رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

رصد

دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام و شیعه

 • ۰
 • ۰

باسمه تعالی

 

نمونه سؤالات نهائی اندیشه اسلامی (2) دانشگاه کشاورزی –شهید علی‌محمدی- کلاس دوشنبه ترم 93-94

  دریافت

نیکوگفتار94 –نهایی 4/3/1394

2015-05-2711:49:16

 1. *دین را تعریف کنید؟

دین در لغت به معنی فرمان ، خضوع،پیروی ، اطاعت ، ستم و جزا می باشد. در اصطلاح مجموعه عقاید و قوانین و مقررات عملی و اخلاقی است که خداوند از طریق پیامبران برای هدایت و سعادت انسانها نازل فرموده که عمل به آن موجب سعادت دنیا و آخرت انسان میگردد.  

 1. *تعریف دین از دیدگاه قران را بیان کنید؟.
 2. حضرت موسی و برادرش هارون برای اثبات صحت ادعای خود به چه چیز متوسل شدند؟

دین از دیدگاه قران در نزد خدا اسلام است یعنی تسلیم در برابر خدا بودن

سحر وجادو... معجزه آوردن ...شاهد.... ید بیضا

 1. ساحران در مقابل معجزه حضرت موسی (ع) چه کردند؟

ساحران جمع شدند تا معجزه حضرت موسی)ع( را خنثی کنند اماموفق نشدند و چون ضعف خود را در برابر معجزات او دریافتند به سجده افتادند و گفتند ما به پروردگار هارون و موسی(ع) ایمان آوردیم

 1. *آیا قوم بنی اسرائیل به دستور حضرت موسی(ع) به سرزمین فلسطین رفتند؟چرا؟

خیر زیرا بنی اسرائیل سالها به زندگی ذلت بار خو کرده بودند و ورود به آن سرزمین نیز با مشقت هایی همراه بود . به موسی گفتند که در آن سرزمین قومی ظالم زندگی می کنند و ما هرگز به آن شهر نمی رویم مگر آنکه آنها این شهر را ترک گویند.

 1. *حضرت موسی (ع) در چه سنی و در کجا درگذشت؟

درسن 121 سالگی و درمکانی بنام موآب در حوالی دریای میت رحلت نمودند.

 1. چه کسی بیت المقدس را فتح کرد؟   یوشع بن نون
 2. صهیون درکجا واقع شده و در چه عصری بود؟

صهیون نام تپه ای در اورشلیم که در زمان شکوفایی دولت بنی اسرائیل در عصر حضرت داود و حضرت سلیمان ، مرکز نظامی بوده است.

 1. *چگونگی پیدایش صهیونیسم را شرح دهید؟

صهیونیسم عنوان بخشی است که طرفدار بازگشت یهودیان به فلسطین و ایجاد کشوری ویژه بنی اسرائیل در این سرزمین است.  

 1. حضرت مریم در مقابل اعتراضات مردم نسبت به فرزندش چه کرد؟

سکوت پیشه کرد و به آنها فهماند که اگر طالب حقیقت هستند با نوزادش سخن بگویند  

 1. *در مورد کتاب مقدس توضیح دهید

مجموعه ای از نوشته های کوچک و بزرگ است که مسیحیان همه ، و یهودیان بخشی از آن کتاب را کتاب آسمانی خود می دانند

 1. *در زبان فارسی و عربی کتاب مقدس را به چه عنوانی می خوانند؟

به اعتقاد مسیحیان به دو عهد و پیمانی که خدا با انسان بسته اشاره دارد.( عهدین ) در زبان فارسی و عربی عنوان الف) عهد قدیم         ب )عهد جدید

 

 1. *تعریف عهدقدیم :در عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد
 2. *عهد قدیم با چه کسی بسته شده و درچه زمان تجدید شد و چه زمانی پایان پذیرفت ؟

عهد قدیم ابتدا با حضرت ابراهیم بسته شد و در زمان حضرت موسی تجدید گردید. با ظهور حضرت عیسی پایان پذیرفت .

 1. *تعریف عهد جدید

بعد از عهد قدیم خداوند عهدی دگر با انسان بست به‌نام عهد جدید که این عهد جدید پیمان بر سر محبت خدا و عیسی مسیح (ع)است.

 1. *واژه عهد قدیم توسط چه کسی نامگذاری شد ؟

الف)ترتولیان                     ×××ب )میلتوس، اسقف ساردس                 ج)مرقس                       د)پطرس

 1. *واژه عهد جدید توسط چه کسی نامگذاری شد ؟

الف ) متی          ب )لوقا       ج)پولس    ×××د)ترتولیان

 1. یهودیان معتقدند خدا تنها کدام پیمان را با انسان بسته است ؟

پیمان عهدین  ....                    عهد جدید .....                        ×××عهد قدیم.شریعت.

 1. *کتاب عهد قدیم شامل چه مطالبی می باشد؟

مطالبی ازقبیل تاریخ ، شریعت ، حکمت ، مناجات ، شعرو پیشگویی

 1. کتاب عهد قدیم در چه قرنی ترجمه گردیدو به چه زبانی نگارش و ترجمه گردید؟

در قرن سوم پیش از میلاد صورت گرفته( 300 سال قبل از عیسی مسیح (ع)) این مجموعه اول به زبان عبری نگاشته شده و بعد به زبان یونانی ترجمه شد  

 1. نسخه جدید ونسخه قدیم چیست؟

نسخه جدید که به لاتین ترجمه شده سبعینه نام دارد و نسخه قدیم به زبان عبری با لهجة آرامی است .

 1. یهودیان کدام نسخه را جزء کتاب مقدس می دانند ؟

یونانی......... عبری........ عبری و یونانی.......... عربی

 1. یهودیان کدام کتاب را منسوب به حضرت موسی می دانند؟

کتاب مکتوبات.....                      کتاب انبیا......          ××کتاب شریعت یا تورات..........                 کتاب نامه‌ها......

 1. *کتاب اسفار خمسه شامل چه کتابهایی می باشد؟

سفر پیدایش ، سفر لاویان ،سفر خروج ، سفر اعداد ، سفر تثنیه

شامل مزامیر، ایوب ، غزل غزلها ، سلیمان ، روت ، مراثی ،جامعه سلیمان ، استر ، دانیال ، عزرا، نحمیا و تواریخ ایام است .

فصل دوم ..

 1. *آیا با وجود قوه عقل و حس و علوم بشری، به پیامبران الهی نیازی هست؟(2مورد)

الف- آفریدگار همه هستی حکیم است و حکیم کار لغو و بیهوده لنجام نمی دهد

ب- هدف از آفرینش هر موجودی آن است که به کمال مطلوب خود برسد از این رو حکمت خداوند اقتضا می کند که زمینه نیل به کمال را نیز فراهم نماید

 1. *اهداف بعثت پیامبران را بر شمرید؟(4مورد)

الف-یادآوری فطریات

ب-آزاد کردن انسان از قید و بندهای نادرست

ج-دعوت به توحید

د-برپایی قسط و عدالت در جامعه بشری

ه-آشنا کردن مردم با حکمت تعالیم الهی و تزکیه و تطهیر آنان

و-بشارت و انذار

ز-علاج امراض روحی

م-به کمال رساندن فضایل اخلاقی

 1. *وحی در لغت را بنویسید  و نیز وحی در اصطلاح را شرح دهید؟ در لغت هر نوع ادراک و تفهیم سری را وحی گویند.وحی در اصطلاح آگاهی ویژه ای است که خداوند آن را در اختیار پیامبران نهاده تا از آن طریق پیام ها و تعالیم خود را به انسان برساند ماهیت و حقیقت این نوع وحی بر ما مجهول و یکی از مصادیق عالم غیب است که باید بدان ایمان آورد
 2. *معنای لغوی و اصطلاحی معجزه را شرح دهید؟

واژه معجزه برگرفته از واژه عجز به معنای ضعف و ناتوانی است و به معنای ناتوان کننده و به عجز در آورنده است

اما در اصطلاح به عمل خارق العاده ای معجزه می گویند که پیامبران الهی برای اثبات ادعای نبوت خویش انجام می دهند به گونه ای که مردم را به آوردن مثل یا مقابله با آن دعوت می کنند و از این سو مردم از انجام آن عاجز و ناتوانند.

 1. *معجزه باید دارای چه شرایطی باشد؟

الف- اموری خارقالعاده است که مطابق قوانین عادی و جاری طبیعت نیست

ب-عملی معجزه است که همراه نبوت و همچنین مطابق خواسته او باشد

ج-معجزه باید همراه با دعوت به مقابله یا تحدی باشد

 1. *اسباب عصمت پیامبران چیست؟

عصمت پیامبران الهی به سبب شایستگی ذاتی،مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها، واز سویی عنایات و توجهات خداوند است.

 1. جامعیت دین به چه معناست؟

جامعیت دین بدین معناست که دین اسلام به همه ی این ابعاد(فردی واجتماعی ، جسمی و روحانی ،دنیوی و اخروی....) نظر دارد و برای تمامی آنها متناسب با نیازهای انسان قوانین عام و خاص وضع نموده است..

 1. *فرموده ی امام علی(ع) را درباره ی دین بیان فرمایید

الف)قرآن فرماندهی است       ب) قران بازدارنده است           ج) هردومورد

 1. *سکولاریسم را تعریف کنید

سکولاریسم در اصل مفهمومی غربی است که توصیف گر نوعی تفکر خاص در باب جهان و انسان و تدبیر جامعه است که در شرایط خاص جامعه غربی رخ نموده است.این وازه در زبان فارسی به معنای دنیا مداری و دنیا محوری و دین گریزی و دین جدایی است.

 

 1. کدام مورد از موارد ضرورت نبوت صحیح میباشد؟

ü      الف:هدف از آفرینش هر موجودی رسیدن به کمال مطلوب خود است.

ب:عدالت خدا باعث رسیدن انسان به کمال مطلوب انسانی می شود.

ج:شناخت این جهان و رسیدن به راه سعادت مختص شناخت عقل و حس و علوم بشری است.

د:هر سه مورد

 1. چرا خداوند پیامبران را برانگیخت تا تعالیم مورد نیاز برای سعادت و کمال آدمی را از طریق آنان ابلاغ کند

الف:فکر و اندیشه بشری قدرت تشخیص سود و زیان آدمی را نداشت.

ب:هر فردی شایستگی دریافت وحی را ندارد.

ج:هدف از ارسال رسولان آموزش تعالیم خداوندی است

ü      د:گزینه الف و ب

 1. *معجزه به چه معناست؟

ü      الف: از واژه ی عجز به معنای ضعف و ناتوانی است

ب: امر خارق العاده ای که همراه با دعوت نبوت و تحدی نباشد.

ج: حقیقتی اشکار و حضوری است.

د: ارتباط پیامبر با خداست

 1. *امور خارق العاده ای که همراه با دعوی نبوت و تحدی نباشد چه نامیده می شود؟

         الف: معجزه                     ج: امامت

ü      ب: کرامت                  د: وحی 

 1. عصمت در لغت به چه معناست؟

به معنای منع کردن  نگهداری و مصونیت و بازداشتن                                    

 1. *علم گرایی را تعریف کنید؟

به معنای اعتقاد به لزوم محوریت علوم تجربی و روش تجربی در همه شئون زندگی. سکولارها معتقدند که براساس علم تجربی می‌توان به تدبیر جامعه پرداخت.

 1. *عقل گرایی را تعریف کنید؟

به این معنا که همه رفتارها و عقاید باید مبتنی بر عقل باشد، نه احساسات یا عقاید دینی. به نظر سکولاریسم عقل آن عقلی است که از مبانی دینی بهره نمی‌گیرد.

 1. *معنای لغوی و اصطلاحی لیبرالیسم را بیان کنید؟

به معنای آزادی خواه و آزادمنشی است.     لیبرال فردی است که به آزادی و اختیار و قدرت انتخاب انسان‌ها اعتقاد دارد.

 1. *مبانی و ارزش‌های لیبرالیسم را بیان کنید؟

ـ فرد گرایی                     ـ آزادی               ـ عقل گرایی                     ـ تساهل    ـ عدالت و برابری حقوق انسان ها

 1. نام پدر و مادر حضرت مریم چیست؟

پدرش عمران و مادرش حنّة نام دارد

 1. پس از مرگ عمران چه کسی اداره حرم را بدست گرفت ؟

ü      ذکریا....... یحیی......... حضرت مریم ع...... عمران.

 1. چه کسی سرپرستی حضرت مریم ع را برعهده گرفت؟

حنه.....    ×× ذکریا.....    یحیی .....      عمران

 1. حضرت عیسی در چه سنی به رسالت رسید؟

از بدو تولد.......÷÷÷ سی سالگی....... بیست وهشت سالگی....... 121 سالگی

 1. کتاب حضرت موسی چه نام دارد؟

انجیل           تورات        انجیل و تورات           بیبلیا

 1. تقسیمات عهد قدیم یا کتاب مقدس یهود، به سه بخش تقسیم میشود نامببرید؟

الف) شریعت ، ب) انبیاء ، ج)مکتوبات

 1. چه قومی عهد جدید را قبول دارند؟

یهودیان..........×××. مسیحیان.......... یونانیان.......... اعراب.

 1. عهد جدید به چندبخش تقسیم می شود نام ببرید

الف ) زندگینامه و سخنان حضرت عیسی

 ب) تبلیغات و مسافرت های تبلیغی مبلغان مسیحی

ج)نامه ها....

د) رویاو مکاشفه ها.

 1.  در کدام کتابها از اولوهیت حضرت عیسی  سخنی نیست ؟ و به چه نامی نامیده شدند؟

متی ،مَرقُس ،لُوقا می باشد که هم نوا یا هم‌دید نامیده شدند و یهودیان این سه کتاب را قبول دارند

 1. *دیدگاه قرآن در باب کتاب مقدس چه می باشد؟

از دیدگاه قران تورات و انجیل دو کتاب اسمانی بوده اند که خداوند برای هدایت قوم بنی اسرائیل و دیگران فرو فرستاده است .

 1. *چه عواملی باعث شد که مسیحیان از دین رویگردان شوند (تاثیر حاکمیت مسیحیت بر جامعه غرب )؟

عواملی مثل آموزه های غیر عقلانی مسیحیت و ناسازگار نشان دادن آنها با دستاوردهای دانش تجربی و خشونت و تفتیش عقاید و نیز فساد مالی و اخلاقی حاکمان کلیسا از جمله عوامل زمینه ساز رویگردانی از دین مسیحیت بود..

 1. پدر علم شیمی چه کسی است ؟         جابر بن حیان
 2. *عصمت انبیا در چند قلمرو قابل بررسی است؟

ü      الف: عصمت در مقام دریافت وحفظ و ابلاغ وحی و عصمت از معصیت و گناه  و نیز عصمت از خطا و اشتباه از امور فردی و اجتماعی

ب: عصمت از عیب جسمانی    ج:عصمت از عیوب روحانی تنها            د: مورد ب و ج درست است

 1. *بدون وجود کدام عصمت هدف نبوت تحقق نمی یابد و ارسال رسولان عبث خواهد بود؟

ü      الف: عصمت در مقام دریافت وحفظ و ابلاغ وحی                            ب: عصمت از معصیت

ج: عصمت از خطا و اشتباه از امور فردی و اجتماعی                                     د: عصمت از گناه

 1. عصمت پیامبران الهی به سبب چیست؟

الف: شایستگی ذاتی                                                          ب: مجاهدت های فردی و اجتماعی آنها

ج: عنایات و توجهات خداوند                                             ؟؟؟د: هر سه مورد

 1. مبانی سکولاریستم را فقط نام ببرید؟

علم گرایی                       عقل گرایی

 1. علت جاودانگی شریعت اسلام در چیست؟

قوانین اسلام براساس ساختار وجودی و فطرت انسان وضع شده و چون این گوهر وجودی در طول اعصار و قرون ثابت است قوانین اسلام نیز ثابت است و پا بر جای.

 1. * ویژگی‌ علوم تجربی را بیان کنید؟

1ـ علومی است که از طریق روش تجربی یعنی مشاهده و آزمایش به دست می‌آید و قلمرو آن امور مادی است و شامل امور ماورای طبیعی نمی‌شود.

2ـ مفاهیم و قوانین علمی نمایان کننده جهان عینی است یعنی دانشمندان در کار علمی خود معتقد به واقع گرایی هستند.

3ـ در علوم تجربی صحت هیچ نظریه را نمی‌توان اثبات کرد و فقط می‌توان گفت با وضعیت موجود سازگار است.

4-همه موارد

 1. *از دیدگاه امام حسین و امام صادق (ع) خداوند معارف خود را در قرآن کریم به چند گونه بیان کرده است.

به 4 گونه بیان فرموده اند: به صورت 1. عبارت لفظ صریح 2. اشاره 3. لطایف و 4. حقایق. عبارات برای توده مردم است.اشاراتش را برای خواص، لطایف آن برای اولیاء، حقایق آن برای انبیاء الهی است.

 1. *دلایل تحریف ناپذیری قرآن را بیان کنید

1-     اهتمام مسلمانان صدر اسلام به آموزش و حفظ و کتابت قرآن 2- آیات خود قرآن از جمله آیه آخر سوره حجر، خداوند خود در آیه حفظ و صیانت قرآن را برعهده گرفته است 3- اشاره به این موضوع توسط حضرت علی و سایر امامان و دعوت شدن اهل بیت و دعوت آنها به خواندن و حفظ قرآن و معنی آن.

 1. *معنای لغوی و اصطلاحی سنت را بیان کنید

سنت در لغت به معنای روش و طریقه است. سنت در اصطلاح، تمام گفتارها و کردارها و تقریرهای معصومان سنت نامیده می شود. در روایتی از پیامبر آمده، نکاح و ازدواج سنت من است هرکس از سنت من روی برگرداند از من نیست.

 1. *معنای خاتمیت را بیان کنید

یکی از ضروریات دین اسلام مسئله خاتمیت است. خاتمیت بدین معناست که سلسله پیامبران الهی با پیامبر اسلام ختم می شود. و پس از او هیچ پیامبری نیامده و نخواهد آمد. قرآن و روایات متواتر آشکارا بر این مسئله تأکید دارند.

 

 1. *اقسام عقل کدام است.

الف- عقل عملی و عقل دینی                         ب- عقل دینی و عقل نظری

ü      ج- عقل عملی و عقل نظری*                                    د- هیچکدام

 1. *فرق واژه نبی و واژه رسول را بیان کنید

نبی به کسی گفته می شود که از طرف خدا به او وحی شود و از جهان غیب خبر دهد و رسول فقط به آن دسته از انبیاء گفته می شود که افزون بر اخذ وحی و خبر داشتن از جهان غیب مأمور است که آنچه به او وحی شده به مردم تبلیغ کند. دارای شریعت جداگانه ای باشد و دارای کتاب آسمانی باشد.

 1. *کدام یک از عبارات زیر صحیح است

ü      الف- نبی عام تر از رسول است                     ب- رسول عام تر از نبی است

ج- نبی و رسول هر دو عام اند                      د- نبی خاص و رسول عام است

 1. امام صادق چه چیزی را راهنمای مومن قرار داده است

الف- توحید                     ب- شریعت                     *ج- عقل                        د- دین

 1. حدیث ثقلین را از زبان پیامبر بیان کنید؟

من دو چیز گرانبها را در میان شما می گذارم یکی کتاب خدا و دیگر اهل بیت و عترتم را. مادامی که به آن چنگ می زنید هیچ گاه گمراه نخواهید شد.

 1. پیامبر اکرم ص به مدت چند سال از دعوت عمومی پرهیز نمود؟

 الف) به مدت 5 سال       ب) به مدت 10 سال        ج) به مدت 6 سال   × د) به مدت 3 سال

 1. سیمای جامعه انسانی در عصر ظهور کدام است؟

الف) امضای عقلانیت        ب) بسط و کمال علم و معرفت و حکمت         ج) تحقق وحدت و صمیمیت        د) گرینه ب و ج

 1. امام باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

ü      الف) از جانب خدا باشد و دارای مقام عصمت و علم لدنی باشد     ب) دارای مقام و عصمت و آراستگی ظاهری باشد

ج) بایستی قدرتمند باشد            د) دارای آراستگی ظاهری باشد

 1. سه وظیفه که پیامبر ص عهده دار آن شده بود چیست؟

دریافت و ابلاغ وحی الهی -  تبیین وحی زمامداری جامعه اسلامی

 1. *جمله تاریخی پیامبر بعد از سخنرانی در میان بنی هاشم چه بود؟

هان ای خویشاوندان و بستگان من بدانید که علی برادر و وصی من در میان شماست

 1. *مقصود از مولی بودن علی ع و پیامبر ص چیست؟

مراد از این تعبیر زعامت و رهبری است که در ماجرای غدیر پیامبر سخنی مهم را باید مطرح کند. طرح ولایت حضرت علی همچون سفارش به نبوده و خبر از رحلت دادن نشان از نگران بودن است و در برابر جانشینی آیین خود در برابر طوفان حوادث آینده بیم نموده و فرمودند خدا مولای من است و من مولای مومنانم و مولی بودن علی ع بوده است

 1. *مهدویت را از دیدگاه شیعه به طور مختصر توضیح دهید

از دیدگا ه شیعه امامان معصوص 12 نفر که اولین آنها علی ابن ابی طالب و آخرینش حضرت ولی عصر عج و بر اسا روایات اسلامی اعتقاد به ظهور تردید ناپذیر است که اگر از عمر جهان یک روز باقی بماند آنروز آنقدر طولانی می شود تا یکی از فرزندان من قیام و دنیا را پر از عدل قسط سازد و این باور تمامی مسلمین است و فقط در متولد شدن آن که شیعه معتقد است متولد شده در سال 255 هجری و در پس پرده غیبت است. گروهی از اهل سنت معتقدند که ایشان در آینده متولد خواهند شد

 1. *معنای ولایت فقیه را بنویسید؟

 ولایت در باب ولایت فقیه به معنای سرپرستی و حاکمیت است.

 1. 4مورد از اهداف حکومت ولی فقیه را بیان کنید؟

 - عمل به تعالیم اسلام و ساختن جامعه نمونه و فراهم کردن زمینه تشکیل حکومت جهانی امام عصر عدالت را در تمام ارکان حکومت و جامعه بر پا سازد ارتقای سطح زندگی مادی و عمران و ابادی جامعه اسلامی و رواج تعلیم و تربیت فرهنگ اسلامی در جامعه

 1. ویژگی های ولی فقیه را نام ببرید؟

 اگاهی از قانون اسلام- ایمان به تعالیم اسلام-کاردانی عدالت اراستگی به فضایل اخلاقی و الوده نبودن به خصلت‌های ناپسند

 1. *دلایل اثبات ولایت فقیه را نام ببرید؟دلیل عقلی از دلایت اثبات ولایت فقیه را توضیح دهید؟            دلیل عقلی – دلیل نقلی

دلیل عقلی خردمندان هنگامی که بخواهند مسئولیت مهمی را به کسی واگذار کنند چند ویژگی را در نظر میگیرند- آگاهی فرد با آن مسئولیت و چگونگی انجام آن توانایی او بر انجام چنین مسئولیتی- امانت داری وی در انجام مسئولیت به گونه‌ای که در کارش خیانت نکند و بی‌گمان مصداق چنین ویژگی‌هائی فقیهان و مجتهدان جامع الشرایط هستند.

 1. *حاکمیت ولی فقیه انتصابی است یا انتخابی؟

حاکمیت ولی فقیه از یک سو انتصابی است و از یک سو انتخابی است بدین معنا که مردم باید با انتخاب و رای خود چنین حاکمیتی را بپذیرند پس حاکمیت ولی فقیه هم اتصابی در اصل ثبوت و هم انتخابی در تحقق و استقرار ان میباشد.

 1. منظور شیخ مفید از سلطان عادل چه کسی است؟

ü      الف ) فقیه جامع الشرایط             ب)امام معصوم

         ج)پیامبر اکرم                               د)رهبر

 1. پیامبر اسلام در احادیث معتبر و متواتر .......و ....... را لازم و ملزم هم دانسته اند

ü      الف ) قران و عترت                    ب ) علم و ایمان

ج ) عدل و انصاف                      د) رفتارو کردار

 کدامیک از موارد زیر از ویژگی های ولی فقیه نمیباشد؟

الف ) کاردانی              × ب) ثروت            

ج)عدالت                    د) ایمان به تعالیم اسلام

 • ۹۴/۰۳/۰۶
 • رصد

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی