رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

  • ۰
  • ۰
                                                                               باسمه تعالی

نمونه سؤالات درس اندیشة اسلامی (2) کلاس یک‌شنبه ساعت 15/11 صبح، دانشگاه فرهنگ و هنر ترم 93- 94


1. *دین را تعریف کنید؟
دین در لغت به معنی فرمان ، خضوع،پیروی ، اطاعت ، ستم و جزا می باشد. در اصطلاح مجموعه عقاید و قوانین و مقررات عملی و اخلاقی است که خداوند از طریق پیامبران برای هدایت و سعادت انسانها نازل فرموده که عمل به آن موجب سعادت دنیا و آخرت انسان میگردد.
2. *تعریف دین از دیدگاه قران را بیان کنید؟.
دین از دیدگاه قران در نزد خدا اسلام است یعنی تسلیم در برابر خدا بودن
3. *اولین شریعت توسط چه کسی ارائه شد و آخرین شریعت کدام می باشد؟
خداوند به وسیله حضرت نوح(ع)اولین شریعت را برای هدایت انسانها نازل فرمود .آخرین و کامل ترین شریعت نیز شریعت پیامبر گرامی اسلام (ع) است.
4. حضرت موسی و برادرش هارون برای اثبات صحت ادعای خود به چه چیز متوسل شدند؟
سحر وجادو... معجزه آوردن ...شاهد.... ید بیضا
5. ساحران در مقابل معجزه حضرت موسی (ع) چه کردند؟
ساحران جمع شدند تا معجزه حضرت موسی)ع( را خنثی کنند اماموفق نشدند و چون ضعف خود را در برابر معجزات او دریافتند به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی(ع) ایمان آوردیم

6. وقتی سپاه فرعون به بنی اسرائیل نزدیک شد خداوند به حضرت موسی(ع) چه دستوری داد؟
خداوند متعال وحی نمود عصای خود را به دریا زند . حضرت موسی(ع) نیز چنین کرد و دریا شکافته شد و خشک گردید و بنی اسرائیل به آسانی از آن عبور کردند.
7. وقتی غیبت حضرت موسی(ع) به اذن پروردگار طولانی شد چه اتفاقی برای مردم افتاد؟
فردی بنام سامری با سو استفاده از جهالت و پیشینه بت پرستی از زر و زیور آنان گوساله ای زرین ساخت که صدایی نیز از آن خارج می شد و بدین ترتیب مردم را به پرستش و عبادت آن دعوت کرد.
8. *آیا قوم بنی اسرائیل به دستور حضرت موسی(ع) به سرزمین فلسطین رفتند؟چرا؟
خیر زیرا بنی اسرائیل سالها به زندگی ذلت بار خو کرده بودند و ورود به آن سرزمین نیز با مشقت هایی همراه بود . به موسی گفتند که در آن سرزمین قومی ظالم زندگی می کنند و ما هرگز به آن شهر نمی رویم مگر آنکه آنها این شهر را ترک گویند.
9. *حضرت موسی (ع) در چه سنی و در کجا درگذشت؟
درسن 121 سالگی و درمکانی بنام موآب در حوالی دریای میت رحلت نمودند.
10. چه کسی بیت المقدس را فتح کرد؟
یوشع بن نون
11. صهیون درکجا واقع شده و در چه عصری بود؟
صهیون نام تپه ای در اورشلیم که در زمان شکوفایی دولت بنی اسرائیل در عصر حضرت داود و حضرت سلیمان ، مرکز نظامی بوده است.
12. *چگونگی پیدایش صهیونیسم را شرح دهید؟
صهیونیسم عنوان بخشی است که طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه بنی اسرائیل در این سرزمین است.

13. دلیل اینکه خداوند می خواست پسری به حضرت مریم عطا نماید چه بود؟
خداوند می خواست این حادثه آیت و رحمتی باشد از جانب او برای مردم . تولد این فرزند مورد مشیت و قضای حتمی الهی است
14. حضرت مریم در مقابل اعتراضات مردم نسبت به فرزندش چه کرد؟
سکوت پیشه کرد و به آنها فهماند که اگر طالب حقیقت هستند با نوزادش سخن بگویند
15. پس از اینکه عیسی مسیح در زمانی که نوزاد بود لب به سخن گشود مردم چه کردند؟
پس از سخنان کودک مردم دریافتند که این کودک با خواست خدا خلق شده و نسبت به دیگران امتیازات والایی دارد و از این رو باید از ملامت و سرزنش مریم دست بشویند.
16. *در مورد کتاب مقدس توضیح دهید
مجموعه ای از نوشته های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه ، و یهودیان بخشی از آن کتاب را کتاب آسمانی خود می دانند
17. *در زبان فارسی و عربی کتاب مقدس را به چه عنوانی می خوانند؟
به اعتقاد مسیحیان به دو عهد و پیمانی که خدا با انسان بسته اشاره دارد.( عهدین ) در زبان فارسی و عربی عنوان الف) عهد قدیم ب )عهد جدید
18. *تعریف عهدقدیم
در عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد
19. *عهد قدیم با چه کسی بسته شده و درچه زمان تجدید شد و چه زمانی پایان پذیرفت ؟
عهد قدیم ابتدا با حضرت ابراهیم بسته شد و در زمان حضرت موسی تجدید گردید. با ظهور حضرت عیسی پایان پذیرفت .

20. *تعریف عهد جدید
بعد از عهد قدیم خداوند عهدی دگر با انسان بست به‌نام عهد جدید که این عهد جدید پیمان بر سر محبت خدا و عیسی مسیح (ع)است.
21. *واژه عهد قدیم توسط چه کسی نامگذاری شد ؟
الف)ترتولیان ×××ب )میلتوس، اسقف ساردس ج)مرقس د)پطرس
22. *واژه عهد جدید توسط چه کسی نامگذاری شد ؟
الف ) متی ب )لوقا ج)پولس ×××د)ترتولیان
23. یهودیان معتقدند خدا تنها کدام پیمان را با انسان بسته است ؟
پیمان عهدین .... عهد جدید ..... ×××عهد قدیم.شریعت.
24. *کتاب عهد قدیم شامل چه مطالبی می باشد؟
مطالبی ازقبیل تاریخ ، شریعت ، حکمت ، مناجات ، شعرو پیشگویی
25. کتاب عهد قدیم در چه قرنی ترجمه گردیدو به چه زبانی نگارش و ترجمه گردید؟
در قرن سوم پیش از میلاد صورت گرفته( 300 سال قبل از عیسی مسیح (ع)) این مجموعه اول به زبان عبری نگاشته شده و بعد به زبان یونانی ترجمه شد
26. *چرا کتاب قدیم معروف به هفتادین می باشد؟
زیرا مترجمان آن 70 نفر از عالمان یهود بوده اند معروف به سبعینه یا هفتادین شد
27. نسخه جدید ونسخه قدیم چیست؟
نسخه جدید که به لاتین ترجمه شده سبعینه نام دارد و نسخه قدیم به زبان عبری با لهجة آرامی است .
28. یهودیان کدام نسخه را جزء کتاب مقدس می دانند ؟
یونانی......... عبری........ عبری و یونانی.......... عربی

29. *در مورد کتاب شریعت توضیح دهید؟
کتاب شریعت یا تورات که شامل بر پنج دفتر اول کتاب مقدس بود و معروف به اسفار خمسه است یهودیان این کتاب را منسوب $به حضرت موسی می دانند زیرا در پایان کتاب وفات حضرت موسی و عزاداری بنی اسرائیل آمده است$
30. یهودیان کدام کتاب را منسوب به حضرت موسی می دانند؟
کتاب مکتوبات..... کتاب انبیا...... ××کتاب شریعت یا تورات.......... کتاب نامه‌ها......
کتاب انجیل
31. *کتاب اسفار خمسه شامل چه کتابهایی می باشد؟
سفر پیدایش ، سفر لاویان ،سفر خروج ، سفر اعداد ، سفر تثنیه
فصل دوم ..

32. *فلسفه بعثت پیامبران از دیدگاه امام رضا را نام ببرید ؟
از آنجا که قوای فکری بشر قادر به درک سود و زیان نیست و خداوند نیز برتر از آن است که خود بر انسان تجلی نماید و با آنان سخن بگوید ناگزیر رسول خدا بین او و مردم واسطه می شود تا امر و نهی و آداب او را به آنان انتقال دهد و آنان را به سود و زیان خود آگاه سازد زیرا در خلقت آنان چیزی وجود نداشت تا بوسیله آن بتوانند نیازهای خود را بشناسند.
33. *اهداف بعثت پیامبران را بر شمرید؟
الف-یادآوری فطریات
ب-آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست
ج-دعوت به توحید
د-برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری
ه-آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیر آنان
و-بشارت و انذار
ز-علاج امراض روحی
م-به کمال رساندن فضایل اخلاقی
34. *برخی از دستورهای اخلاقی پیامبر را نام ببرید؟
احسان به پدر و مادر، نکشتن بی گناهان، نکشتن فرزندان به دلیل بیم از تنگدستی ، دوری جستن از کارهای زشت ، حفظ اموال یتیم ، پرهیز از کم کاری و کم فروشی ، برپایی حق ، عدالت و تقوی و پاکی ، پرهیز از ظلم ، وفای به عهد ، شرک نورزیدن به خدا ، راستگویی ، پرهیز از تهمت
35. *وحی در لغت را بنویسید و نیز وحی در اصطلاح را شرح دهید؟ در لغت هر نوع ادراک و تفهیم سری را وحی گویند.
وحی در اصطلاح آگاهی ویژه ای است که خداوند آن را در اختیار پیامبران نهاده تا از آن طریق پیام ها و تعالیم خود را به انسان برساند ماهیت و حقیقت این نوع وحی بر ما مجهول و یکی از مصادیق عالم غیب است که باید بدان ایمان آورد


36. *معنای لغوی و اصطلاحی معجزه را شرح دهید؟
واژه معجزه برگرفته از واژه عجز به معنای ضعف و ناتوانی است و به معنای ناتوان کننده و به عجز در آورنده است
اما در اصطلاح به عمل خارق العاده ای معجزه می گویند که پیامبران الهی برای اثبات ادعای نبوت خویش انجام می دهند به گونه ای که مردم را به آوردن مثل یا مقابله با آن دعوت می کنند و از این سو مردم از انجام آن عاجز و ناتوانند.
37. *معجزه باید دارای چه شرایطی باشد؟
الف- اموری خارق العاده است که مطابق قوانین عادی و جاری طبیعت نیست
ب-عملی معجزه است که همراه نبوت و همچنین مطابق خواسته او باشد
ج-معجزه باید همراه با دعوت به مقابله یا تحدی باشد 

38. *اسباب عصمت پیامبران چیست؟
عصمت پیامبران الهی به سبب شایستگی ذاتی،مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها، واز سویی عنایات و توجهات خداوند است.
39. آیه ی شریفه یا ایها الرسول ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته دلالت به چه امری دارد؟
این آیه آشکارا بر توانایی پیامبر برای عصیان و نافرمانی خدا دلالت می کند.اگر فرد معصوم برانجام گناه قدرت نداشت خداوند نمی فرمود که ای پیامبر اگر چنین کاری را انجام ندهی رسالت خدا را ابلاغ نکرده ای.

40. جامعیت دین به چه معناست؟
جامعیت دین بدین معناست که دین اسلام به همه ی این ابعاد(فردی واجتماعی ، جسمی و روحانی ،دنیوی و اخروی....) نظر دارد و برای تمامی آنها متناسب با نیازهای انسان قوانین عام و خاص وضع نموده است..
41. *فرموده ی امام علی(ع) را درباره ی دین بیان فرمایید
پس قرآن فرماندهی است و بازدارنده.....{خدا}دین خود را به وسیله آن به کمال رساند و جان پیامبر خویش را هنگامی ستاند که از رساندن احکامی که موجب رستگاری آفریدگان است فارغ ماند.
42. *سکولاریسم را تعریف کنید
سکولاریسم در اصل مفهمومی غربی است که توصیف گر نوعی تفکر خاص در باب جهان و انسان و تدبیر جامعه است که در شرایط خاص جامعه غربی رخ نموده است.این وازه در زبان فارسی به معنای دنیا مداری و دنیا محوری و دین گریزی و دین جدایی است.
43. کدام مورد از موارد ضرورت نبوت صحیح میباشد؟
 الف:هدف از آفرینش هر موجودی رسیدن به کمال مطلوب خود است.
ب:عدالت خدا باعث رسیدن انسان به کمال مطلوب انسانی می شود.
ج:شناخت این جهان و رسیدن به راه سعادت مختص شناخت عقل و حس و علوم بشری است.
د:هر سه مورد
44. چرا خداوند پیامبران را برانگیخت تا تعالیم مورد نیاز برای سعادت و کمال آدمی را از طریق آنان ابلاغ کند
الف:فکر و اندیشه بشری قدرت تشخیص سود و زیان آدمی را نداشت.
ب:هر فردی شایستگی دریافت وحی را ندارد.
ج:هدف از ارسال رسولان آموزش تعالیم خداوندی است.
 د:گزینه الف و ب
45. *معجزه به چه معناست؟
 الف: از واژه ی عجز به معنای ضعف و ناتوانی است
ب: امر خارق العاده ای که همراه با دعوت نبوت و تحدی نباشد.
ج: حقیقتی اشکار و حضوری است.
د: ارتباط پیامبر با خداست
46. *امور خارق العاده ای که همراه با دعوی نبوت و تحدی نباشد چه نامیده می شود؟
الف: معجزه ج: امامت
 ب: کرامت د: وحی
47. عصمت در لغت به چه معناست؟
به معنای منع کردن نگهداری و مصونیت
بازداشتن
48. *علم گرایی را تعریف کنید؟
به معنای اعتقاد به لزوم محوریت علوم تجربی و روش تجربی در همه شئون زندگی. سکولارها معتقدند که براساس علم تجربی می‌توان به تدبیر جامعه پرداخت.
49. *عقل گرایی را تعریف کنید؟
به این معنا که همه رفتارها و عقاید باید مبتنی بر عقل باشد، نه احساسات یا عقاید دینی. به نظر سکولاریسم عقل آن عقلی است که از مبانی دینی بهره نمی‌گیرد.
50. *معنای لغوی و اصطلاحی لیبرالیسم را بیان کنید؟
به معنای آزادی خواه و آزادمنشی است.
لیبرال فردی است که به آزادی و اختیار و قدرت انتخاب انسان‌ها اعتقاد دارد.
51. *مبانی و ارزش‌های لیبرالیسم را بیان کنید؟
ـ فرد گرایی ـ آزادی ـ عقل گرایی ـ تساهل
ـ عدالت و برابری حقوق انسان ها
52. نام پدر و مادر حضرت مریم چیست؟
پدرش عمران و مادرش حنّة نام دارد
53. پس از مرگ عمران چه کسی اداره حرم را بدست گرفت ؟
 ذکریا....... یحیی......... حضرت مریم ع...... عمران.
54. چه کسی سرپرستی حضرت مریم ع را برعهده گرفت؟
حنه..... ×× ذکریا..... یحیی ..... عمران
55. حضرت عیسی در چه سنی به رسالت رسید؟
از بدو تولد.......÷÷÷ سی سالگی....... بیست وهشت سالگی....... 121 سالگی
56. چرا یهودیان نسبت به حضرت عیسی خشمگین شدند؟
زیرا حضرت عیسی برای تبلیغ آیین خود به نقاط مختلف سفر می کرد و مردم را به آیین خود می خواند و شفای مرضی و احیای اموات می‌کرد و در نتیجه هر روز تعداد پیروان اوزیاد تر می شد از این رو خشم یهودیان را برانگیخت ، طوری که تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند.
57. کتاب حضرت موسی چه نام دارد؟
انجیل
تورات
انجیل و تورات
بیبلیا
58. تقسیمات عهد قدیم یا کتاب مقدس یهود، به سه بخش تقسیم میشود نام ببرید؟
الف) شریعت ، ب) انبیاء ، ج)مکتوبات
59. چه قومی عهد جدید را قبول دارند؟
یهودیان..........×××. مسیحیان.......... یونانیان.......... اعراب.
60. عهد جدید به چندبخش تقسیم می شود نام ببرید
چهاربخش:
الف ) زندگینامه و سخنان حضرت عیسی
ب) تبلیغات و مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی
ج)نامه ها....
د) رویاو مکاشفه ها
61. در مورد زندگینامه و سخنان حضرت عیسی توضیح دهید
شامل چهار کتاب به نامهای متّی ، مَرقُس، لوقا، یُوحنا می باشد که در مورد سیره عملی و گفتاری حضرت عیسی می باشد .
62. در کدام کتابها از اولوهیت حضرت عیسی سخنی نیست ؟ و به چه نامی نامیده شدند؟
متی ،مَرقُس ،لُوقا می باشد که هم نوا یا هم‌دید نامیده شدند و یهودیان این سه کتاب را قبول دارند
63. یهودیان کدام انجیل را نپذیرفته اند؟ و بیشتر در چه زمینه ای می باشد؟
انجیل چهارم بنام یوحنا که درباره اولوهیت حضرت عیسی سخن گفته و دربارة موت و حیات حضرت عیسی سخن گفته است
کتاب تبلیغات و مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی راتوضیح دهید.
تنهایک کتاب بنام اعمال رسولان وجود دارد که اقدامات حواریون و دیگر مسیحیان به خصوص پولس را بیان می دارد
64. کتاب نامه ها را توضیح دهید
شامل نامه هایی می باشد که رسولان و مبلغان حضرت عیسی به شهرها وافراد گوناگون می‌نوشتند
65. *اسفار پنج گانه تورات را چه کسی نقدکرده است و به چه مواردی اشاره شده است
شخصی از عالمان یهودی به‌نام ابراهیم بن عزرا در قرن یازدهم میلادی وی اشاره به این دارد که نویسنده واقعی اسفار پنج گانه حضرت موسی نیست.
66. *دیدگاه قرآن در باب کتاب مقدس چه می باشد؟
از دیدگاه قران تورات و انجیل دو کتاب اسمانی بوده اند که خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران فرو فرستاده است .
67. *چه عواملی باعث شد که مسیحیان از دین رویگردان شوند (تاثیر حاکمیت مسیحیت بر جامعه غرب )؟
عواملی مثل آموزه های غیر عقلانی مسیحیت و ناسازگار نشان دادن آنها با دستاوردهای دانش تجربی و خشونت و تفتیش عقاید و نیز فساد مالی و اخلاقی حاکمان کلیسا از جمله عوامل زمینه ساز رویگردانی از دین مسیحیت بود.
68. تاس گسکوین در خصوص آثار فروش آمرزش نامه ها چه می گویند؟
امروزه گناه کاران می گویند: من پروایی ندارم که در برابر خداوند چقدر گناه و یا کار زشت می کنم زیرا با اعتراف و طلب آمرزش نزد کشیش و خرید آمرزش نامه پاپ کلا" از تمامی معاصی و کفاره ها برائت حاصل می کنم .
69. عناصر محوری نبوت از چند چیز تشکیل شده نام ببرید؟
یکی وحی الهی و دیگری پیام آور این وحی الهی که پیامبران هستند
70. *عصمت انبیا در چند قلمرو قابل بررسی است؟
 الف: عصمت در مقام دریافت وحفظ و ابلاغ وحی و عصمت از معصیت و گناه و نیز عصمت از خطا و اشتباه از امور فردی و اجتماعی
ب: عصمت از عیب جسمانی
ج:عصمت از عیوب روحانی تنها
د: مورد ب و ج درست است
71. *بدون وجود کدام عصمت هدف نبوت تحقق نمی یابد و ارسال رسولان عبث خواهد بود؟
 الف: عصمت در مقام دریافت وحفظ و ابلاغ وحی
ب: عصمت از معصیت
ج: عصمت از خطا و اشتباه از امور فردی و اجتماعی
د: عصمت از گناه
72. عصمت پیامبران الهی به سبب چیست؟
الف: شایستگی ذاتی
ب: مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها
ج: عنایات و توجهات خداوند
 د: هر سه مورد
73. مبانی سکولاریستم را فقط نام ببرید؟
علم گرایی عقل گرایی
74. علت جاودانگی شریعت اسلام در چیست؟
قوانین اسلام براساس ساختار وجودی و فطرت انسان وضع شده و چون این گوهر وجودی در طول اعصار و قرون ثابت است قوانین اسلام نیز ثابت است و پا بر جای.
75. *معنای لغوی و اصطلاحی سنت را بیان کنید
سنت در لغت به معنای روش و طریقه است. سنت در اصطلاح، تمام گفتارها و کردارها و تقریرهای معصومان سنت نامیده می شود. در روایتی از پیامبر آمده، نکاح و ازدواج سنت من است هرکس از سنت من روی برگرداند از من نیست.
76. *معنای خاتمیت را بیان کنید
یکی از ضروریات دین اسلام مسئله خاتمیت است. خاتمیت بدین معناست که سلسله پیامبران الهی با پیامبر اسلام ختم می شود. و پس از او هیچ پیامبری نیامده و نخواهد آمد. قرآن و روایات متواتر آشکارا بر این مسئله تأکید دارند.
77. *اقسام عقل کدام است.
الف- عقل عملی و عقل دینی ب- عقل دینی و عقل نظری
 ج- عقل عملی و عقل نظری* د- هیچکدام
78. *کدام یک از عبارات زیر صحیح است
 الف- نبی عام تر از رسول است ب- رسول عام تر از نبی است
ج- نبی و رسول هر دو عام اند د- نبی خاص و رسول عام است
79. امام صادق چه چیزی را راهنمای مومن قرار داده است
الف- توحید ب- شریعت *ج- عقل د- دین
80. حدیث ثقلین را از زبان پیامبر بیان کنید؟
من دو چیز گرانبها را در میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگر اهل بیت و عترتم را. مادامی که به آن چنگ می زنید هیچ گاه گمراه نخواهید شد.
81. پیامبر اکرم ص به مدت چند سال از دعوت عمومی پرهیز نمود؟
الف) به مدت 5 سال ب) به مدت 10 سال ج) به مدت 6 سال × د) به مدت 3 سال
82. سیمای جامعه انسانی در عصر ظهور کدام است؟
الف) امضای عقلانیت ب) بسط و کمال علم و معرفت و حکمت ج) تحقق وحدت و صمیمیت د) گرینه ب و ج درست می باشد
83. امام باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟
 الف) از جانب خدا باشد و دارای مقام عصمت و علم لدنی باشد ب) دارای مقام و عصمت و آراستگی ظاهری باشد
ج) بایستی قدرتمند باشد د) دارای آراستگی ظاهری باشد
نیست که زمان آن سپری شده بلکه درباره شیوه حکومت اسلامی است که یکی از ضروری ترین مباحث روزگار ماست
84. سه وظیفه که پیامبر ص عهده دار آن شده بود چیست؟
دریافت و ابلاغ وحی الهی - تبیین وحی – زمامداری جامعه اسلامی
85. *جمله تاریخی پیامبر بعد از سخنرانی در میان بنی هاشم چه بود؟
هان ای خویشاوندان و بستگان من بدانید که علی برادر و وصی من در میان شماست
86. منظور شیخ مفید از سلطان عادل چه کسی است؟
 الف ) فقیه جامع الشرایط ب)امام معصوم
ج)پیامبر اکرم د)رهبر

87. پیامبر اسلام در احادیث معتبر و متواتر .......و ....... را لازم و ملزم هم دانسته اند
 الف ) قران و عترت ب ) علم و ایمان
ج ) عدل و انصاف د) رفتارو کردار
احکام اسلامی
ج ) ولی فقیه د)هیچ کدام
88. کدامیک از موارد زیر از ویژگی های ولی فقیه نمیباشد؟
الف ) کاردانی × ب) ثروت
ج)عدالت د) ایمان به تعالیم اسلام
........

  • ۹۴/۰۲/۲۸
  • رصد

نظرات (۶)

استاد همین نمونه سوالات برای اندیشه 2 ایت الله بروجردی هم هست؟
با عرض سلام
لطفا نمونه سوالات اندیشه 1 دانشگاه فرهنگ و هنر رو که فرموده بودید بر روی سایت سایت می گذارید ، ارائه نمایید.

با تشکر
امیدی

باسلام و وقت بخیر.

استاد این سولات برای کلاس شنبه صبح دانشگاه آیت الله بروجردی هم هست؟ اگر براتون مقدور هست سولات دانشگاه مارو هم بزنید ما چهارم خرداد امتحان این درس رو داریم.

سلام استااد لطفاااا سوالات نهایی اندیشه 2 دانشگاه فرهنگ و هنر روزهای یکشنبه 11:15 رو بزارید.
ممنووون از لطفتوون 

استااااد لطفاااا سوالات نهایی اندیشه٢,دانشگاه فرهنگ و هنرساعت١١:١٥ بزارید
سوالات رووووووو  نداااریم😭😭😭
سلام استاد،این نمونه سوالات واسه دانشگاه آیت الله بروجردی هم هست؟

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی