رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۰

بسمه تعالی

نمونه سؤالات تستی تاریخ تحلیلی دانشگاه فرهنگ و هنر ترم 95- 94

با سلام خدمت دانشجویان محترم لطف نموده نمونه سؤالات را با دقت مطالعه و برای اطمینان بیشتر به کتاب هم مراجعه فرمائید با تشکر و آرزوی موفقیت کامل شما انشاءالله....

درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

فصل سوم ولادت: بعثت و دعوت

1-    نخستین دایه پیامبر اسلام که بود ؟

الف) حلیمه سعدیه                              ب) ثُوَیبه  کنیز ابوالهب                       ج) آمنه                                  د) الف وب

2-    حضرت محمد چند سال نزد حلیمه زندگی کرد ؟

الف) 3 سال                                           ب) 4 سال                                             ج) 2 سال                              د) 5سال

3-    حضرت محمد چند ساله بود که پدرش عبدا... از دنیا رفت ؟

الف) شش ماهه                                     ب) هفت ماهه                                       ج) دو ساله                            د) یک ساله

4-    حضرت محمد چندساله بود که مادرش آمنه از دنیا رفت ؟

الف) 6 ساله                                          ب) 5 ساله                                             ج) 4 ساله                             د) 3ساله

5-    جمله امروز من بی مادر شدم در مورد چه کسی است ؟

الف) فاطمه بنت اسد                           ب) آمنه بنت وَهب                               ج) خدیجه                             د) الف وب

6-    حضرت محمد در چه سنی با راهب مسیحی بُحیرا دیدار کرد ؟

الف) 12 سالگی                                    ب) 24 سالگی                                      ج) 15 سالگی                       د) 23سالگی

7-    پیمان حلف الفضول که حضرت محمد در آن شرکت کرد در چه مورد بود ودر چند سالگی او اتفاق افتاد ؟

الف) دادخواهی ستمدیدگان 20 سالگی                                                          ب) پیمان جوانمردی ونیکوکاری 19 سالگی

ج) دادخواهی ستمدیدگان 18 سالگی                                                                             د) پیمان جوانمردی ونیکوکاری 21 سالگی

8-    کشمکش قریش بر سرجایگذاری سنگ حجرالاسود در خانه ی کعبه در چند سالگی حضرت محمد اتفاق افتاد؟

الف) 25 سالگی                                    ب) 26 سالگی                                      ج) 23 سالگی                       د) 24سالگی

9-    خدیجه چند سال داشت که با حضرت محمد 25 ساله ازدواج کرد ؟

الف) 40 سال                                        ب) 35 سال                                          ج) 45 سال                           د) 25سال

10-                       اگر گوینده ای در روایت نام راوی را بیان نکند به این حدیث در اصطلاح چه می گویند  ؟

الف) مرسل                                            ب) رجال                                               ج) متواتر                               د) ب وج

11-                       دوره دعوت پنهانی حضرت محمد(ص) چند سال طول کشید ؟

الف) 2سال                                            ب) 3 سال                                             ج) 4 سال                              د) 5سال

12-                       اساس سازمان اجتماعی محمد(ص) در دوران دعوت پنهانی چه کسانی بودند؟

الف) حضرت علی وخدیجه وبلال                                                                      ب) حضرت خدیجه وزید وبلال

ج) حضرت علی وخدیجه و زید                                                                          د) ب و ج

13-                       برتری و اصالت از دیدگاه مکیان در آغاز اسلام بر چه اساس بود ؟

الف) مرد بودن و مسن بودن                                                                                               ب) آزاد بودن و مسن بودن

ج) آزاد بودن و اهل قریش بودن                                                                        د) الف وب


 

14-                       حل و فصل امور مهم اجتماعی در جامعه ی آغاز اسلام در کجا انجام می شود ؟

الف) دارالشورا                                       ب) دارالندوه                                         ج) خانه ی کعبه                   د) الف وب

15-                       در مهمانی پیامبر برای دعوت خویشان به اسلام چه کسی مهمانی را بر هم زد ؟

الف) ابوسفیان                                      ب) عمر                                                  ج) ابوجهل                             د) ابولهب

16-                       طبق آیة «و انذر عشیرتک الاقربین» تنها کسی که در دعوت از خویشان به اسلام، به پیامبر آری گفت چه کسی بود ؟

الف) حضرت علی                                 ب) زید                                                   ج) خدیجه                             د) بلال

17-                       دعوت اجتماعی و آشکار حضرت محمد در کجا آغاز شد ؟

الف) کوه صفا                                         ب) عرفات                                             ج) کوه مروه                          د) خانه ی کعبه

18-                       در تاریخ اسلام دعوت اجتماعی حضرت محمد به چه عنوانی مشهور است ؟

الف) یوم الانذار                                     ب) یوم الدار                                          ج) یوم الاعوه                        د) الف وب

19-                       کدام گروه مخالف دعوت توحید پیامبر بودند ؟

الف) مشرکان ومنافقان                       ب) یهودیان ومشرکان                         ج) مسیحیان                        د) الف وب

20-                       چه کسی برای ملاقات حضوری با حضرت محمد ومنحرف کردن او از گسترش اسلام انتخاب شد ؟

الف) ورقه بن نوفل                               ب) عماره بن ولید                                                ج) عتبه بن ربیعه                 د) ابوجهل

21-                       کدام آیه برای تسکین دل حضرت محمد و پاسخ به مسخره کنندگان است ؟

الف) کتاب فصلت آیاته قرانا عربیا                                                                    ب) انا کفیناک المستهزئین

ج) قالو ما لهذا الرسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق و...                        د) الف وب .

22-                       پیشنهاد ولیدبن مغیره برای  تهمت به حضرت محمد چه بود ؟

الف) شاعر                                             ب) دیوانه                                               ج) ساحر                                                د) کاهن

23-                       نخستین شهید  تاریخ اسلام چه کسی بود ؟

الف) بلال                                               ب) سمیه                                                               ج) یاسر                                 د) خباب

24-                       مهاجرت به حبشه در چه سالی انجام شد ؟

الف) 5 بعثت                                          ب) 4 بعثت                                            ج) 6 بعثت                             د) 3 بعثت

25-                       نماینده مسلمانان در سفر حبشه چه کسی بود ؟

الف) جعفربن ابی طالب                        ب) عمار                                                 ج) مالک اشتر                      د) بلال حبشی

26-                       نماینده مشرکان برای بر گرداندن مسلمانان از حبشه چه کسی بود ؟

الف) عمر وبن عاص                              ب) عماره بن ولید                                                ج) عتبه بن ربیعه                 د) ولیدبن مغیره

27-                       جعفر بن ابی طالب کدام سوره را برای نجاشی پادشاه حبشه در تصدیق ادعای خود خاند ؟

الف) علق                                               ب) مریم                                                 ج) قدر                                   د) شمس

28-                       مهاجران حبشه در چه سالی به مسلمانان مدینه پیوستند ؟

الف) هفت هجرت                                 ب) هفت بعثت                                      ج) پنج هجرت                      د) پنج بعثت

29-                       جریان شعب ابوطالب در چه سالی رخ داد ؟

الف) اول محرم سال 7 بعثت                                                                              ب) اول محرم سال 6 بعثت

ج) دوم محرم سال 7 بعثت                                                                                                د) دوم محرم سال 6 بعثت


 

30-                       پیشنهاد متمرکز شدن در شعب ابوطالب از طرف چه کسی بود ؟

الف) ابوطالب                                         ب) حضرت محمد                                 ج) حضرت علی                    د) الف وب

31-                       در کدام ماه مسلمانان حق داشتند از شعب ابوطالب خارج شوند ؟

الف) ذی حجه                                       ب) رجب                                                ج) رمضان                             د) الف وب

32-                       شعب ابوطالب در کجا قرار داشت ؟

الف) مروه                                               ب) کنارکوه صفا                                   ج) شمال کوه ابوقبیس        د) ب وج

33-                       مسلمانان آغاز اسلام چند سال در شعب ابوطالب ساکن بودند ؟

الف) 2سال                                            ب) 3 سال                                             ج) 4 سال                              د) 5سال

34-                       سال دهم بعثت به چه سالی مشهور است ؟

الف) عام الحزن                                    ب) عام المسلمین                                                ج) عام الفیل                         د) الف وب

35-                       چه کسانی در سال دهم بعثت از دنیا رفتند ؟

الف) خدیجه                                          ب) ابوطالب                                           ج) حمزه                                                د) الف وب

36-                       سفر به طائف برای گسترش اسلام در چه سالی رخ داد ؟

الف) شوال سال 10 بعثت                                                                                  ب) شوال سال 11 بعثت

ج) محرم سال 10 بعثت                                                                                     د) محرم سال 11 بعثت

37-                       برای تبلیغ اسلام حضرت محمد(ص) چه کسی را به عنوان مبلغ به یثرب روانه کرد ؟

الف) ابوطالب                                         ب) جعفر بن ابی طالب                         ج) مصعب بن عمیر              د) عمار

38-                       مصعب بن عمیر در کدام جنگ شهید شد ؟

الف) بدر                                                 ب) احد                                                  ج) خیبر                                 د) خندق

39-                       پیمان عقبه با چه کسانی ودر چه سالی بسته شد ؟

الف) با مسلمانان مکه 11 ذیحجه سال 11 بعثت                                                          ب)با مسلمانان مکه 13 ذیحجه سال 11 بعثت

ج) با مردم مدینه 13 ذیحجه ی سال 11 بعثت                                                             د) با مردم مدینه 11 ذیحجه سال 11 بعثت

40-                       مشرکان در شورای دارالندوه چه تصمیمی برای مهاجرت به یثرب گرفتند ؟

الف) به زنجیر کشیدن پیامبر                                                                                            ب) تبعید پیامبر

ج) کشتن پیامبر                                                                                                  د)به سیاه چال افکندن‏پیامبر

41-                       شبی که حضرت علی در خوابگاه پیامبر خفت چه نام دارد ؟

الف) لیله الرقائب                                  ب) لیله المبیت                                    ج) لیله القدر                         د) الف وب

42-                       پیامبر برای مهاجرت به یثرب در آغاز به کجا رفت ؟

الف) غار حرا                                          ب) غار ثور                                             ج) کوه منا                             د) کوه مروه

فصل چهارم: هجرت و حکومت

43-                       واژه هجرت ومشتقات آن چند بار در قرآن آمده است ؟

الف)  10بار                                           ب) 15 بار                                              ج) 20بار                                               د) 17بار


 

44-                       آغاز هجرت برای روز شمار تاریخ اسلام به چه دلیل است ؟

الف) اسلام وایمان بدون هجرت امکان پذیر نیست                                        ب) نمایان شدن ابعاد اجتماعی وسیاسی ومدنیت اسلام

ج) روز ولادت وبعثت ظرفیت چنین نام گذاری را نداشت                             د) الف وب

45-                       مسجدی که پیامبر در دهکده ی قبا بنا کرد چه نام دارد ؟

الف) مسجد التقوی                              ب) مسجد النبی                                   ج) مسجد سهله                   د) مسجد قُبا

46-                       پیامبر پس از ورود به یثرب در کجا ساکن شد ؟

الف) خانه ابو ایوب                                                                                                ب) خانه یکی از انصار

ج) خانه یکی از خَزرجیان                                                                                  د)خانه شخصی‏ازقبیله‏اوس

47-                       در نخستین نماز جمعه ، پیامبر از چه سخن گفت ؟

الف) اصول دین                                     ب) شرح رسالتش                                                ج) نحوه گسترش اسلام      د) الف وب

48-                       پیمان میان قبایل به چه مشهور است ؟

الف) پیمان برادری                                               ب) پیمان خیشاوندی                          ج) حَلف                                 د) پیمان برابری

49-                       بخش دوم منشور اساسی پیامبر چیست ؟

الف) مسلمانان امتی واحدند                                                                                              ب) ترک جنگ بین مسلمانان ویهود

ج) روابط اوس وخزرج                                                                                          د) بخش عمومی وجهانی

50-                       تنها تفاوت میان مسلمانان ویهودیان در جامعه ی نو پای اسلام چه بود؟

الف) پرهیز از جنگ با مسلمانان                                                                       ب) عمل به دین خود

ج) برابری وبرادری با مسلمانان                                                                         د) یاری به مسلمین در هنگام خطر

51-                       نژاد پرستی مصداق کدام گزینه درطول زندگی پیامبر در یثرب است  ؟

الف) یهودیان                                        ب) اشراف قریش                                  ج) مسلمانان                         د) الف وب

52-                       شرک مصداق کدام گزینه در طول زندگی پیامبر در یثرب است ؟

الف) یهودیان                                        ب) اشراف قریش                                  ج) مسلمانان                         د) الف وب

53-                       تعداد جنگ هایی که پیامبر خود فرماندهی آن‏ها را به عهده داشت چند عدد است ؟

الف) 9                                                    ب) 10                                                   ج) 8                                       د) 7

54-                       کدام برنامه ی  اقتصادی پیامبر در صورت سر پیچی حکم تعقیب حکومتی داشت ؟

الف) خمس                                            ب) دیات                                                ج) زکات                                د) صدقات


 

55-                       موارد استفاده ی صدقات و زکات چند مورد است ؟

الف) 9                                                    ب) 10                                                   ج) 8                                       د) 7

56-                       فلسفه ی جهاد در اسلام چیست؟

الف) برقراری عدالت                            ب) مصالح وآزادی مردم                     ج) اهداف سیاسی                                د) الف وب

57-            نوید پیروزی ،استقبال از رزمندگان ، طرح مسئله شهادت ، سهیم کردن زنان در جنگ ، دیدار از مجروحان و مصداق کدام گزینه است ؟

الف) تشویق به جهاد                                                                                           ب) بسیج نیروها

ج) افزایش روحیه ی سلحشوری                                                                       د) تدبیر جنگی

58-                       کدام گزینه از اصول جنگی پیامبر است ؟

الف) جمع آوری اطلاعات                                                                                    ب) استفاده از نیروی تبلیغاتی

ج) جنگ روانی با اصول اخلاقی                                                                         د) الف وج

59-                       کدام زن در جنگ اُحد شرکت داشته است ؟

الف) عایشه                                           ب) خدیجه                                            ج) نسیبه ی خزرجی           د) الف و ج

60-                       دلیل مهاجرت یهودیان به سرزمین حجاز کدام گزینه است ؟

الف) آشنایی با اقوام عرب                                                                                  ب) برتری نژادی به اعراب

ج) انتظار مسیح نجات دهنده                                                                           د) ب وج

61-                       کدام گروه در جنگ خندق به نفع قریش وارد جنگ شد و پیمان شکنی کرد ؟

الف) بنی نضیر                                      ب) بنی قریظه                                       ج) بنی قینقاع                      د) بنی مصطلق

62-                       معنای واژگانی منافق چیست ؟

الف) سوراخ مخفی                               ب) عهد شکن                                       ج) دورو                                  د) ریاکار

63-                       در جنگ تبوک منافقان به رهبری چه کسی از ارتش اسلام جدا شدند ؟

الف) حی بن اخطب                              ب) عبدا.. بن ابی                                   ج) بنی قریضه                       د) ب وج

64-                       اتحاد منافقان، اعراب بدوی در کدام جنگ اتفاق افتاد ؟

الف) تبوک                                             ب) بدر                                                   ج) احزاب                               د) خیبر

65-                       جنگ بدر در چه سالی به وقوع پیوست ؟ *

الف) 2 هـجری                                     ب) 3 هـجری                                       ج) 4 هـجری                        د) 5 هـجری

66-                       پیامبر در جنگ بدر چه کسی را جانشین خود در امور سیاسی و اجتماعی کرد ؟ *

الف) حضرت علی                                 ب) ابولبابه                                             ج) ابن مکتوم                       د) الف وب

67-                       جنگ احد در چه سالی اتفاق افتاد ؟ *

الف) 2 هـجری                                     ب) 3 هـجری                                       ج) 4 هـجری                        د) 5 هـجری

68-                       در کدام جنگ به دلیل سرپیچی یاران، مسلمان شکست خوردند ؟ *

الف) بدر                                                 ب) احد                                                  ج) خندق                               د) خیبر


 

69-                       نام دیگر جنگ احزاب چیست و در چه سالی رخ داد ؟ *

الف) خیبر5 هـجری                            ب) خیبر 4 هـجری                             ج) خندق 5 هـجری            د) خندق 4 هـجری

70-                       در کدام جنگ علی سردار قریشیان عمروبن عبدود را کشت ؟ *

الف) احزاب                                            ب) خندق                                              ج) خیبر                                 د) ا لف وب

71-                       جنگ خیبر در چه سالی رخ داد ؟ *

الف) 5 هـجری                                     ب) 6 هـجری                                       ج) 7 هـجری                        د) 8 هـجری

72-                       کدام جنگ در زمان پیامبر با سپاه روم در گرفت ؟ *

الف) موته                                               ب) حُنین                                               ج) طائف                                د) بدر

73-                       جنگ موته به چه دلیل آغاز شد ؟ *

الف) کشته شدن حارث بن عمیر                                                                       ب) کشته شدن زید بن حارثه

ج) کشته شدن جعفر ابی طالب                                                                         د) کشته شدن عبدا... بن رواحه

74-                       جنگ موته در کدام سال در گرفت ؟ *

الف) 7 هـجری                                     ب) 8 هـجری                                       ج) 9 هـجری                        د) 10 هـجری

75-                       پس از فتح مکه چه کسی بنام امیر مکه معرفی شد ؟ *

الف) عُتاب بن اسید                             ب) معاذبن جبل                                   ج) ابولبابه                             د) ابن مکتوم

76-                       نامه پیامبر به زمامداران جهان در چه سالی نوشته شد ؟

الف) محرم7 هـجری                           ب) محرم 6 هـجری                            ج) صفر7 هـجری                                د) صفر6 هـجری

77-                       از میان 185 نامه ی پیامبر برای دعوت به اسلام چند عدد برای پادشاهان وبزرگان قبایل است ؟

الف) 68 نامه                                         ب) 65 نامه                                           ج) 67 نامه                            د) 66 نامه

78-                       صلح حدیبیه به چه مشهور است ؟

الف) فتح المبین                                   ب) فتح الفتوح                                     ج) مباهله                              د) الف وب

79-                       کدام سوره پس از فتح مکه نازل شد ؟

الف) توبه                                                ب) انفال                                                ج) برائت                                د) الف و ج

80-                       حجه الوداع در چه زمانی رخ داد ؟

الف) 18 ذیحجه ی سال 10 هـجری                                                                               ب) 18 ذیحجه ی سال 11 هـجری

ج) 17ذیحجه ی سال 10 هـجری                                                                   د) 17 ذیحجه ی سال 11 هـجری

81-                       پیامبر چه کسی را برای گسترش اسلام راهی صنعا کرد ؟

الف) معاذبن جبل                                                 ب) انس بن مالک                                                 ج) ابورهم غفاری                  د) ابن مکتوم  

فصل پنجم: از سقیفه تا عثمان

82-                       پیامبر در اواخر عمر  خود فرماندهی سپاه را برای جنگ با روم به چه کسی داد ؟

الف) عمر                                                ب) ابوبکر                                               ج) سعد وقاص                      د) اسامه

83-                       دلیل جلوگیری حاضران از نوشتن نامه ی  جانشینی بوسیله پیامبر چه بود؟

الف) بیماری پیامبر                                                                                              ب) تهمت هزیان گفتن به پیامبر

ج) واقعه ی غدیر                                                                                                  د) الف و ج

84-                       در روز ثقیفه کدام قوم وارد مدینه شد و با ابوبکر بیعت کرد ؟

الف) بنی اسلم                                      ب) بنی قریضه                                      ج) بنی قینقاع                      د) ب وج

85-                       آخرین برگ پیروزی برای جانشینی پیامبر در ثقیفه چه بود ؟

الف) کهن سالی                                    ب) قریشی بودن                                   ج) مهاجربودن                      د)پیش قدمی در اسلام

86-                       نخستین کسی که در ثقیفه با ابوبکر بیعت کرد که بود ؟

الف) عمر                                                ب) سعد ابی وقاص                               ج) بشیربن سعد                   د) عبدا...عمر  

87-                       چه کسی هرگز با ابوبکر بیعت نکرد ؟

الف) رئیس قبله خزرج سعدبن عباده                                                                               ب) رئیس قبیله اوس

ج) نجرانیان                                                                                                          د) الف وب

88-                       ابوبکر در چند سالگی به خلافت رسید ؟

الف) 60 سالگی                                    ب) 65 سالگی                                      ج) 70 سالگی                       د) 75 سالگی

89-                       دلیل سرزنش مخالفت ابوقحافه پدر ابوبکر با کار او چه بود ؟

الف) پذیرفتن خلافت                                                                                          ب) آزاد کردن بردگان با بخشی از دارایی خود

ج) شرکت نکردن در مراسم تدفین پیامبر                                                      د) ب وج  

90-                       دو پدیده که در زمان خلافت ابوبکر شکل گرفت چیست ؟

الف) نپرداختن زکات ومشروع ندانستن ابوبکر                                                               ب) مشروع ندانستن ابوبکر وباز گشت از دین

ج) بازگشت از دین وادعای نبوت کردن                                                            د) بازگشت از دین ونپرداختن زکات

91-                       کدام فرد در زمان ابوبکر از پرداخت زکات سر باز زد ؟

الف) عمربن خطاب                               ب) مالک بن نویره                                ج) خالدبن ولید                    د) بشیر بن سعد

92-                       دلیل مصالحه علی (ع) و پیروانش با خلیفه چیست؟

الف) پایمال شدن رنج‏های پیامبر                                                                     ب) هجوم به خانه ی فاطمه زهرا(س)

ج) محترم شمردن پیکر رسول خدا ورفتن به ثقیفه                                     د) الف وب

93-                       فدک در کجا قرار دارد و در چه سالی به مسلمانان واگذاشته شد ؟

الف) جنوب خیبر 7 هجری                                                                                 ب) 250 کیلومتری یثرب 5 هجری

ج) شمال خیبر6 هجری                                                                                     د) 250 کیلومتری یثرب 8 هجری  

94-                       حکم اموالی مانند فدک در اسلام چیست  ؟

الف) انفال                                              ب) خمس                                               ج) زکات                                د) الف وب

95-                       مهم‏ترین تصرف اقتصادی ابوبکر در تاریخ چیست ؟

الف) هجوم به خانه فاطمه ی زهرا(س)                                                             ب) بیعت گرفتن به اجبار از علی

ج) گرفتن باغ فدک                                                                                             د) ب وج

96-                       لقد جئت شیئاً فربّاً از زبان کیست ودرباره چه موضوعی است؟

الف) فاطمه زهرا ، فدک                                                                                       ب) فاطمه زهرا ، هجوم به خانه ی او

ج) علی(ع)، فدک                                                                                                د) علی(ع) ، هجوم به خانه ی فاطمه زهرا

97-                       پیامبر پس از کدام آیه فدک را به فاطمه ی زهرا بخشید ؟

الف) فات ذی القربی حقه                                                                                    ب) کتب علیکم اذاحضراحدکم

ج) وانی خفت الموالی من ورائی                                                                         د) فهب لی من لدنک ولیا

98-                       چه کسی نامه ی ابوبکر  در باره تملک فدک به فاطمه ی زهرا را پاره کرد ؟

الف) عثمان                                           ب) عمر                                                  ج) خالدبن ولید                    د) ب و ج

99-                       خلافت ابوبکر بن قحافه چند سال طول کشید ؟

الف) 2 سال                                           ب) 3 سال                                             ج) 5 سال                              د) 4 سال

100-                   خلافت عمر چند سال طول کشید؟

الف) 10 سال                                        ب) 11 سال                                          ج) 9 سال                              د) 8 سال

101-                   نخستین خلیفه ای که امیر المومنین خوانده شد کیست ؟

الف) عمربن خطاب                               ب) ابوبکر بن قحافه                             ج) عثمان بن عفان              د) ب و ج

102-                   فتح فلسطین در زمان کدام خلیفه انجام شد؟

الف) عمر                                                ب) ابوبکر                                               ج) عثمان                              د) علی

103-                   در زمان کدام خلیفه قحطی شد ومردم به خوردن مردار روی آوردند ؟

الف) سال 5 هجری خلافت عمر                                                                         ب) سال 5 هجری خلافت ابوبکر

ج) سال 6 هجری خلافت عمر                                                                            د) سال 6 هجری خلافت ابوبکر

104-                   اشغال ایران وجدا سازی شام ومصر از امپراطوری روم در زمان کدام فرد اتفاق افتاد ؟

الف) ابوبکر                                            ب) عثمان                                              ج) عمر                                   د) علی

105-                   سبب اصلی کشته شدن عمر بن خطاب بدست فیروز چیست ؟

الف) رفتار تبعیض آمیز مغیره با فیروز                                                                             ب) هم پیمانی مغیره با امویان

ج) شیوه سیاسی واقتصادی عمر                                                                      د) رفتار تبعیض آمیز امیر کوفه با مردم

106-                   در زمان هجوم مسلمانان به ایران چه کسی پادشاه ایران  بود ؟

الف) انوشیروان                                                                                                     ب) خسروپرویز

ج) یزد گرد سوم ساسانی                                                                                   د) یزد گرد دوم ساسانی

107-                   فرمانده سپاه ایران در جنگ قادسیه کیست ؟

الف) رستم فرخ زاد                              ب) یزد گرد سوم                                  ج) فرخ هرمز                         د) هُرمزدان 

108-                   نبرد مسلمانان وایرانیان در قادسیه چند روز طول کشید ؟

الف) 4 روز                                             ب) 5 روز                                               ج) 6 روز                                د) 7 روز


 

109-                       منع حدیث در زمان کدام خلیفه شدت یافت ؟

الف) عمر                                                ب) ابوبکر                                               ج) عثمان                              د) الف وب

110-                       عثمان بن عفان در چند سالگی به خلافت رسید؟

الف) 70 سالگی                                    ب) 60 سالگی                                      ج) 65 سالگی                       د) 75 سالگی

111-                       روش به خلافت  رسیدن عثمان چگونه بود ؟

الف) وصعت عمر                                   ب) با جنگ ودرگیری                          ج) شورای خلافت خلیفه ی دوم       د) الف وب

112-                       عثمان بن عفان چند سال خلافت کرد ؟

الف) 10 سال                                        ب) 11 سال                                          ج) 12 سال                           د) 18 سال

113-                       کدام یک از یاران پیامبر به جرم انتقاد از عثمان وبنی امیه مورد آزار قرار گرفت ؟

الف) عماریاسر                                      ب) ابوذر غفاری                                    ج) مالک اشتر                      د) محمدبن ابی بکر

114-                       حکومت خلیفه ی سوم ابوذر را به کدام بلاد تبعید کرد ؟

الف) نجران                                            ب) طائف                                                ج) ربذه                                  د) کوفه 

115-                       خزانه دار عثمان در زمان خلافت چه کسی بود ؟

الف) ابن مسعود                                    ب) ابی العاص                                        ج) ابی سرح                          د) مروان بن حکم

116-                       خزانه دار ابوبکر در زمان خلافت چه کسی بود ؟

الف) ابن مسعود                                    ب) ابی العاص                                        ج) ابی سرح                          د) ابو عبیده جراح

117-                       فرمانده ی نظامیان در زمان ابوبکر کیست ؟

الف) ابو عبیده جراح                            ب) عثمان بن عفان                              ج) خالدبن ولید                    د) زید بن ثابت

118-                       کدام یک از کارگزاران خلیفه دوم به دروغ گویی وتدلیس شهره است ؟

الف) ابو هریره                                       ب) ابو عبیده جراح                              ج) خالدبن ولید                    د) عمروبن عاص 

119-                       کدام کارگزار خلیفه دوم با آوردن هفتاد بیت شعر پیش از اسلام پیامبر را هجو کرد ؟

الف) ابو هریره                                       ب) ابو عبیده جراح                              ج) خالدبن ولید                    د) عمر وبن عاص 

120-                       خلیفه دوم چه کسی را از گروه مولفه قلوبهم خارج و فرماندار شام کرد ؟

الف) عمر وبن عاص                              ب) معاویه بن ابی سفیان                    ج) خالدبن ولید                    د) عتاب بن اسد

121-            این جمله از کیست وخطاب به چه کسی گفته شد؟ «خلافت را مانند توپ به یکدیگر به ارث بسپارید که من همواره در آرزوی این روز بودم»

الف) ابو سفیان، خطاب به بنی امیه                                                                  ب) عثمان ، خطاب به بنی امیه

ج) ابو سفیان ، خطاب به عثمان                                                                        د) عمربن خطاب ، خطاب به عثمان

122-                       شیخین چه کسانی اند ؟

الف) ابوبکر وعمر                                  ب) عمر وعثمان                                    ج) عثمان ومعاویه                                د) الف وب 

123-                       حکم جمع آوری قرآن پس از جنگ یمامه را چه کسی داد ؟ *

الف) عمر                                                ب) ابوبکر                                               ج) عثمان                              د) حضرت علی

124-                       حکم یکی کردن مصاحف قرآن را چه کسی داد؟ *

الف) عمر                                                ب) حضرت علی                                    ج) عثمان                              د) ابوبکر 

125-                       فرمانده ی حوزه ی مصر در زمان خلیفه دوم کیست ؟

الف) عمر وبن عاص                              ب) معاویه بن ابی سفیان                    ج) ولید بن عقبه                                  د) مروان بن حکم 

فصل ششم: نگاهی به حکومت امام علی بن ابی طالب ( ع )

126-                       آیه ی والسابقون السابقون اولئک المقربون در مورد چه کسی است ؟

الف) پیامبر(ص)                                   ب) حضرت علی                                    ج) حضرت خدیجه               د) حضرت زهرا

127-                       عمربن عبدود در کدام جنگ به دست حضرت علی کشته شد  ؟

الف) خندق                                            ب) خیبر                                                ج) بدر                                    د) احد

128-                       کدام گزینه طبق دیدگاه پیامبر از عبادت جن وانس برتر است ؟

الف) کشته شدن عمربن عبدود بدست حضرت علی                                     ب) کندن در خیبر بدست حضرت علی

ج) خابیدن حضرت علی در خابگاه  پیامبر                                                      د)  الف وب

129-            گفتار لاعطین الرایه غدادً رجلاً یحب ا... ورسوله ویحبهٌ ا... ورسوله یفتح ا... علی یدیه کرار غیر فرار»» در مورد کیست و در کدام جنک گفته شده است ؟

الف) حضرت علی ، بدر                        ب) حضرت علی ،خیبر                        ج) پیامبر ، احد                    د) پیامبر ، خندق

130-                       جمله تو همیشه دشمن اسلام ومسلمانان بوده ای را حضرت علی خطاب به چه کسی گفت ؟ *

الف) معاویه                                           ب) عمربن خطاب                                 ج) عثمان بن عفان              د) ابو سفیان

131-                       حضرت علی در مورد چه کسی گفت که لغزش‏ها وپوزش خواهی‏هایش فراوان بود ؟

الف) عمربن خطاب                               ب) ابوبکربن قحافه                              ج) عثمان بن عفان              د) ابوسفیان

132-                       چرا حضرت علی که از اعضای شورای شش نفره بود با عثمان بیعت کرد  ؟

الف) چون اعضای شورا مصر بودند بر کشتن شخصی که مخالفت کند

ب) گروهی که رای عبدالرحمان بن عوف در آن گروه بود مقدم بود

ج) خلیفه باید به روش شیخین رفتار می کرد                                                                د) ب و ج

133-                       خیفه دوم دیوان اداری خود را بر چه اساس تنظیم می کرد ؟

الف) سوابق اسلا می                            ب) ترکیب قبیله ای                             ج) وابستگی به حکومت      د) الف وب

134-                       موالی به چه معنا است ؟

الف) سرزمین‏های فتح شده              ب) اسیران آزاد شده                           ج) غنایم بدست آمده         د) ثروت

135-                       پیدایش شکاف‏های اجتماعی از دوران کدام خلیفه آغاز شد ؟

الف) عمربن خطاب                               ب) عثمان بن عفان                              ج) ابوبکر بن قحافه              د) الف وب

136-                       تبعیض در بیت المال از بدعت‏های کدام خلیفه بود ؟

الف) عثمان                                           ب) عمر                                                  ج) ابوبکر                               د) الف و ج

137-                       کاتب حکومت حضرت علی که بود ؟

الف) مالک اشتر                                   ب) محمد ابوبکر                                   ج) عمار یاسر                        د) عبدا... بن ابی

138-                       پدر ولیدبن عقبه در کدام جنگ بدست حضرت علی کشته شد؟

الف) احد                                                ب) خندق                                              ج) بدر                                    د) خیبر

139-                       حضرت علی در نامه به محمد ابوبکر گفت که من از چه چیز بر امت پیامبر می ترسم ؟

الف) مشرک                                          ب) منافق                                              ج) خائن                                 د) ب و ج

140-                       ناکثین در دیدگاه حضرت علی چه کسانی‏اند ؟

الف) آنان که از جهاد گریختند                                                                          ب) آنان که بیت المال را به ناحق گرفتند

ج) آنان که عهد شکنی کردند                                                                           د) ب وج

141-                       قاسطین در دیدگاه علی چه کسانی اند ؟

الف) مشرکین                                       ب) منافقین                                          ج) ستمگران                         د) کافران

142-                       شعله ی جنگ جمل بوسیله ی چه کسانی افروخته شد ؟

الف) ناکثین                                           ب) مارقین                                            ج) قاسطین                           د) الف وب

143-                       شعله جنگ صفین بوسیله چه کسانی افروخته شد؟

الف) ناکثین                                           ب) مارقین                                            ج) قاسطین                           د) ب و ج

144-                       جنگ صفین به چه بهانه ای راه افتاد ؟

الف) کشته شدن عثمان                                                                                     ب) عدالت حضرت علی 

ج) تبعیض در بیت المال از دید گاه شامیان                                                    د) ب و ج

145-                       جنگ جمل به چه بهانه ای به راه افتاد ؟

الف) کشته شدن عثمان                                                                                     ب) تبعیض در بیت المال از دید گاه شامیان

ج) عدالت حضرت علی                                                                                        د) ب و ج

146-                       چه کسی عایشه را از رفتن به بصره بر حذر داشت؟

الف) معاویه                                                                                                           ب) ام سلمه همسر پیامبر اکرم (ص)

ج) طلحه                                                                                                                                د) زبیر

147-                       از دید گاه حضرت علی جنگ صفین ادامه ی کدام جنگ در زمان پیامبراست ؟

الف) خیبر                                              ب) خندق                                              ج) بدر                                    د) احد

148-                       مارقین مصداق کدام گزینه است ؟

الف) شامیان                                         ب) خوارج                                              ج) طلحه وزبیر                     د) عایشه

149-                       دلیل فتنه مارقین و جنگ نهروان چیست ؟

الف) نا آگاهی از سنت پیامبر             ب) ضعف فکری                                    ج) عدم عمل به قرآن          د) الف وب

150-                       حضرت علی غیر ازخود، مسلمانان را از جنگ با کدام گروه بر حذر می داشت  ؟

الف) ناکثین                                           ب) قاسطین                                          ج) مشرکین                          د) مارقین

 

  • ۹۳/۱۰/۲۲
  • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی