                                 ج) تسلیم بودن در برابر خداوند                                                    د) محبت اهل بیت (ع)

 

79- چرا پیروان دین اسلام را مسلمان می خوانند؟

الف) زیرا بهترین دین را دارند       ب) چون دین خاتم پیامبران است         ج) چون در برابر خدای واحد تسلیم اند   د) هیچکدام

 

80- تعبد در متون اسلامی ، معادل کدام یک از فضایل اخلاقی زیر است ؟

الف) محبت به خدا                    ب) عفت              ج) تسلیم و سِلم بودن در برابر خدا                    د) توکل

 

81 – آیه شریفه " کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون"   به کدام یک از مواردیل اشاره دارد؟

الف) روح انسان مانند جسم او سلامت و بیماری دارد    

ب) توانایی تشخیص خوب از بد و زشت از زیبا در گرو سلامت روحی انسان و تهذیب نفس از آلودگی ها

ج) آرامش انسان در زندگی در گرو سلامت روحی اوست            

د) نشاط و شادابی زندگی اجتماعی انسان تا حد زیادی در گرو اخلاقی زیستن افراد است .

 

82- این روایت از پیامبر اسلام که می فرمایند " انما بعثت لا تمم مکارم الاخلاق"  مبیّن کدام ویژگی از اخلاق است  ؟

الف) اخلاقی زیستن با آزادی                     ب) پای بند بودن به اخلاق

ج) تغییر ناپذیری انسان                           د) تغییر پذیری خلق و خوی انسان و قابلیت برای رشد و رسیدن به کمالات نهائی است

 

83- کدام یک از آیات زیر بیانگر این موضوع است که اخلاقی زیستن مستلزم  از بین رفتن شهوت و غضب در انسان است و این محال است ؟

الف) یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا و لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین

ب) و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون

ج) و ما خلقنا السماء و الارض و مابینها لاعبین

د) افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون

                 

84- طبق کدام یک از آیات زیر محبت به خدا مستلزم پیروی از پیامبر (ص) است ؟

الف) قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی         

ب) فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبثین           

ج) قل ان کنتم تحبون الله فا تبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور رحیم

د) الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم

 

85- در مورد رابطه اخلاق و آزادی کدام گزینه صحیح نمی باشد  ؟

الف) اخلاقی زیستن ، معطل نهادن آزادی انسان نیست

ب) اخلاق اسلامی درصدد سلب آزادی انسان نیست

ج) اخلاقی زیستن به معنای چشم پوشی از آزادی نیست

د) نقش اخلاق اسلامی ، هدایت انسان در مسیر بهره گیری درست و معقول از آزادی نیست

     

86- سوره " هل اتی" در شان چه کسانی و به خاطر چه عملی نازل شد  ؟

الف) پیامبر (ص) و علی (ع) به خاطر شجاعت در جنگ بدر         

ب) امیرالمومنین (ع) و خانواده اش به خاطر دادن غذای مورد نیاز خود به نیازمندان

ج) یاران پیامبر  به خاطر تخلف در جنگ احد

د) امیرالمومنین (ع)  به خاطر کشتن عمربن عبدود در جنگ احزاب

     

87- کدام عبارت صحیح است ؟

الف) حسد و منافسه صفاتی مذموم اند

ب) حسد و غبطه و منافسه صفاتی غیراخلاقی اند

ج) حسد از صفات رذیله ، اما غبطه و منافسه در برخی موارد ممدوح هستند

د) حسد صفتی مذموم ولی غبطه و منافسه از فضایل اند 

 

88- منافسه به چه معناست  ؟

الف) چشم دیدن رفاه دیگران را نداشتن

ب) مومن غبطه می ورزد اما منافسه نمی ورزد

ج) شخص نمی خواهد نعمت های خدادادی دیگران از میان برود

د) منافسه مذموم و ناپسند است

                 

89- آیه شریفه " ولا تکونوا کالذین نسو الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون " چه چیزی را از عوامل ارتکاب گناه معرفی میکند ؟

الف) شهوت و غضب                                                                  ب) دنیا خواهی و فریفتگی

ج) غفلت از خدا و فراموش کردن خویشتن خویش                                د) چیروی از هوای نفس       

     

90- کدام یک از موارد زیر از آیه شریفه  " ولاتتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله "  استنباط می شود  ؟

الف) یکی از آثار پیروی از هوای نفس، گمراه کردن انسان است

ب) یکی از راه های گاه ،  تنفر از گناهان است

ج) یکی از چشمه های گناه ، فاسد شدن قلب است

د) یکی از راههای مبارزه با نفس یاد خداست

                 

91- علامه طباطبایی با توجه به آیه شریفه " یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا "   مفهوم قول  «سدیدا » را چه می داند ؟

الف) سخنی که مطابق با واقع است ، بیهوده نیست و پیامد نامناسب ندارد

ب) سخنی که منشا آن کتاب و سنت پیامبر (ص) باشد

ج) سخنی که در اوج فصاحت و منطق با موازین عقل باشد

د) سخنی که آثار سوء  لجام گسیختگی زبان را نداشته باشد        

     

92- پایین ترین درجه توکل چیست ؟

الف) انسان به خداوند چنان توکل کند که به وکیل کار آزموده ی خود در امور حقوقی اتکا کند

ب)انسان به خداوند چنان توکل کند که همه امورش را به خدا واگذار نماید

ج) انسان به خداوند چنان توکل کند که کودک به مادر خود اتکا می کند

د) انسان به خداوند چنان توکل کند ک مریض به پزشک خود اتکا می کند

     

93 - آیه "  انما یخشی الله من عباده العلماء " منشا خوف و رجاء در مومن را ناشی از چه مساله ای می داند  ؟

الف) معرفت به خدا        ب) ترس از خدا                  ج) امید به خدا       د) توکل

 

94 - در مورد رابطه اخلاق و آزادی ، کدام گزینه صحیح  نیست  ؟

الف) اخلاقی زیستن ، معطل نهادن آزادی انسان نیست

ب) اخلاق اسلامی در صدد سلب آزادی انسان نیست

ج) اخلاقی زیستن به معنای چشم پوشی از آزادی نیست

د) نقش اخلاق اسلامی ، هدایت انسان در مسیر بهره گیری درست و معقول از آزادی نیست

 

95 – کدام مورد از آثار گناه  به شمار می رود ؟

الف) فاسد شدن قلب – حبط عمل                         ب) دچارشدن به گرفتاری و مصیبت – کفر به خدا 

ج)سرزنش مردم                                               د) موارد الف و ب

 

96 – کدام گزینه صحیح می باشد ؟

الف) صغیره بودن گناه بدین معنی نیست که می توانیم آن را کوچک شمرده و از ارتکاب آن ابایی نداشته باشیم

ب)  صغیره بودن گناه بدین معنی است که نبایدپس از آن دیگر گناهی مرتکب شد

ج) صغیره بودن گناه بدین معنی نیست که دیگر عبادت خدا نکنیم

د) صغیره بودن گناه بدین معنی است که باید زود توبه نمود

 

97- مهمترین  راه های دوری از گناه در متون اسلامی  کدام است ؟

الف) یاد خدا و توجه به او – اعتراف به گناهان و پشیمانی از آنها                ب) توجه داشتن به ماندگاری پیامدهای گناه

ج) یاد مرگ – تنفر از گناهان                                                        د) همه موارد

 

98- آیه شریفه " و ان احکم بینهم بما انزل الله و لاتتبع اهواءهم  "  درخصوص چیست ؟

الف) پیروی از هوای نفس                        ب)تنفر از گناه                    ج) غضب                         د) توکل

 

99 -  کدام مورد از آثار غضب  نمی باشد ؟

الف) نابود کردن ایمان و عقل        ب) از میان بردن ادب           ج) افتادن از چشم مردم و عقوبت سخت  د) آشکار کردن عیب ها

 

100- منشا حسد از دیدگاه ملا احمد نراقی کدام است  ؟

الف) خباثت و پستی نفس – دشمنی            ب) میل به شهرت و آوازه – رقابت       ج) تکبر - تعزز       د) همه موارد

 

 

ارادتمند : جواد ساده

باتشکر از فراوان از استاد میناگر

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه سؤالات اخلاق اسلامی از کتاب اخلاق اسلامی (آقای محمد داوودی) ترم 94- 95 دانشگاه دادگستری

دریافت فایل اصلی 

1ـ کدامیک از گزینه های زیر از فضایل اخلاقی عام نیست؟

1) تعقل               2) احسان به یتیمان þ         3)حق گرایی      4) صبر و استقامت

2ـ علمای اخلاق منشأ محبت را چه می دانند؟

1)              فطرت کمال جوی انسان þ     2) تقرب به خدا     3) تقرب به پیامبران         4) فهم انسان

3ـ پیروان دین اسلام را ...مسلم.... و ....مسلمان..... می خوانند که در برابر خدای واحد تسلیم اند.

4ـ اولین گام برای رسیدن به محبت خدا و اولیای او .............. و ............... است.

1)              خدا و امامان معصوم       2) پیامبران       3) اهل بیت و ائمه         4) خدا و پیامبر و اهل بیت þ

5ـ محوری ترین صفت مؤمن که او را از دیگران متمایز می کند چیست؟

1)              تسلیم بودن در برابر خدا þ       2) محبت به دیگران   3) عقل           4) کمال

6ـ هر اندازه شناخت از خدا ژرف تر و دقیق تر باشد به همان اندازه .................. نیز بیشتر است.

1)              خوف و رجا  2) تقرب الهی      3) تسلیم پروردگار بودن þ        4) توکل

7ـ مفهوم خوف و رجا کدام گزینه است؟

1)              ترس و امید که در شرایطی خاص بر انسان عارض می شوند. þ

2)              ترس و واگذاشتن

3)              ترس همراه توکل

4)              ترس از خدا و اولیا

8ـ حدیث زیر از کدام امام بزرگوار است؟

«آنکه از خدا بترسد، نفسش سخاوتمندانه از دنیا چشم می پوشد.»

1)              امام علی (ع)  2) امام صادق (ع) þ      3) امام کاظم (ع)         4) امام رضا (ع)

9ـ ............. فرزند نگرش واقع گرایانه و ................... فرزند نگرش غیرواقع گرایانه است.

1)              توکل ـ ترس      2) توکل و امید   3) امید، آرزو þ      4) آرزو ـ ترس

10ـ منشأ اصلی خوف و رجا .............. و ............. است.

1)              شناخت خدا و ایمان þ      2) ترس و واهمه        3) ترس و آرزو            4) توکل و ترس

11ـ با توجه به سخن امام رضا (ع) کدامیک از گزینه های زیر از ارکان اصلی ایمان نیست؟

1)      توکل بر خداوند    2) واگذاری امور به خدا       3) تسلیم بودن در برابر فرمان های پروردگار     4) قصد و نیتþ

12ـ توکل در لغت به کدام معناست؟

1)              تسلیم پروردگار    2) ترس از پروردگار   3) امید به پروردگار    4) واگذاشتن امور به پروردگار

13ـ سخن زیر از کدام امام بزرگوار است؟

«بدست آوردن روزی از راه حلال را وامگذار؛ زیرا تو را در دینداری یاری می کند، مرکبت را ببند و توکل کن.»

1)              امام صادق (ع) þ      2) امام علی (ع)      3) پیامبر (ص)             4) امام رضا (ع)

14) امام علی (ع) منشأ توکل را چه می دانند؟

1) اعتقاد به خدا، یقین و ایمان قوی þ       2) اعتقاد به خدا و ترس از او    3) اعتقاد به خدا و خون      4) تسلیم و ترس از پروردگار

15ـ نخستین نتیجه توکل چیست؟

1)      رهایی ا ترس و خوف از اعمال        2) رهایی از ترس و رسیدن به آرامش þ    3) پیروی بی چون و چرا      4) فروتنی

16ـ وجه تمایز زندگی انسانی و حیوانی در چیست؟

1)              توکل 2) خوف و رجا 3) محبت  4) شکر þ

17ـ آیه زیر در مورد کدامیک از فضایل اخلاقی ایمانی می باشد؟

«بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش» (سوره زمر، آیه 66)

1)              تسلیم پروردگار بودن 2) محبت 3) خوف و رجا 4) شکر þ

18ـ این سخن حضرت علی (ع) که می فرمایند «اگر خداوند برای سرپیچی از دستور های خود هم عذابی نداده بود، انسان برای سپاسگزاری از نعمت های او می باید از دستور های او سرپیچی کند.»

1)              پیروی بی چون و چرا 2) توکل 3) شکر 4) محبت

19) کدامیک از گزینه های زیر سه عنصر شکر می باشد؟

1) شناختی، قلبی، رفتاری þ  2) شناختی، تعبدی، رفتاری 3) تعبدی، قلبی، رفتاری 4) شناختی، قلبی، تعبدی

20ـ ............... آن است که نعمت های خداوند را در راهی که او دستور داده، به کار برد.

1)              عنصر قلبی   2) عنصر شناختی 3) عنصر عملی 4) عنصر تعبدی

21ـ از نظر قرآن تفاوت مؤمن و کافر در چیست؟

1)              محبت 2) خوف و رجا 3) سپاسگزاری و ناسپاسی þ 4) توکل

22ـ ریشه ایمان ......... است و ریشه کفر ............ می باشد.

1)              سپاسگزاری ـ ناسپاسی þ 2) توکل ـ ناسپاسی 3) سپاسگزاری ـ خشم    4) محبت ـ ناسپاسی

23ـ سخن زیر از کدام امام بزرگوار است؟

«نسبت صبر به ایمان چون سر به بدن است و کسی که صبر ندارد، ایمان ندارد.»

1)              امام سجاد (ع) þ  2) امام علی (ع)    3) امام صادق (ع)     4) پیامبر (ص)

24ـ صبر در لغت به چه معناست؟

1)              واگذاشتن 2) تسلیم پروردگار 3) پیروی 4) حبس کردن و واگذاشتن þ

25ـ دینداری به معنای شناخت خداوند و ............. و تسلیم شدن در برابر دستور های اوست.

1)توکل به او  2) سپاسگزاری از او 3) پذیرش ربوبیت و یگانگی او þ 4) معرفت به او

26ـ امام علی (ع) منشأ صبر را چه می دانند؟

1)              یقین و ایمان به خدا þ 2) یقین و توکل    3) یقین و محبت 4) ایمان و شکر

27ـ صبر به چند نوع است و نام آن چیست؟

1)      سه نوع ـ جمیل و غیرجمیل، پنهان    2) دو نوع ـ جمیل و غیرجمیل þ 3) یک نوع ـ جمیل   4) هیچکدام

28ـ اولین نتیجه صبر چیست؟

1)              توکل 2) رسیدن به هدف þ  3) احسان 4) هیچکدام

29ـ سخن زیر از کیست؟

«آنکه صبر و قناعت پیشه کند، عزیز و سربلند می شود.»

1)              امام علی (ع) þ   2) امام حسین (ع)   3) امام رضا (ع)      4) امام صادق (ع)

30ـ .............. یکی از ویژگی های بنیادین مؤمن است و بر آن بسیار تأکید شده است.

1)              توکل     2) ایمان 3) اخلاص þ       4) شکر

31ـ امام علی (ع) یکی از نشانه های متقین را چه می دانند؟

1)              اخلاص þ    2) شکر  3) توکل 4) احسان به یتیمان

32ـ اخلاص در لغت به چه معناست؟

1)              واگذاشتن امور     2) توکل 3) احسان  4) پیراستن انگیزه ها þ

33ـ امام علی (ع) منشأ اخلاص را چه می دانند؟

1)              یقین þ   2) ایمان    3) توکل    4) محبت

34ـ بالاترین درجه اخلاص چیست؟

1)      نیت فرد تنها رضای خدا باشد. þ        2) نیت فرد ترس از پروردگار باشد. 3) پاداش باشد.    4) هیچکدام

35ـ سخن زیر از کیست؟

«اخلاص نشانه سعادت است.»

1)              امام علی (ع) þ    2) امام باقر (ع)     3) امام کاظم (ع)     4) امام حسن (ع)

36ـ مهم ترین اثر اخلاص چیست؟

1)      رساندن آدمی به سعادت þ    2) تقویت یقین و ایمان به خدا  3) نیکو خلق شدن     4) سپاس از پروردگار

37ـ این حدیث شریف از کیست؟

«میانه روی، ثروتمندی است و اسراف، نیازمندی و فقر.»

1)              امام رضا (ع)     2) امام علی (ع) þ    3) امام هادی (ع)    4) امام کاظم (ع)

38ـ حد وسط دو چیز را چه می گویند؟

1)              توکل 2) میانه روی þ      3) رجا         4) اخلاص

39ـ سخن زیر از کدام امام بزرگوار است و از آثار کدامیک از فضیلت های اخلاقی است؟

«پس از معرفت خداوند عزوجل و معرفت پیامبر هیچ عملی برتر از دشمنی دنیا نیست.»

1)      امام هادی (ع) ـ اعتدال      2) امام سجاد (ع) ـ صبر 3) امام سجاد (ع) ـ اعتدال þ 4) امام هادی (ع) ـ صبر

40ـ یکی از اصول حاکم بر رفتار مؤمن چیست؟

1)              احسان þ 2) شکر 3) توکل 4) خوف و رجا

41ـ آیه زیر در مورد کدام فضیلت اخلاقی اجتماعی است؟

«جز خدا را نپرستید، و به پدر و ماد و خویشان و یتیمان ومستمندان احسان کنید.»

1)              تلاش برای رفع نیازمندی 2) احسان þ 3) عدل 4) امر به معروف و نهی از منکر

42ـ کریم چه کسی است؟

1)      کسی که توکل کند 2) کسی که امید داشته باشد 3) کسی که به دیگران احسان کند þ 4) کسی که میانه روی کند

43ـ مراتب احسان طبق آیه 83 سوره بقره از کدام گزینه صحیح است؟

1)              والدین ـ خویشاوندان ـ یتیمان ـ فقرا þ

2)              خویشاوندان ـ والدین ـ یتیمان ـ فقرا

3)              والدین ـ یتیمان ـ فقرا ـ خویشاوندان

4)              والدین ـ فقرا ـ یتیمان ـ خویشاوندان

44ـ یکی از بزرگترین گناهان پس از شرک به خداوند کدام است؟

1)              ناسپاسی   2) عقوق والدین þ   3) خوف   4) اسراف

45ـ امام علی (ع) می فرماید: «هر مسلمانی که گروهی از مسلمانان را خدمت نماید، خداوند در بهشت به تعداد آنها به او خدمتکار می بخشد.» درمورد کدام فضیلت اجتماعی است؟

1)              احسان þ 2) اخلاص  3) میانه روی  4) امر به معروف

46ـ کدامیک از گزینه های زیر از آثار احسان نیست؟

1)              همراهی خداوند    2) محبوبیت 3) بزرگی و عظمت    4) برکت و دوام نعمت þ

47ـ کسی که به دیگران نیکی می کند، محبوب آنها می شود.

1)              همراهی خداوند   2) محبوبیت þ 3) بزرگی و عظمت   4) طلب نعمت و دفع بلا

48ـ یکی از موانع مهم احسان به دیگران، به ویژه والدین .......... و .......... است.

1)              ناسپاسی و غرور 2) تکبر و ناسپاسی 3) تکبر و غرور þ 4) اسراف و تکبر

49ـ سخن زیر را در مورد عدل و انصاف از کیست؟

«کسی که با نیازمند مواسات کند و با مردم به انصاف رفتار کند، حقیقتاً مؤمن است.»

1)              امام علی (ع)    2) امام باقر (ع) þ 3) امام هادی (ع)   4) پیامبر (ص)

50ـ عدل و داد متضاد کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)              جور و ستم þ 2) توکل 3) خوف و رجا 4) احسان

51ـ عدالت به چه معناست؟

1)              میانه روی 2) به حق حکم و داوری کردن þ3) توکل و میانه روی  4) داوری و توکل

52ـ «................. آن است که در داوری انصاف را رعایت کنی و از جور و ستم دوری کنی.» این سخن از کیست و در مورد کدامیک از فضیلت های اجتماعی است؟

1)              امام علی (ع) ـ عدل þ     2) امام رضا (ع) ـ عدل  3) امام علی (ع) ـ توکل  4) امام علی (ع) ـ احسان

53ـ یکی از مهم ترین موانع عدالت ورزی، ............... است.

1)              گرایش های نفسانی   2) شیطان 3) خوف    4) هر سه گزینه

54ـ کدام گزینه از آثار عدل است؟

1)      بزرگی و عظمت     2) برکت و دوام نعمت þ  3) حاکمیت یافتن مؤمنان     4) تقویت مؤمنان و تضعیف منافقان

55ـ سخن امیرالمؤمنین (ع) که می فرمایند: «آنکه عدالت ورزد، قدر و ارج می یابد.» در مورد کدامیک از آثار عدل است؟

1)              بزرگی و سروری þ     2) برکت و دوام 3) رواج احکام الهی    4) غلبه و پیروزی

56ـ کدامیک از گزینه های زیر از آثار امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

1)      اجرا شدن دستور های دینی و رواج آن ها 2) حاکمیت یافتن مؤمنان    3) آبادی زمین و برقراری عدالت   4) همراهی خداوند þ

57ـ امر کردن به واجبات و نهی کردن از محرمات ............. است و امر کردن به مستحبات و نهی کردن از مکروهات امری ............ است.

1)              واجب ـ مستحب þ     2) مستحب ـ واجب 3) واجب ـ مکروه    4) مستحب ـ مکروه

58ـ ................ مرگ انسان را نزدیک و روزی او را دور نمی کند، بلکه پاداش الهی را مضاعف و مزد را بیشتر می کند.

1)              توکل 2) احسان 3) امر به معروف و نهی از منکر þ   4) اصلاح میان مردم

59ـ سبب کوتاهی کردن در امر به معروف و نهی از منکر کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)              ضعف نفسانی 2) طمع مالی   3) ناسپاسی از پروردگار 4) گزینه 1 و 2 þ

60ـ کدامیک از گزینه های زیر از مراتب امر به معروف و نهی از منکر نیست؟

1)              امر و نهی عملی 2) احسان þ   3) امر و نهی زبانی 4) انکار قلبی

61ـ (شخص می تواند با اعمال قدرت فرد را از کار زشت باز دارد. و این مرحله به عهده حاکم شرع است و تنها با اجازه او می توان بدان اقدام کرد.) این جمله با کدام گزینه ارتباط دارد؟

1)              اصلاح میان مردم  2) امر و نهی عملی þ 3) امر و نهی زبانی 4) هیچکدام

62ـ این سخن از کدام امام بزرگوار می باشد؟

«اصلاح میان دو نفر برتر از یک سال نماز و روزه مستحب است.»

1)              پیامبر اکرم (ص)     2) امام علی (ع) þ    3) امام صادق (ع)    4) امام هادی (ع)

63ـ دانشمندان علم اخلاق، ............ را یکی از چهار صفت بنیادین اخلاق دانسته اند.

1)              احسان    2) اصلاح میان مردم    3) عفت þ 4) بجا سخن گفتن

64ـ عقل و خرد، خودشناسی و قناعت و غیرت سرچشمه کدام فضیلت اجتماعی است؟

1)              عفت þ  2) احسان 3) اصلاح میان مردم 4) عفو و گذشت

65ـ سخن زیر که در مورد نیکو سخن گفتن است از کیست؟

«زبان عاقل پشت قلب او، و قلب احمق پشت زبان اوست.»

1)              امام علی (ع) þ    2) امام صادق (ع)    3) امام هادی (ع)   4) پیامبر اکرم (ص)

66ـ سخن امام صادق (ع) که می فرمایند: «برای خداوند جرعه ای محبوب تر از جرعه خشم نیست که شخص آن را به صبر یا به حلم فروبرد.» در ارتباط با کدام گزینه است؟

1)              صبر و استقامت 2) عفو و گذشت þ 3) احسان 4) اصلاح میان مردم

67ـ کدام گزینه از آثار عفو و گذشت نمی باشد؟

1)              از میان رفتن کینه ها    2) اجر و پاداش الهی   3) عزت و سرافرازی 4) برقراری عدالت þ

68ـ خداوند طبق آیه 15 سوره حجر می فرماید: «و ما آسمان ها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق نیافریده ایم، و یقیناً قیامت فراخواهد رسید پس به خوبی صرف نظر کن.» اعتقاد به کدام گزینه را می فرمایند؟

1)              معاد þ  2) توحید  3) عدل    4) نبوت

69ـ شعر زیر مرتبط با کدام گزینه است؟

بنی آدم اعضای یک پیکرند            که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به در آورد روزگار      دگر عضو ها را نماند قرار

1)      سخن نیکو گفتن      2) احسان  3) عفو و گذشت    4) همیاری در کارهای نیک و ناهمیاری در کارهای ناپسند þ

70ـ سخن زیر در ارتباط با کدام گزینه است؟

«محمد (ص) پیامبر خداست، و کسانیکه با اویند، بر کافران سختگیر و با یکدیگر مهربانند.»

1)              اهتمام به امور مسلمانان þ 2) احسان 3) عفو و گذشت 4) عفت

71ـ .............. یعنی نابود شدن و به معنای بر بارد رفتن کار های نیک آدمی می باشد.

1)              حبط عمل þ 2) دچار شدن به گرفتاری و مصیبت    3) کفر به خداوند 4) ارتکاب گناه

72ـ کدام گزینه از گناهان کبیره نیست؟

1)              کشتن انسان بی گناه 2) عاق والدین 3) تهمت به زنان پاکدامن 4) خشم þ

73ـ دانشمندان اخلاق ............. و ............... را دو عامل اصلی روی آوردن به گناهان می دانند.

1)              شهوت و غضب þ  2) شهوت و طمع 3) طمع و ربا   4) ربا و غضب

74ـ کدام گزینه از مهم ترین راه های دوری از گناه نمی باشد؟

1)              یاد خدا و توجه به او    2) اعتراف به گناهان و پشیمانی از آن ها     3) یاد مرگ      4) هواپرستی þ

75ـ سخن زیر از کدام امام بزرگوار است؟

«به یاد داشته باشید که لذت ها از میان می روند، ولی عواقب آنها باقی می ماند.»

1)              امام علی (ع)    2) امام رضا (ع)    3) امام کاظم (ع)   4) پیامبر اکرم (ص)

76ـ کدام گزینه از آثار هوای نفس نمی باشد؟

1)              خواری و رسوایی    2) ضعف اراده 3) سختی ها و مشکلات 4) آشکار کردن عیب های آدمی þ

77ـ «آنکه هوایش بر عقلش غالب آید، فضیحتش آشکار می شود.» در ارتباط با کدام اثر هوای نفس می باشد؟

1)              خواری و رسوایی þ    2) پیروی از هوای نفس 3) ضعف اراده 4) سختی و مشکلات

78ـ .............. یکی از رذیلت های مهلک نفسانی است.

1)              پیروی از هوای نفس 2) ارتکاب گناه 3) طمع     4) غضب þ

79ـ کدام گزینه از آثار غضب می باشد؟

1)              نابود کردن عقل þ 2) خواری و رسوایی  3) ضعف اراده 4) پیروی از هوای نفس

80ـ طمع در زبان عربی به کدام معناست؟

1)              ناامیدی از مطلوب 2) امید به دستیابی به مطلوب þ 3) نابود شدن    4) هیچکدام

81ـ سخن زیر از کدام امام بزرگوار است؟

«همه خیر را در این دیدم که طمع خود را از آنچه در دست مردم است، قطع کنم.»

1)              امام علی (ع)    2) امام سجاد (ع) þ   3) امام هادی (ع)    4) امام کاظم (ع)

82ـ ................. آن است که انسان بخواهد نعمتی را که خداوند به دیگری داده، از او بگیرد.

1)              حسد þ      2) غضب   3) طمع 4) پیروی از هوای نفس

83ـ ................. آثار سوئی دارد و آدمی را به رفتار های ناپسند وامی دارد.

1)              غضب 2) حسد þ 3) پیروی از هوای نفس 4) طمع

84ـ کدام گزینه از آثار حسد نیست؟

1)      نابود کردن دین و ایمان    2) تحلیل بردن بدن ونابود کردن آن    3) از بین بردن آرامش 4) بیداری کینه های خفته þ

85ـ جمله زیر از کدام آثار حسد است؟

«حسد و خودبینی و فخر فروشی، آفت دین هستند.»

1)      نابود کردن دین و ایمان þ 2) تحلیل بردن بدن و نابود کردن آن 3) از بین بردن ارزش اعمال نیکو   4) از بین بردن آرامش

86ـ کدام گزینه از نشانه های حسد نیست؟

1)              تکبر   2) خباثت و پستی نفس 3) تعزز 4) نابود کردن عقل þ

87ـ کدام رذیلت اخلاقی باعث شد شیطان سر از اطاعت خداوند بپیچد و از درگاه الهی رانده شود؟

1)              تکبرþ  2) حسد  3) غضب 4) طمع

88ـ کدام گزینه از آثار تکبر نمی باشد؟

1) اختلال از توانایی فهم و درک انسان 2) خوار کردن بزرگان    3) عذاب الهی  4) نابود کردن عقل þ

89ـ «هرگاه مؤمن برادر مؤمنش را متهم کند، ایمان قلبی او از میان می رود، چنانکه نمک در آب از میان می رود.» این جمله در مورد کدام گزینه صدق می کند؟

1)              تهمت þ    2) سخن چینی 3) دروغ 4) دوزبانی

90ـ کدام گزینه از آثار لجام گسیختگی زبان نمی باشد؟

1)              قساوت قلب 2) برانگیختن فتنه ها 3) پاسخ های درشت شنیدن 4) اختلال در فهم و درک انسان þ

91ـ کدام گزینه از عوامل لجام گسیختگی زبان است؟

1)              عادت های نادرست  2) نابود کردن دین و ایمانþ    3) پرگویی   4) بی اندیشه سخن گفتن

 

 

 حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

«قلب احمق در پس زبان او و زبان عاقل در پس قلب اوست.»

 

 

 

 

 

 

برگرفته از minagar.blog.ir

 

 • ۹۵/۰۳/۰۵
 • رصد

نظرات (۳)

 • ارادتمند شما
 • باعرض سلام ، ادب و احترام
  بسیار بسیار ممنون
  انشاالله موفق، پیروز  و سربلند باشید..یاحق
 • محمد رفیع پور
 • سلام
  من به این قسمت سر زدم ولی متاسفانه هیچ سوالی نیستش و من نمیبینمش
  لطفا اصلاح کنید یا راهنمایی کنید مارو
  ممنون و متشکر
  سلام
  بسیار زیاد از وبلاگی که طراحی کردین تشکرمیکنم

  ارسال نظر

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی